Az üzletnek is jót tesz a megbízhatóság

Idén május 1-jével sor került az adózók első negyedéves adóhatóság általi minősítésére. Elektronikus értesítést azonban csak azok az adózók kaptak, akiket az adóhatóság megbízható vagy kockázatos adózónak minősített, más esetekben nem. Mi lehet az oka annak, ha a társaság nem kapott értesítést az adózói minősítéséről? Miért éri meg megbízható adózónak lenni? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda szakértőjétől.

Kép: Pixabay

„Azoknak az adózóknak, akik úgy gondolják, hogy a megbízható adózói minősítéshez szükséges jogszabályi feltételeket teljesítették, de eddig nem kaptak ilyen értesítést az adóhatóságtól, mindenképpen érdemes ismételten áttekinteniük a számos előnnyel járó megbízható adózói minősítés jogszabályi feltételeit, és amennyiben indokolt, megtenniük a további lépéseket. A megbízható adózói minősítés elmaradása miatt érdemes mielőbb kifogással élni, amelyre a 2016. május 1-jétől számított hat hónapon belül van lehetőségük az adózóknak” – mondta dr. Pásztor János, a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda adócsoportjának vezetője.

A megbízható adózóvá válás jogszabályi feltételei közül számos kritérium további értelmezést, magyarázatot igényel. Ilyen feltétel például az adóteljesítmény, amely alatt az adózó bruttó módon számított – költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt – összes, elévülési időn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlagát kell érteni. Ebben a számításban az általános forgalmi adó esetében a fizetendő, továbbá az előzetesen felszámított és levonható ÁFA értékei közül a nagyobb abszolút értékűt kell figyelembe venni.

Így választ ki ellenőrzésre a NAV
Sok eszközt kapott a NAV az elmúlt években a kereskedelmi szektor fehérítésére, a kereskedőket leginkább az EKÁER és az online kassza bevezetése érintette érzékenyen. A rendszerek működnek, az Adóhatóság - dr. Horváth Gábor, a NAV főosztályveztő helyettese szerint - minden folyamatnál ott van. De mire figyelnek az említett rendszerek használata során? Mi az, ami "kiszúrja az ellenőrök szemét"?
Nem kizárt, hogy az adóteljesítmény fenti meghatározása több esetben problémákat vethet fel, mivel az Art. a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló  NGM rendelettel szemben nem tartalmazza például az adóteljesítmény-elemek megjelölését. Ráadásul az adóteljesítmény számításának részletes szabályai sem kerültek kidolgozásra. Az adóévtől eltérő üzleti évet választók esetén is gondok merülhetnek fel az adóteljesítmény számítása kapcsán: kérdéses, hogy esetükben hogyan kell értelmezni az egy évre vetített értéket az eltérő esedékességű bevallási és befizetési kötelezettségeikre tekintettel.

Érdemes továbbá figyelemmel lenni arra is, hogy az adóhatósági ellenőrzések során tett megállapításokkal kapcsolatban nem az adózó terhére megállapított adóhiányt, hanem az adókülönbözetet nevesíti a jogszabály. Az adózó terhére megállapított adókülönbözet összegét például sem az adózó javára azonos adónemben feltárt összeg, sem a korábbi időszakból származó elhatárolt veszteség figyelembe vétele nem érinti. Mindez szélsőséges esetben azt is eredményezheti, hogy egy adóhiány megállapítása nélkül záruló ellenőrzés is kizáró ok lehet. Szintén kérdéses, hogy az adóhatóság által megállapított adókülönbözetnek csak a jogerős határozattal megállapított adókülönbözet minősül-e, ahogyan az is, hogy az esetlegesen folyamatban lévő bírósági eljárások, illetve azok eredményei hogyan kerülnek majd figyelembevételre a minősítés során, illetve a bírósági eljárások lezárását követően.

(Kockázatos adósból egyébként alig hetvenet talált a NAV.)

A fenti kérdésekről a NAV honlapján elérhető, az adózói minősítéssel kapcsolatos tudnivalókról szóló 71. számú információs füzet ad részben tájékoztatást, ám ennek ellenére számos kérdés maradt, amely további tisztázásra szorul. Éppen ezért – figyelemmel a hathónapos jogvesztő határidőre is – a jogszabályi feltételek fennállása esetén a fenti felvetések hivatalos állásfoglalással való rendezését megelőzően is érdemes időben kifogással élni.

A megbízható adózók az alábbi fontosabb kedvezményekben részesülnek:
  • a visszaigényelt áfát 2017. január 1-jétől 45 napon belül, 2018. január 1-jétől 30 napon belül utalja ki számukra az adóhatóság;
  • az ellenőrzés határideje esetükben legfeljebb 180 nap (az együttműködési és az iratátadási kötelezettség megsértésének kivételével);
  • bejelentési, bevallási vagy adatszolgáltatási kötelezettségük nem, - vagy hibás teljesítése esetén az állami adó- és vámhatóság először – határidő kitűzésével – felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére, illetve a hiba javítására;
  • mulasztási bírság kiszabására kizárólag a felhívás eredménytelensége esetén kerülhet sor, amelynek mértéke az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka;
  • az adóbírság mértéke az általános szabályok alapján kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka;
  • 10.000 forinttól 500.000 forintig terjedő adótartozásra automatikus pótlékmentes részletfizetés.

Véleményvezér

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában 

Ausztriában jószerivel nem található olyan vendéglátóhely, ahol ne hallhatnánk magyar szót. A kormányzati sikerjelentések ellenére ismét nő a külföldön dolgozó magyarok száma.
Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo