Még mindig százezer cég van veszélyben

2016. február 26. péntek - 08:08 / piacesprofit.hu
  •    

Közel százezer kft. adós még a törzstőke megemelésével a március 15-i határidőig. Ezek a cégek sokak kockáztatnak, mivel a Cégbíróság komoly pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik elmulasztják teljesíteni ezt a kötelezettséget.

oda kell figyelni az áfalevonáshoz

Kép: PP Archív

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. minimum 3 millió forintban határozta meg a kft.-ék törvényileg előírt jegyzett tőkéjét. Ennek következtében a Magyarországon jelenleg működő kft-ék kb. 90%-ának, vagyis közel 130 ezer kft.-nek kell jelentős törzstőke-emelést végrehajtania legkésőbb 2016. március 15-ig.

„Fontos tudni, hogy a cég törzstőkéjén felüli vagyonból is lehet tőkét emelni, ha a vagyon erre fedezetet nyújt. Ebben az esetben a tőkeemelésről szóló döntés alapja a cég 6 hónapnál nem régebbi éves beszámolója vagy közbenső mérlege lehet. Ilyenkor célszerű, az egyébként is elkészítendő, 2015. december 31-i fordulónapra összeállított mérleget erre a célra felhasználni. Ehhez azonban szükséges, hogy a mérlegkészítés időpontja március 15. előtti legyen. Ha ez a dátum eddig március 15. utáni volt a cég számviteli politikája szerint, akkor a 2015. év végi mérleg felhasználásához a számviteli politika még 2015. évi módosítása szükséges”– hangsúlyozta Kőszegi Anna, a Baker Tilly Hungária könyvvizsgálati szolgáltatásokért felelős partnere. „A módosítással kapcsolatos március 15-i határidőre azért is érdemes odafigyelnie a vállalkozásoknak, mert ha addigra nem teljesítik a törvényi előírásokat, akkor a cégbíróság súlyos pénzbírsággal is sújthatja őket a bejelentési kötelezettség késedelme miatt” – tette hozzá a szakértő.

Mit tegyünk ha nincs pénz?

Amennyiben az érintett vállalkozásnak nincs lehetősége a törzstőke-emelésre, akkor át kell alakulnia egy olyan cégformává – pl. betéti társasággá – ahol már nincs kötelező tőkeminimum. Ebben az esetben viszont a cégnek már számolnia kell az átalakulással járó vagyonmérleg készítési és könyvvizsgálati, valamint közzétételi kötelezettséggel és annak költségeivel.

A cégek a minimálisan jegyzett tőkéjüket a már fent említett mód mellett külső forrásból is megemelhetik. Ezek közül a legegyszerűbb eljárás a tagok pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása (apport).

Nemcsak készpénzzel lehet megoldani a tőkeemelést
Nemcsak a tőke tényleges befizetésével lehet megoldani a március közepéig esedékes kötelező tőkeemelést, mutatjuk milyen más módozat lehetséges. De azonnal lépnie kell az érintett társaságoknak.

Ugyancsak népszerű és egyszerű megoldás még a tagi hitel tőkévé konvertálása. Ez az eljárás viszont a magánszemély egy elengedett követelésének fog számítani, ami az illetékfizetési kötelezettség miatt nem a legolcsóbb megoldás.

„A cégeknek minden esetben figyelembe kell venniük, hogy a cégbírósághoz benyújtott társasági határozat és változásbejegyzési kérelem csak abban az esetben lesz térítésmentes, ha azok csak az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítással kapcsolatos módosításokat tartalmaznak” – mondta el Kőszegi Anna. Hozzátette: egyéb változtatás esetén ugyanis akár 40 ezer forint is lehet a módosítás összege. Ezért az érintett vállalkozásoknak minden esetben érdemes előzetesen egyeztetniük a saját könyvelőjükkel.

Részletfizetés is lehet megoldás

Az új Ptk. azt is lehetővé teszi a cégek számára, hogy a tagok a törzstőke-emeléshez szükséges anyagi hozzájárulásukat több év alatt teljesítsék és azt a cég által kitermelt nyereségből fedezzék. „Ugyanakkor ilyen esetekben számolni kell azzal, hogy a társaság egészen addig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg azok a törzstőkét a nyereségből fel nem töltik a törvényben foglalt 3 millió forintos szintre. Azt is figyelembe kell venni, hogy ebben az időszakban a tagok a saját vagyonukkal is felelnek a vállalkozásuk tartozásaiért” – tette hozzá a Kőszegi Anna, a Baker Tilly Hungária partnere.