Áfa, TB, családi adózás: ezek az adószabályok változnak jövőre!

Ahogy azt már a múlt hónapban benyújtott javaslatból látni lehetett, a 2014-es adócsomag összességében kisebb volumenű változásokat hoz, mint a korábbi évek hasonló csomagjai. Noha a javaslatcsomaghoz képest parlamenti vita sem hozott jelentősebb változásokat, a részletszabályozás tekintetében azonban még így is 36 jogszabály fog módosulni 2014. január 1-től.

Érdemes figyelni és utána számolni az apró változásoknak! - Kép: SXC

„Az már az októberi javaslatból is kirajzolódott, hogy a kormányzati szándék szerint az adó csomag célja az üzleti környezet javítása, a gazdaság további fehérítése, a családi adózás kiszélesítése. A véglegesen elfogadott csomag is hű maradt ehhez az irányhoz” - mutat rá Kalocsai Zsolt, az RSM DTM elnök-vezérigazgatója. A szakmai szempontok figyelembe vételével pozitív „meglepetésként” értékelhető, hogy a luxusadó nem szerepel az adócsomagban, a szűk költségvetési mozgástér miatt pedig a húságazat által várt kedvezményes általános forgalmi adót (áfa) csak korlátozottan vezetik be.

A jövő évi adótörvények bejelentéséről bővebben itt olvashat!

Családi adózás

A beterjesztett adócsomag egyik kiemelt eleme a családi adózás kiterjesztése, amelynek megfelelően már az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíj-biztosítási járulékból is levonhatóvá válik a személyi jövedelemadónál fel nem használt adókedvezmény. A korábbi családi adózást érintő kedvezmények mértéke nem változik jövőre, ennek megfelelően egy és két eltartott esetén az adókedvezmény mértéke kedvezményezett eltartottanként 10 ezer forint, három és minden további eltartott esetén pedig a kedvezmény 33 ezer forint gyermekenként. A családi járulékkedvezmény megosztására is lesz lehetőség, ugyanakkor az eredeti tervekkel ellentétben a családi járulékkedvezmény igénybe vétele nem zárja ki a további személyi jövedelemadó kedvezmények igénybe vételét.

2014-es szja-változások

A szja vonatkozásában számos kisebb változás található a csomagban, mint például a munkavállalói részvényjuttatási programot érintő adminisztrációs egyszerűsítés. Azonban mégsem lép hatályba a külföldi pénznemben megszerzett jövedelmek átszámításának újragondolása, melynek haszonélvezői a tőkejövedelmekkel rendelkezők lesznek. Kiemelendő azonban, hogy a munkáltatók és a munkavállalók által közkedvelt cafeteria rendszer juttatásai változatlan formában adóznak 2014-ben.

A feltételrendszer azonban szigorodik. Az utalvány vagy készpénz-helyettesítő eszköz formájában kapott béren kívüli juttatások, illetve egyes meghatározott egyéb juttatások csak abban az esetben esnek a korábbi kedvező adóztatás alá, amennyiben azok – a magánszemélyeknek ki nem osztott utalványok visszaváltása kivételével – nem átruházhatóak vagy visszaválthatóak. Ez az intézkedés vélhetően a juttatási rendszerrel kapcsolatban tapasztalt korábbi visszaéléseket kívánja visszaszorítani.

Jövőre sem lesz adóforradalom
A vállalkozók szempontjából alapvetően kedvező változásokat tartalmaz a 2014-es adócsomag, bár igazán lényegi változásokat nem hoz e téren. A csomagból elsősorban az üzleti környezet javításának, illetve a korábbi jogalkalmazás során felmerült problémák kiküszöbölésének a szándéka olvasható ki.
Adókedvezmény a vállalkozások számára

A vállalkozások számára is számos kisebb, ugyanakkor kedvező módosítást tartalmaz a2014. évi adócsomag. A kis- és közepes vállalkozások tárgyi eszköz beruházásait finanszírozó kölcsönökkel kapcsolatos adókedvezmény mértéke 40 százalékról 60 százalékra nő. Ezen felül kiterjesztik a kutatás-fejlesztési tevékenység alapján történő társasági adóalap csökkentést, amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körben végzi ezt. Az előbbi javaslat a kkv-k részére, míg az utóbbi módosítás a nagyobb, magyarországi gyártó- és egyben fejlesztési kapacitással is rendelkező cégcsoportok számára jelenthet megnyugtató megoldást. A vállalkozások számára egyértelműen hátrányos intézkedés, hogy a jövő évtől a filmalkotással foglalkozó, illetve az előadó-művészeti szervezetek támogatásához kapcsolódóan is bevezetik a úgynevezett kiegészítő támogatás rendszere, amelynek hatására a vállalkozások által korábban élvezhető előny 75 százaléka eltűnik. Igaz, az adott évben fel nem használt adókedvezmény a korábbi 3 évvel szemben már 6 évig lesz érvényesíthető.

A társasági adó módosításairól itt olvashat!

Szociális hozzájárulási adó

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozásokat letelepedését szolgálja a szociális hozzájárulási adó tervezett módosítása, ennek megfelelően a munkavállaló a szabad vállalkozási zónától 20 km-re, illetőleg a kapcsolódó kistérségben is rendelkezhet lakóhellyel, a kedvezményt a munkáltató ebben az eseten is igénybe veheti.

Éttermi szolgáltatás áfás számla nélkül

Az üzletpolitikai céllal igénybe vett éttermi szolgáltatások tekintetében végül megvalósult az a javaslat, amely szerint úgynevezett áfás számla nélkül is elismert költségnek minősül a vállalkozásoknál az éttermi szolgáltatás, amennyiben a fizető fél bankkártyával fizet és a tranzakció kapcsán pusztán a nyugtával rendelkezik. Ahogy viszont arra már korábban is utaltunk, a módosítás nem azt jelenti, hogy az éttermi szolgáltatások esetében az ismert járulékterhektől is mentesül az adózó, mivel azok változatlanul megmaradnak. Az áfaszabályozás kapcsán több, apró változás is történik jövőre!

Illetéktörvény

Így változnak a munkát terhelő adók jövőre!
Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatban az élőmunkát terhelő adót és járulékot érintő módosítások is vannak.
Az illetéktörvény megszavazott módosítása lehetővé teszi, hogy minden magányszemélyt automatikus, 12 havi pótlékmentes részletfizetési lehetőség illesse meg az első lakástulajdon szerzésénél. Az építési telek 4 éven belüli lakóházzá történő beépítése esetén fennálló illetékmentesség pedig akkor is megilleti 2014-től a vagyonszerzőt, ha más tulajdonos nevére szól a használatbavételi engedély. Ez a változtatás egy több éve létező bürokratikus problémát kezel.

Az illetéktörvénnyel kapcsolatban megszavazott változtatásoknak köszönhetően további lényegi probléma oldódhat meg az osztalék elengedése kapcsán: a csomag szerint 2014-től már nem kell ajándékozási illetéket fizetnie a társaságnak, amennyiben magánszemély tulajdonosa az osztalékot elengedte a társaság számára. Korábbi kedvezmények további kiterjesztését jelenti, hogy a házastársak esetén már nem csak az öröklés, hanem az ajándékozás és a visszterhes vagyonátruházás is illetékmentes lesz. Szintén illetékmentes lesz a házassági vagyonközösség megszüntetése. További érdekesség, hogy mentesül az ajándékozási illeték alól a csődegyezség keretében történő, illetve felszámolási eljárás során megvalósuló követelés elengedése, feltéve, hogy nem társaság tagja a követelés jogosultja. Az intézkedés a gazdasági válság során nehéz helyzetbe került vállalkozások további terheit kívánja csökkenteni. Jövőre változnak a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok üzletrészeinek átruházására vonatkozó szabályok is.

Áfa: nem lesznek forradalmi változások

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az általános forgalmi adó tekintetében sem várhatóak forradalmi változások. Számos jogharmonizációs kötelezettséget érintő változáson túl 2018 végéig kiterjesztik a gabonaszektort érintő fordított adózást. Ez nem más, mint a 2014. június 30-ig fennálló határidő kiterjesztése. A fordított adózást érintő további változás, hogy 2014-től az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében a hatósági engedélyköteles munkákon túl a hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött munkákra is kiterjesztik a fordított adózást. Azonban a költségvetési bevételkiesések elkerülése érdekében végül csak részlegesen lép életbe a sertéshús értékesítéséhez kapcsolódó 5 százalékos kedvezményes áfakulcs. E szerint csak azon termékekre (például élősertés, félsertés, szemben a darabolt áruval és húskészítményekkel) fog vonatkozni a kedvezmény, mely jellemzően nem a végső fogyasztáshoz kapcsolódik. A szabályozás módosításától az áfacsalások visszaszorítását várják, mert az adónem a feketegazdaság melegágya.

Tb

A társadalombiztosítási járulékok esetében 2014-től nem terjed ki a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség bizonyos feltételek teljesülése mellett többek között azon gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatókra, akiket hallgatói munkaszerződés alapján alkalmaznak. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozó mentesülhet jövő évtől az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól, amennyiben munkaviszonyban 36 órás jogviszonnyal rendelkezik. Kedvezőbb társadalombiztosítási megítélés alá kerülhetnek 2014-től a Magyarország on foglalkoztatott, nem az Európai Unióban biztosítással rendelkező külföldi munkavállalók is, ami fontos rendelkezés a külföldi tőkebeáramlás szempontjából.

Összegzés

Az adócsomag végül elfogadott verzióját figyelembe véve tartható a kijelentés, hogy az a vállalkozások számára többségében kedvező változásokat tartalmaz, a jogalkotók az adórendszerhez látszólag nem kívántak érdemben hozzá nyúlni, ez alól kivételt képez a családi járulékkedvezmény rendszerének bevezetése. Ez utóbbi jelent egyedül jelentősebb, mintegy 55 – 60 milliárd forintnyi költségvetési bevételkiesést. A sertéshús utáni 5 százalékos kedvezményes adókulcs korlátos bevezetése valószínűleg jelentős hatást nem fog gyakorolni a büdzsére, hiszen a húságazatot érintő pozitív hatást várhatóan kioltják majd a más szektorokra átszivárgó visszaélések. „Jelentősebb pozíciójavulást eredményezhet azonban az évközi látvány-csapatsport, majd e csomag keretében a filmalkotások- és előadó-művészeti szervezetek támogatáshoz kapcsolódóan bevezetett kiegészítő támogatás rendszere, mely várhatóan 2014-re jelentősen csökkenteni fogja a 2012-ben 52,2 milliárd forintra rúgó adókedvezmény igénybevételt” – hívja fel a figyelmet Kalocsai Zsolt.

Így változik jövőre a cafeteria!
Bár nem ígér alapvető változásokat a béren kívüli juttatások terén a Parlament elé terjesztett adótörvény javaslat, mégis érdemes néhány kedvezményre és szigorításra odafigyelnünk. Fata László cafeteriaszakértő hívja fel a figyelmet a legfontosabb változásokra!

Véleményvezér

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon

Ezért irtó drága a zöldség és a gyümölcs Magyarországon  

Két ábra mutatja, hogy az európai országokban hogyan változott a zöldségek és gyümölcsök ára 2014 és 2023 között.
Szenzáció a magyar költségvetésben

Szenzáció a magyar költségvetésben 

Meglepő számok a nyugdíj költségvetési sorain.
Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba

Hadházy Ákos szerint állami luxusrepülővel mentek kormánytagok szotyizni Németországba 

A kormánytagok luxusutazásai lassan mindennaposak.
Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban

Immár Bulgária is lehagyott minket az egy főre jutó fogyasztásban 

Az életszínvonal egyik legfontosabb mutatójában mindenki alá értünk Európában.
Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét

Hadházy Ákos kiderítette az óbudai alpolgármester letartóztatásának hátterét 

A magyar nyomozó hatóságokról nem fognak expresszt elnevezni.
Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo