Családi gazdaságok kezében a jövő kulcsa

2014 a kristálytan és a palesztin néppel való szolidaritás mellett a családi gazdaságok éve lett, még pedig azért, hogy az ENSZ felhívja a világ figyelmét arra, mekkora szerepet töltenek be ezek a gazdasági egységek a szegénység és az éhezés felszámolásában.

Kép:PP archív

Bár a kis családi gazdaságok a fejlett államokban is léteznek, sőt igen fontos szerepet töltenek be a gazdaságban, a jelenség szegény országokban jelen lévő változatát a nyugati világban élőknek nehéz megértenie. Az ugyanis tökéletesen ellentmond a bürokrácia szükségességének, a formalizált eljárásoknak és az ipari-gazdasági racionalitásnak, vagyis a nyugati civilizáció alapvető építőköveinek. Éppen ezért ebből az irányból szemlélve archaikusnak és kaotikusnak tűnhet a rendszer, ugyanakkor egy másik szemszögből vizsgálva nagyon is vonzó és termelékeny. A családi gazdaságok ugyanis táplálkozási és anyagi biztonságot jelentenek, javítják az életkörülmények minőségét, védik a környezetet és támogatják a fenntartható fejlődést a városoktól távol eső területeken.

De mi is az a családi gazdaság?

A családi gazdaság fogalomkörébe számtalan mezőgazdasági, halászati, állattenyésztési tevékenység tartozik, melyeknek közös jellemzője, hogy egy család szervezi és menedzseli a feladatokat és túlnyomó részt a család tagjai végzik a munkát is, férfiak és nők közösen. A családi gazdaságok mibenlétét azért is nehéz meghatározni, mert meglehetősen összetett, sokrétű jelenségről van szó. Jan Douwe van der Ploeg, a wageningeni Egyetem professzora tíz tulajdonságát különítette el a családi gazdaságoknak, melyek azonban nincsenek mindig egy időben jelen. A családi gazdaság azonban túlmutat azon a tényen, hogy a család birtokában van a vállalkozás és a család tagjai végzik a munkát: sokkal inkább arról szól, hogyan dolgoznak és élnek az emberek. A családi gazdaság valójában egy életforma.

A tíz tulajdonság, ami meghatározza a családi gazdaságot:
- A család gyakorolja az ellenőrzést a nyersanyagok felett - A család alkotja a munkaerő gerincét - A család és a farm között szoros kapcsolat áll fenn - A farm biztosítja a család jövedelmének és táplálékának jó részét vagy egészét - A farm nem csak termőterület, hanem otthon is - A farm története generációkat köt össze - A gazdaságban tudás halmozódik fel, mely generációról generációra száll - A gazdaságban a kultúrát megőrzik, használják és átörökítik - A farm része a szélesebb körű vidéki gazdaságnak - A farm része a szélesebb körű vidéki tájképnek
A családi gazdaság valódi vonzereje abban rejlik, hogy bizonyos mértékig önálló, így kettős szabadságot testesít meg: a külső kihasználástól való szabadságot és a döntési szabadságot, hogy a gazdálkodók úgy tegyék a dolgukat, ahogy szeretnék.

Röviden tehát a családi gazdaság a kétkezi és a szellemi munka kettősét képviseli, ahol munka és élet, termelés és fejlődés szorosan összefonódik. Mivel a család élete és a farm között ennyire szoros az összefüggés, a családi gazdaságokban nagyon jó eséllyel alakulnak ki hatékony, fenntartható, befogadó, innovatív és dinamikus mezőgazdasági gyakorlatok. Erősödnek a vidéki közösségek gazdasági, ökológiai és szociális képességei, a farmok munkalehetőséget kínálnak a közösség nagy részének és jelentősen tudják javítani a leszakadó csoportok felzárkózási esélyeit.

Nem kapnak extra támogatást a legkisebbek
A közelmúltban döntött arról a kormány, hogy nem választja azt a lehetőséget, amely alapján extra támogatásokat lehetett volna fizetni a legkisebb, 30 hektár alatti területet művelő hazai gazdálkodóknak a 2014-2020 közötti új KAP-ban. A brüsszeli szabályok lehetőségeit maximálisan kihasználó, 167,2 eurós hektáronkénti átcsoportosítással számolva a legfeljebb 30 hektáros termelők az új KAP-ban hektáronként 307 eurót kaphattak volna, míg a nagyobb gazdaságok 30 hektár feletti területeire csak 140 eurót alig meghaladó összeg jutott volna. Azzal, hogy a kormány a redisztribúciót nem választotta, ez az összeg a szabályozási szempontból átmenetinek tekintett idei évben 227 euró, 2015-től pedig 214 euró lesz a hektáronkénti támogatás mindenkinek, vagyis továbbra is jóval egyenletesebb támogatáselosztás várható a gazdák számára. Ez egyben azt is jelenti, hogy azok a gazdák járnak jól, akik nagyobb földterületen gazdálkodnak, hiszen ebben az elosztásban a 68 hektár feletti területet művelők többet kapnak a régi rendszer szerint elosztott támogatás alapján, mint az új rendszer alapján kaptak volna.
A családi gazdaságok rengeteget tehetnek a szegénység felszámolásáért, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért és a fenntartható fejlődésért, ám számtalan veszély is leselkedik rájuk. A nyilvánvaló környezeti veszélyek (árvizek, aszályok, fagyok, katasztrófák), a források és piacoktól való elzártság mellett jelentős veszélyeket jelent az egyensúlyi termelésre a minél nagyobb profitra hajtó szemlélet és a bürokrácia is. Éppen ezért szükséges, hogy a megfelelő szabályozással a közösségek (akár helyi, akár nemzeti, nemzetközi szinten) támogassák a családi vállalkozások működését, hogy a lehető legoptimálisabban működjenek.

Az ENSZ szerint a 2014-es év célja éppen az, hogy a családi gazdaságok fókuszba kerüljenek a nemzeti törvényalkotás során a mezőgazdasági, környezetvédelmi és szociális programok megalkotása terén. Rá kell mutatni a hiányosságokra és a lehetőségekre egy egyenlőbb és kiegyensúlyozottabb növekedésért. A 2014-es speciális év remélhetően széleskörű egyeztetéseket és megegyezéseket hoz majd nemzeti, regionális és világszinten is, hogy sikerüljön a figyelmet ráirányítani a családi gazdaságok kihívásaira.

Véleményvezér

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában 

Van alapja bőven a pedagógusok elégedetlenségének.
Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert

Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert 

Szijjártó Péter és az oroszok különös kapcsolata.
Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat 

A fényképeken jóságos képviselő kemény üzletember.
Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők

Magyar Péter kibukott, a köztelevízió szabályozni akarja miről beszélhetnek az EP listavezetők 

Korlátozná a köztelevízió a véleménynyilvánítás szabadságát.
Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét

Vizsgálni kezdte az Integritás Hatóság a kazári 677 millióba kerülő luxusbölcsőde ügyét 

Aranyat rejtettek a betonba, vagy mi került ennyibe?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo