A szankció, ami duplán fáj

Az adószám felfüggesztéséről a cégek nem feltétlenül értesültek valós időben, hiszen e határozatokat nem kapták meg elektronikusan az adóhatóságtól, csupán a kifüggesztett, papír alapú hirdetményekből értesülhettek róla. A cég így nem csupán az áfa-levonásra nem jogosult - azaz egy ellenőrzés kivétel nélkül adóhiányt állapít meg -, de egy adóellenőrzést követően mindezt a szankciókkal együtt kell a vállalkozásnak utólag megfizetnie.

Mit remélt Magyarország az EU-tagságtól és mi lett mindebből 20 év alatt?
Devizahitelezés, euróbevezetés, uniós pénzek, kilátások - online Klasszis Klubtalálkozó élőben Medgyessy Péterrel!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is Magyarország korábbi miniszterelnökétől!

2024. április 22. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Az adószám-felfüggesztésről gyakran későn értesültek a cégek - és fizethették a büntetést - Kép: SXC

„Idealista módon hiszek abban, hogy egy megfelelően működő kapcsolatrendszerben, ahol az adóhatóság és az adózók nem ellenfélként, sőt ellenségként tekintenének egymásra, az adózás nem lenne historikus gyökerekkel megáldott macska-egér játék” – írta Dr. Fekete Zoltán Titusz az RSM-DTM adómenedzsere legfrissebb blogbejegyzésében.

"Az időben és térben egymástól független eljárások (lásd bevallások utólagos vizsgálata kontra adóbevallások feldolgozása) megállapításai nagyon gyakran sem az adózóknál, sem az adóhatóságoknál nem kapcsolódnak össze. Az adózók ebből a szempontból azért vannak a hatóságnak kiszolgáltatva, mert ha hibáznak is, azzal a jóhiszemű téves feltevéssel élnek, hogy az adóhatóság, ha valamilyen adózási kötelezettséget érintő problémáról tájékoztatja is őket, akkor ez a tájékoztatás teljes körű. Sajnos ez nem mindig van így." - írta az adószakértő.

Az áfa nem a vállalkozások pénze

A hazai vállalkozások számára az áfa szinte kivétel nélkül finanszírozási kérdés. Azok az adózók, akik fizetendő adót vallanak, hajlamosak úgy interpretálni ezt a tényt, hogy milyen jó adózók, hisz a költségvetésbe adót fizetnek. Ezek a vállalkozók azonban rendszerint megfeledkeznek arról az apróságról, hogy a fizetendő adó ez esetben annyit jelent, hogy vevőik több áfát fizettek feléjük, mint amennyit ők maguk fizettek szállítóiknak. Az áfa nem a vállalkozások pénze, hanem az államé. Az adóalanyok közötti ügyleteknél normál esetben ez az adó nullára kifutó tétel. Minden vállalkozás fizetendő adóként köteles a másra áthárított adót bevallásában szerepeltetni, ugyanakkor jogosult a beszerzéseket terhelő adót levonásba helyezni.

Az adószám-felfüggesztés alatt áfát kell fizetni és kész

A jogalkotás, felismerve a vállalkozások e sajátos viszonyulását az áfához, egy nagyon egyszerű, de annál fájdalmasabb szankció alkalmazását vezetett be, nem titkolt szándékkal elsősorban a fiktív adózók elleni hatékonyabb fellépés érdekében. A szankció lényege, hogy az a vállalkozás, amelynek az adószámát a törvényben meghatározott okból felfüggesztette az adóhatóság, a felfüggesztés hatálya alatt levonható áfát nem szerepeltethet a bevallásában. Tiszta képlet, adószám-felfüggesztés alatt áfát kell fizetni, és kész.

Hogy lehet adótartozásunk, ha nem is tudunk róla?
Előfordulhat, hogy szabadságról visszatérve a cégvezető azzal szembesül, hogy vállalkozásának adótartozása merült fel, holott fizetési kötelezettséget megállapító levelet nem kapott. Szakértőnk segít, mi a magyarázat!
Az adószám felfüggesztésének több oka is lehet. Sokáig a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatti 60 napos felfüggesztés állt vezető helyen (emiatt ma már adószám-felfüggesztést alkalmazni nem lehet). Könnyen belátható, hogy ezek az adózók nem fiktívek, hanem mulasztók. És hogy ez mennyire igaz, mi sem jelzi jobban, hogy az elmúlt időszakban több olyan adóellenőrzési ügy zajlott le, ahol az adóhatóság azzal szembesítette az ellenőrzésre kiválasztottakat, hogy az adószámuk felfüggesztésének hatálya alatt adólevonási jogukkal éltek. A hatóság sikerét garantálta, hogy az adóhatósági adatbázisok és a bevallási adatok egybevetését követően szisztematikusan lehetett adóvizsgálatra kiválasztani azokat az érintett vállalkozásokat, ahol az áfa bevallásában a levonható adó soron adat szerepelt akkor, amikor a cég egyébként adószám-felfüggesztés hatálya alatt állt. Nem meglepő, hogy az ellenőrzések kivétel nélkül adóhiányt állapítottak meg, amit immáron, utólag, a szankciókkal együtt kellett a vállalkozásoknak megfizetniük.

Akkor mégis miért futnak bele ennyien?

Jogos az a kérdés, hogyan fordulhatott elő, hogy sok-sok cég ennyire világos törvényi előírások mellett mégis hogyan belefutott a tiltó szabályba? A válasz nagyon prózai: az érintettek késve tudták meg, hogy felfüggesztésre került az adószámuk, mert a szankciós határozat kiadására nem volt szigorú szabály. Azt az adóhatóság, miután a felfüggesztés feltétele beállt, bármikor meghozhatta és a hirdetőtábláján kifüggeszthette. A sajátos közlési mód eredményeként ezek a vállalkozások a fiktív, székhelyükön nem található vállalkozásokkal azonos elbánásban részesültek. Garanciális szabályként az adóhatóság ugyan honlapján köteles közzétenni az adószám-felfüggesztést – csakúgy, mint az adószámtörlést – elrendelő és hirdetmény útján közölt határozatokat, ám a gyakorlatban ez sohasem egy nyilvános adatbázist jelentett, hanem egy olyan kereső felületet, ahol adószámra vagy cégnévre lehet keresni.

Itt tekintheti meg, milyen adószámokat függesztett fel a NAV!

A problémát így csak fokozta, hogy egy vállalkozás végső soron közvetett módon, egy bevallási hibaüzenet formájában az adóhatóságtól tudta meg, hogy adószám-felfüggesztés hatálya alatt áll. A hibaüzenetet azonban csak azt követően kapta meg, hogy az adóhatóság adatbázisába is bekerült a jogerős adószám felfüggesztésének ténye. Könnyen előfordulhatott, hogy az adóhatóság korábban már befogadott olyan bevallást, ami hasonlóan hibás volt, de tájékoztatást nem küldött a rendszer az adózónak, mert ha a határozat jogerősítése még nem történt meg, a bevallás feldolgozásakor még az adóhatóság sem tudta, hogy a bevallásban tilalom ellenére szerepel levonható adó. Ezért gyakorlatilag nem nagyon tudták az érintettek, hogy mit tegyenek. Sokan azt gondolták, hogy ha egyszer az adóhatóság kiküldte a tájékoztatást a hibáról, a korábbi bevallások biztosan jók voltak, hisz azokkal kapcsolatosan nem kaptak tájékoztatást, és az adóhatóságot teljes körű tájékoztatási kötelezettség terheli. Keveseknek jutott eszébe, vagy kaptak tanácsot, hogy ellenőrizzék le, mikortól álltak adószám-felfüggesztés hatálya alatt, és ha véletlenül rossz bevallásokat adtak be korábban, azokat addig, amíg nem jön az adóhatóság, önellenőrizni kell.

Csak óvatosan a számlákkal!
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a számlát kibocsátó vállalat adószámának az ellenőrzése. A vizsgálat pillanatok alatt elvégezhető, ugyanis az adóhatóság honlapján nyilvánosan lekérdezhető, hogy egy adószám felfüggesztésre, esetleg törlésre került-e.
A látszólag tiszta szabályok mellett sok vállalkozás végül duplán bűnhődött a beszámolója közzétételének mulasztása következtében. Ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy a XXI. században már az adóigazgatás területén is nagyon idejétmúlt kapcsolattartási forma a hirdetményi úton történő közlés, hiszen 2006-tól már minden vállalkozás arra van kötelezve, hogy elektronikus úton adja be bevallásait. Az adózók ma már elektronikusan bármikor elérhetők, hiszen van olyan meghatalmazott képviselőjük, akin keresztül az adóhatóság el tudja érni a céget. Számtalan esetben előfordul, hogy egy cég a postai küldeményre nem reagál, azonban normál rendben működik, bevallásait benyújtja, kapcsolatot tart az adóhatósággal. Ráadásul az iratok elektronikus úton történő kézbesítésére vonatkozó szabályok alkalmazásának mellőzése esetén az adóhatóság általános tájékoztatási kötelezettségéből is levezethető, hogy azokban az esetekben, amikor formális döntését az adóhatóság hirdetményi úton köteles közölni, az adózónak informálisan, de mégis közvetlenül tájékoztatást küldjön annak értesítési tárhelyére.

Elvárható, hogy az adóhatóság tájékoztatási kötelezettsége teljes körű legyen

„Bejegyzésemben igyekeztem rávilágítani az adóellenőrzések azon a sajátosságára, hogy amíg az adóhatóság adóbevallások feldolgozásért felelős területe valós időben dolgozik, addig az ellenőrzési szakterület a bevallások benyújtását követően évekkel később kezdi el munkáját” – írta Fekete Zoltán Titusz.

Nagyon gyakran az adóhatóság jó szándékú segítsége később nagyobb kárt is okozhat. Hiszen, ha az adóhatóság az egyik bevallással kapcsolatosan képes megfelelő tájékoztatást adni arról, hogy a bevallás nem megfelelő adatokat tartalmaz, rendszertanilag elvárható, hogy tájékoztatási kötelezettsége teljes körű legyen. Ha viszont nem az, akkor elvárható lenne az adóhatóságtól, hogy igenis teljes mértékben gyakoroljon méltányosságot és mellőze a szankciók kiszabását egy ellenőrzési eljárásban. Ha nem így tesz, akkor gyakorlatilag elhárítja a másik hatósági szakterület munkájáért való felelősséget magától. Ez pedig nem helytálló szemlélet, hisz állami adóhatóság egy van.

Végrehajtás, adószámfelfüggesztés – A cégek fele sáros valamiben
Közel 390 ezer olyan cég van Magyarországon, amely legalább 3 éve működik és ezeknek csupán 48 százalékát nem érintette soha semmilyen negatív esemény (pl: NAV eljárás, bírság, bírósági határozat). Amennyiben a fiatalabb cégeket is belevesszük az elemzésbe, akkor azt látjuk, hogy csupán 53 százalékuk negatív esemény „szűz”, azaz gyakorlatilag minden második cégnek volt már valamilyen bírsága, végrehajtása.

Véleményvezér

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.
Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben

Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben 

Tényleg ciki Brüsszelben az idegen nyelvet alig tudó magyar képviselők jelenléte.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo