Katasztrófavédelem: van, amire fel sem tudunk készülni

Egyre gyakoribbak az azonnali beavatkozást igénylő ipari és időjárási katasztrófahelyzetek, amelyek jelentős vagyoni, infrastrukturális és ökológia károkat okoznak. A megelőzés és az elhárítás hatékonyabbá tételére a kormány kibővítené a katasztrófavédelmi törvényt, lényegesen szigorítva a gazdasági szereplők felelősségét és kötelezettségeit is.

A vörösiszap-tragédia hívta fel a figyelmet arra a tényre, hogy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló - 1999. évi LXXIV. számú - katasztrófavédelmi törvény kibúvót hagy egyes üzemek számára: csak bizonyos veszélyesanyag-mennyiségen - „alsó küszöbértéken" - felül biztosít eljárási és ellenőrzési jogkört a katasztrófavédelmi hatóságnak az Európai Unió Seveso II irányelvében foglalt számítások alapján.

Már a küszöbérték felétől

Csakhogy évente átlagosan száz baleset történik - mulasztás miatt - a jogszabály hatálya alá nem tartozó, küszöbérték alatti üzemeknél. Ilyen volt például a XV. kerületi veszélyeshulladék-tároló telepen és a törökbálinti pirotechnikai raktárban kiütött tűz - mindkettő 2004-ben történt - vagy tavaly a balatonfűzfői veszélyeshulladék-lerakó leégése.

A katasztrófavédelmi rendszer javítására és fejlesztésére novemberben kormányhatározattal kihirdetett szabályozási koncepció szövegéből kitűnik: az október 4-én megsérült vörösiszap-tározóra sem terjed ki a hatósági jogosítványok hatóköre. „Indokolt ezért a hatósági jogosítványokat az alsó küszöbérték felét elérő veszélyes anyaggal dolgozó ipari üzemekre is kiterjeszteni" - teszi hozzá a javaslat, amelynek társadalmi egyeztetése januárban zárult le. Azoknál az üzemeknél, amelyekre kiterjesztenék a katasztrófavédelmi standardokat, állami becslések szerint idén összesen 100 millió, jövőre 200 millió forintos költség keletkezne. A hatósági eszköztár bírság kiszabási lehetőségével bővülne - jelenleg bezárás, a működés felfüggesztése és a veszélyes anyagok megsemmisítése mellett dönthet a hivatal -, ezen kívül katasztrófavédelmi hozzájárulást rónának ki a veszélyforrásokat üzemeltető társaságokra. A kormány szerint a szigorú szabályozás nem sérti az uniós normákat, mivel Hollandiában és Svájcban a veszélyes anyagokat kezelő (gyártó, tároló, forgalmazó) üzemek - a raktáraktól a benzinkutakon át a kikötőkig - biztonsági jelentést kötelesek benyújtani a hatóságoknak, Angliában a csővezetékes veszélyes anyagok, Franciaországban a vasúti rendező pályaudvarok esnek ilyen szabályok alá.

A tervezett katasztrófavédelmi szabályozás vállalati költségvonzatai 2012-től
■ katasztrófavédelmi hozzájárulás
■ katasztrófavédelmi bírság (a kötelező tervek, ellenőrzések, bejelentések elmaradása esetén)
■ kötelező ingatlanbiztosítás
■ az okozható kárral arányos kötelező felelősségbiztosítás vagy vagyoni biztosíték
 ■ védelmi terv készítésének költsége (egyszeri 0,2–1 millió forint)
■ védelmi terv karbantartása és felülvizsgálata (0,1–0,5 millió forint/év)
■ védekezési eszközök beszerzése (egyszeri 0,2–3 millió forint)
■ karbantartás (0,1–1 millió forint/év, 2013-tól)

A tervezet szerint az elháríthatatlan természeti katasztrófák elleni védelemként „megfontolandó" a kötelező ingatlanbiztosítás bevezetése és az „okozható kár nagyságához igazodó kötelező felelősségbiztosítás vagy ezzel egyenértékű vagyoni biztosíték" megkövetelése. „Piaci alapú biztosítást állami kártalanítással kiegészítő kártalanítási rendszer létrehozása a cél" - szól a koncepció. „Az állam fokozott mértékű felelősséget vállal a piaci alapon nem biztosítható kockázatokra (megelőzéstől a kártalanításig) és alapszintű, korlátozott mértékű kártalanítást nyújt az öngondoskodást elmulasztók részére."

Klímaváltozás és biztonságpolitika

A veszélyes üzemeken kívül léteznek másfajta kockázatok is: erőműveink, hídjaink, autópályáink - de a veszélyes anyaggal dolgozó üzemeink is - olyan évtizedekben épültek, amikor még nem voltak erősen befolyásoló tényezők az éghajlatváltozás következtében egyre sűrűbb időjárási szélsőségek. Csak az előző évtizedben árvizek sorát éltük át (2000, 2001, 2002, 2006, 2010), a károk évente átlagosan 50 milliárd forintba kerültek az államnak.

- Heves esőzések után Miskolcon többször szennyeződött az ivóvízbázis. Magyarországon a népesség hatvanhat százaléka városlakó, ezért egyre erősebb a függés a mesterséges infrastruktúrától. A klímaváltozás épített környezetre gyakorolt hatása ezért biztonságpolitikai kérdés is. Fontos lenne meghatározni a biztosítandó szükséges minimumkövetelmények szintjét az éghajlatváltozásnak kitett infrastruktúrák esetében - mondja Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlati csoportvezetője.

A klímaváltozás „kritikus", azaz nemzetbiztonságilag fontos infrastruktúrára gyakorolt lehetséges hatásával nincsenek kellőképp tisztában az illetékesek. A Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia Országgyűlési Határozata kimondja: „Várhatóan nő a szélsőséges időjárási események folytán bekövetkező zavarok valószínűsége, elsősorban a közúti és kötöttpályás közlekedésben, az áramellátás (távvezetékek sérülése), az ivóvízellátás (vízbázis sérülése) és ezekkel összefüggésben a közellátás, valamint az infokommunikáció terén. Mind ez ideig nem készült tudományos igényű elemzés az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (OKF) e tárgykörben", de „2001 óta folynak vizsgálatok. Kiemelt feladatként kezelik a lakosság ellátása szempontjából meghatározó áram-, gáz- és ivóvíz- (szennyvíz) szolgáltatást, vizsgálják a közlekedés különböző ágait (közúti, vasúti, vízi, légi), a távközlést, az informatikai hálózatokat, az energiaellátást (elektromos áram-, üzemanyag-, szén-, gáz-, távhőellátás), valamint az árvízi védművek állapotát". Az új katasztrófavédelmi koncepció szerint a települések „többségének" 1995-ös polgári védelmi szempontú besorolását felül kellene bírálni.

Változó viszonyok

Tervezett új katasztrófavédelmi intézkedések
■ iparbiztonsági felügyelet létrehozása
■ szakhatósági vizsgálatok összevonása, egyszerűsítése (ez az üzemeltetőknél 300 milliós megtakarítást eredményezhet)
■ 1100 milliárd forint vízkár-elhárítási célú fejlesztésekre (20 év alatt megtérülne)
■ „nagyvízi meder területén” építési tilalom
■ az önkormányzati kezelésű külterületi vízelvezető hálózatok (50 ezer kilométer) állami tulajdonba vétele
■ katasztrófavédelmi célelőirányzat létrehozása azonnali beavatkozások finanszírozására
■ a katasztrófavédelmi hatóság új jogköre: lakóhelyelhagyásra kötelezheti a lakosságot
■ anyagmozgatási eszközpark megújítása, beavatkozási (üzemanyag, étel stb.) készletek bővítése (2,5–3 milliárd forint)
■ a veszélyes anyagok szállításának felügyelését a rendőrség helyett belföldön az országos katasztrófavédelmi hatóság, az országhatárokon a vámhatóság látná el
■ riasztási és segélyhívó rendszer kiépítése
■ polgári védelmi szabályzat kidolgozása

Történtek lépések az ország különböző pontjain fellépő klímakockázatok - például aszály okozta tűz, tornádó, felhőszakadás, jégeső, árvíz, földcsuszamlás - elemzésére, bár az eddigi vizsgálatok közel sem teljes körűek.

Az európai kritikus infrastruktúrák azonosítására 2008-ban hozott európai tanácsi irányelv szólította fel az uniós tagországokat. Ezen felül, „az áramellátás biztonságának javítása, valamint az áramszolgáltatás helyreállításának felgyorsítása érdekében az OKF és a hazai áramszolgáltatók 2010. november 11-én együttműködési megállapodást kötöttek a rendelkezésre álló eszközöket magában foglaló közös adatbank létrehozásáról, a kommunikáció egységesítéséről, felgyorsításáról, valamint törzsgyakorlat évenkénti végrehajtásáról" - hangsúlyozza dr. Bakondi György, az OKF vezetője. 2010 májusában zárult le egy 29 hónapon át tartó nemzetközi projekt, amelyben „konzorciós partnereinkkel - Kassa Város Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc Térségi Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség - közösen vizsgáltuk a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának kérdéseit, különös tekintettel a terrorizmusfenyegetettség, az ember és természet által okozott katasztrófákra" - mondja Bakondi. A tanulmány azonban még nem került fel az EU honlapjára. A megváltozott időjárási viszonyokra válaszoló, konkrétumokra lebontott cselekvési terveket még nem láthatunk.

A változó életfeltételek mentén életmódunk is változtatásra szorul. Az alkalmazkodás, adaptálódás viszonylag új gondolat: annak fontossága, hogy például árvíz után nem ugyanoda kellene visszaköltözniük a kitelepített lakosoknak, és nem a (továbbra is) veszélynek kitett házak gyors renoválásáról kellene győzelmi hírt gyártani, még nem ment át a fejekbe. Mert ami régen nem számított ártérnek, ma már talán az. Ami nem volt csuszamlás veszélyes hegyoldal, könnyen az lehet a klímaváltozás korában.

Uniós vizsgálat
Az Európai Bizottság 2011. január elején lezárta a magyarországi vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos jogi eljárást, amelynek során szakértők azt is vizsgálták, hogy hazánk megsértett-e valamilyen uniós jogszabályt a katasztrófát megelőző engedélyeztetés, az anyag tárolása és a tragédiát követő kárelhárítás során. Megállapították, hogy több olyan uniós jogszabály is van, amit hazánk nem ültetett át a nemzeti jogrendbe, vagy amelyet nem alkalmazott megfelelően. Kimondták: Magyarországnak meg kell változtatnia a vörös iszap jelenlegi besorolását, veszélyes hulladékká kell minősítenie. Igaz, a vörös iszap a bizottság ajánlása szerint sem minősül veszélyes hulladéknak. Az Európai Parlament 2010. november közepi ülésén a bizottság környezetvédelmi főigazgatóságának illetékese azt is fölvetette, hogy a vörös iszapot unió szerte veszélyes anyaggá kellene nyilvánítani. A jelenlegi szabályok szerint a veszélyes anyagok listájának meghatározása a tagállamok jogkörébe tartozik.

Véleményvezér

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót

Ilyen se volt még, nyilvános hirdetésben keresnek számlahamisítót 

A magas adók miatt a csalók kánaánja Magyarország. A világrekorder áfa nagyon vonzó alternatíva a törvénykerülőknek.
Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve

Lecsúsztunk a második helyről, de azért még mindig dobogón vagyunk az inflációt tekintve 

A világ legfejlettebb országainak inflációs listáján Törökország után megelőzött minket Kolumbia is. Az unióban azért őrizzük az első helyünket.
Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen

Hadházy Ákos pert nyert Müller Cecília ellen 

Nyunyóka feltalálója megalázó vereséget szenvedett. Nem rágalmazás azt mondani róla, hogy visszaélt hivatali hatalmával.
Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba

Hol a legjobb gyereket nevelni? Nem fértünk be az első húszba 

A kormány 12 éve hirdette meg családbarát programját. Sok eredmény nem látszik.
10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán

10-12 órát is kell várni egy kórház sürgősségi osztályán 

Elképesztő kórházi fényképet közölt egy Facebook tag. Reméljük csak rémhír, vagy hamisítvány, de nem annak tűnik.
Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában 

Ausztriában jószerivel nem található olyan vendéglátóhely, ahol ne hallhatnánk magyar szót. A kormányzati sikerjelentések ellenére ismét nő a külföldön dolgozó magyarok száma.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo