Már májusban nyithatnak a Nemzet Trafikjai

2013. február 05. kedd - 15:05 / kfarkas
  •    

Szeszes italt, energiaitalt, kávét, ásványvizet, üdítőitalt, valamint újságot is árulhatnának, és akár már májusban megkezdhetnék az árusítást a nemzeti dohányboltok. Így módosítaná a kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvényt.

Az Országgyűlés honlapján olvasható előterjesztés pontosítja a dohányboltban folytatható kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentési szabályokat is. A hétfőn megjelent módosító javaslat az ellátás biztonsága és a jövedékiadó-bevételek zavartalan befolyása miatt két új rendelkezést is beiktat a dohánytörvénybe. Az egyik megteremti annak a lehetőségét, hogy – amennyiben a dohányboltra vonatkozó engedéllyel már rendelkezik – a jogosult akár 2013. május 1-jét követően is megnyithassa dohányboltját annak érdekében, hogy a fogyasztók megismerhessék.

A másik rendelkezés pedig biztosítja azt, hogy azok a kiskereskedők, akik a hatályba lépő új szabályok miatt nem folytathatják tevékenységüket, 2013. július 16-ig értékesíthessék megmaradt készletüket.

Energiaital és alkohol is kapható lesz – Kép: SXC

Erre a részletes indoklás szerint azért van szükség, mert a nagykereskedők jelzése szerint azok a kiskereskedők, akik 2013. július 1-jét követően a tevékenységet nem folytathatják, esetleg már májustól nem rendelnek majd újabb dohányterméket, nehogy a készletük “beragadjon”. A kormány emellett visszavásárlási kötelezettséget ír elő a nagykereskedők részére a mégis megmaradt árukészletre.

A dohánytörvény a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet kivette a kereskedelmi törvény hatálya alól, és így a bejelentésre vagy engedélyezésre vonatkozó szabályok sem vonatkoznak rá. A vámhatósági engedélyezésen túl a korábban elfogadott rendelkezések szerint sem volt szükség arra, hogy önmagában a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a jogosult a jegyzőnél bejelentse, illetve működési engedélyt kérjen.

Ugyanakkor e tevékenység mellett bővült az egyéb termékek forgalmazásának köre, amely miatt a kereskedelmi tevékenység folytatásának általános szabályai és a dohányboltban folytatott kereskedelmi tevékenység közötti összhangot meg kell teremteni – olvasható a javaslat részletes indoklásában.

Ennek érdekében a javaslat kimondja: ha a dohánytermék-kiskereskedő a törvény által lehetővé tett egyéb termékeket is forgalmazni kívánja, úgy ehhez elég a vámhatóság felé bejelentést tennie, és ezirányú tevékenységét meg is kezdheti. Mivel a rendelkezés dohányboltban folytatott értékesítésről szól, ezért eleve feltételezi, hogy a jogosult a dohányboltra vonatkozó vámhatósági engedéllyel rendelkezik.

Koncessziós díjak
A kormány honlapján megjelent pályázati felhívás szerint a koncessziós díj a kétezer lakos alatti településeken évi nettó 100 ezer, a kétezer és tízezer fő közötti lakosúaknál 160 ezer, a tízezer fő felettieken 200 ezer, Budapesten, a megyei jogú városokban és a megyeszékhelyeken pedig 240 ezer forint. Az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy dohányboltra szerezhető koncesszió, ahol a kétezer főt meghaladja, ott legalább egyre, és minden kétezer lakos után további egyre. Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Ha több dohánybolt van a településen, akkor egy személynél a helyi dohányboltok legfeljebb kétharmada lehet. A pályázat beadásának díja 25 ezer forint, 100 ezer forintot pedig letétbe kell helyezni a pályázat végéig. .

Nincs szükség arra, hogy a kiskereskedő a jegyzőhöz is forduljon, viszont a vámhatóság a bejelentést megküldi a jegyzőnek annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes maradhasson – hívja fel a figyelmet a kormány.

Annak érdekében, hogy a koncessziós jogosultság leendő gyakorlója minél hamarabb piacra léphessen, szükséges annak biztosítása is, hogy – a vámhatóságtól már beszerzett, de csak 2013. július 1-jétől érvényes engedély birtokában – a dohányboltot már előzetesen is üzemeltetni lehessen. Ennek köszönhetően az új piaci szereplőt vagy a régi piaci szereplő ezen új értékesítési helyét a fogyasztók minél hamarabb megismerhetik. Mivel az engedély – illetve a dohánybolt, amelyre az engedélyt kiadták – már létezik, de még nem érvényes (nem lehet az a dohánytörvény vonatkozó passzusának 2013. július 1-jei hatálybalépését megelőzően), ezért az ilyen előzetes üzemeltetést egy külön a vámhatósághoz benyújtott bejelentést követően lehet megkezdeni.

A dohánybolt előzetes üzemeltetése során a dohányboltban csak azokat a termékeket lehet forgalmazni, amelyeket később – 2013. július 1-jét követően – is lehet majd – áll a javaslatban. A javaslat tartalmazza azt is, hogy mozgóboltból dohányterméket idén júliustól csak a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. vagy az általa feljogosított kiskereskedő árusíthat.

Figyelem! Módosult a koncessziós kiírás!
A magyar állam nevében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt nyilvános koncessziós pályázati kiírást kiegészítette és módosította. Ennek oka a dohányboltokban árusítható termékek körét és a dohányboltok legkorábbi megnyitási lehetőségét érintő jogszabályi módosítások lehetősége. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt nyilvános koncessziós pályázat benyújtási határideje a tervezett jogszabályváltozás miatt a Kiíró döntése alapján 2013. február 22-ére módosult, ennek megfelelően a trafikpályázatok a következők szerint nyújthatók be. A leadásra nyitva álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni és a pályázatokat a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani. Néhány további formai és kitöltési módosítás mellett lehetőség nyílt alternatív üzleti pályázat leadására is a következők szerint. A Kiíró lehetővé teszi, hogy a pályázati kiírás módosításának közzétételét megelőzően már benyújtott, illetve legkésőbb a módosítás közzétételének napján postára adott pályázatot benyújtó pályázó egyetlen olyan alternatív üzleti tervet is benyújtson a már benyújtott pályázata kiegészítéseként, amely – a benyújtott törvényjavaslat benyújtáskori szövegállapotára is figyelemmel – már számol azzal is, hogy bővülhet a forgalmazható termékválaszték. A Kiíró ezáltal biztosítja, hogy minden pályázó a hatályos jogi előírásoknak megfelelő anyagot nyújthasson be.

A tavaly szeptemberben elfogadott trafiktörvény alapján állami monopólium lesz a dohánytermékek kiskereskedelme 2013. július 1-jétől, az állam koncessziós szerződéssel engedheti át az értékesítést az erre pályázóknak. A kétezer lakosúnál kisebbeken legfeljebb egy, az annál népesebbeken legalább egy dohányboltot lehet majd üzemeltetni, kétezer lakosonként pedig további egy dohányboltra szerezhető koncesszió. A jogszabály nagyjából hétezer dohánybolt létrejöttével számol.

Az eredeti törvényt tavaly decemberben módosították, e szerint lottót és sorsjegyet is árulhatnak a dohányboltok. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. január 16-án javasolta, hogy a trafikokban a dohánytermékek, dohányterméket kiegészítő termékek és szerencsejáték termékek mellett hírlap, ásványvíz, égetett szesz, kávé, energiaital és üdítő is kerülhessen a polcokra.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek