A legfontosabb tudnivalók az adóregisztrációs eljárásról

A cégbejegyzési kérelem benyújtását követően a NAV ellenőrzést folytat le, ha kizáró indokot nem talál, akkor sikeres az adóregisztráció. De mi van az átfutási idő alatt? Fontos tudnivalókat szedtünk össze!

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Kép: FreeDigitalPhotos.net/StuartMiles

Akadályok

A cégbejegyzési kérelem benyújtását követően a NAV megvizsgálja, hogy fennáll-e az adószám megállapításának valamilyen törvényes akadálya. Akadálynak minősül, ha az új cég vezető tisztségviselőjére, valamint kft. és rt esetében 50 százaléknál több szavazattal, illetőleg minősített többséggel rendelkező tagjára igaz az alábbi állítások közül bármelyik:

olyan másik társaságban volt korábban, vagy jelenleg is vezető tisztségviselő, vagy tag, amely

  1. a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál  (NAV)180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintnál több adótartozása van, vagy
  2. az új cég megalapítása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a NAV-nál 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg,
  3. adószámát a NAV felfüggesztette vagy jogerősen törölte a jelen cégalapítás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül és ez a vezető tisztségviselői vagy tagi jogviszony az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján vagy azt követően bármelyik nap fennállt,
  4. magánszemélyként van a NAV-nál 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintot meghaladó adótartozása.
Az eljárás alatt

Az adóregisztrációs eljárás lefolytatására főszabályként 8 nap áll rendelkezésre. Ez az idő 1 napra csökkenthető, ha a bejegyzendő cég valamennyi vezető tisztségviselőjének és az adóregisztrációs eljárás szempontjából releváns tagjának adóazonosító számait a kérelmező a cégbírósághoz benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben hiánytalanul és hibátlanul feltünteti.

Előbb-utóbb mindenkit vizsgál a NAV
2013-as adat szerint másfél év alatt 1133 esetben nem engedélyezte a NAV új vállalkozás indulását, illetve 1091 esetben a vezető tisztségviselővel szembeni kifogások miatt rendelte el az adószám törlését. A továbbra is a piacon maradók nagy száma viszont bizonyítja, hogy tisztul a hazai üzleti élet. Előbb-utóbb minden cég átesik majd az adóregisztrációs eljáráson.
A NAV az adóregisztrációs eljárás során az adózót a részére képzett technikai azonosító számon tartja nyilván, amelyről az adózót – a cégbíróság útján – abban az esetben értesíti, ha az adószám megállapítására az 1 munkanapos határidőn belül nem kerül sor. Az adószám megállapításáig az adózó adókötelezettségeit a technikai azonosító szám feltüntetésével köteles teljesíteni. A technikai azonosító szám kizárólag az adózó adóhatóság által történő nyilvántartására szolgál, gazdasági tevékenység folytatására, számlakibocsátásra nem jogosít. Az azonosítószám felépítése az adószámhoz hasonló. Feltűnő különbség azonban, hogy az áfakód helyén szereplő – vagyis a kilencedik – számjegy minden esetben 9-es.

A cég bejegyzéséig tartó időszak az előtársaság időszaka. Az adószám megtagadása esetén az előtársaság adókötelezettségeinek teljesítéséért az előtársaság tagjai (részvényesei) egyetemlegesen felelnek. Az adószám megállapításának megtagadásáról szóló határozattal szemben fellebbezésnek van helye az adózóval történő közlésétől számított 8 napon. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Amennyiben az adóhatóság az adószám kiadását, és ezzel a cégbejegyzést megtagadja a fenti okok miatt, akkor van lehetőségünk kimentési kérelem benyújtására. Ennek során azt kell bizonyítanunk, hogy  az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást azért nem tudtuk kiegyenlíteni, mert az általunk kiadott számla ellenértékét egy vagy több vevő, illetőleg megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki (vagyis körbetartozás áll fenn, az adott cégnek sem fizettek, és ezért vált ő is fizetésképtelenné), és ez a számla az adótartozás összegét eléri, vagy meghaladja azt. Továbbá azt is, hogy az adós úgy járt el a behajtás érdekében, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.

Véleményvezér

Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet

Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet 

Újraválasztották Roberta Metsolát az Európai Parlament elnöki tisztségébe.
A szegénység görbén egyedül Szlovákia előz meg minket Európában

A szegénység görbén egyedül Szlovákia előz meg minket Európában 

Egy ország gazdasági teljesítménye és a szegénység között ugyan szigorú az összefüggés, mégis vannak apróbb különbségek.
A magyar agrárbárók átlagos birtokmérete tízszer nagyobb, mint az uniós átlag

A magyar agrárbárók átlagos birtokmérete tízszer nagyobb, mint az uniós átlag 

Rendkívül falánkok a magyar agrárbárók.
Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat 

Példátlan állami terrorcselekmény volt.
Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért

Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért 

Régen a lángos egy olcsó népi eledel volt, ma már egy másik kategória, ahogy sok egyéb élelmiszer is.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo