Mire számítsak, ha másodszor sem veszem át az ajánlott levelet?

2019. július 28. vasárnap - 19:00 / piacesprofit.hu
  •    

Több olyan eset van, amikor postai kézbesítés esetén átvettnek minősül a küldemény akkor is, ha a címzett ténylegesen azt nem vette át.

Mit jelent a kézbesítés, a kézbesítési vélelem és mikor minősül átvettnek a küldemény – ezt tudjuk meg az Írisz Office adótervezőinek összeállításából.

Kézbesítés: az irat meghatározott formában történő átadása a címzett részére.

A kézbesítés következménye a tudomásszerzés, ami hatósági eljárásoknál gyakran a határidők kezdetét jelenti. A kézbesítés az átadás időpontjának megállapítása érdekében ajánlott formában történik.

Kézbesítési vélelem: Vannak olyan esetek, amikor a kézbesítést annak ellenére megtörténtnek kell tekinteni, hogy nem történt tényleges átvétel.

Postai kézbesítés esetében (kézbesítési vélelem alapján) átvettnek minősül a levél

  • a második kézbesítési megkísérlést követő ötödik napon, ha „nem kereste” felirattal küldik vissza;
  • az első kézbesítési megkísérlést követő ötödik napon, ha „elköltözött” vagy „ismeretlen” jelölést kap a levél;
  • a küldemény átvétele megtagadásának napján, ha a címzett vagy meghatalmazottja a küldeményt nem veszi át és erről nyilatkozik.

Ha a kézbesítés nem a jogszabályoknak megfelelően történt, akkor a kézbesítési vélelem megdöntésére a tudomásszerzéstől számolva 15 napja van a címzettnek. Ha nem indul végrehajtási eljárás a kézbesítési vélelem beállta után, akkor a vélelem beálltát követő hat hónapon belül tudja a megdöntési kérelmet beadni a címzett, ellenkező esetben hat hónapon túl is megdönthető a vélelem.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek