Elfogadták: így adózunk jövőre

2015. november 17. kedd - 11:20 / piacesprofit.hu
  •    

Elfogadta a Parlament az adótörvények módosítását, így jövőre megkezdik az adózók minősítését, újra adóköteles lesz a pálinkafőzés, minden kereskedelmi egység fizetheti az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, viszont adókedvezményt kapnak a fuvarozók és az elektromos gépjárművek.

átírták az adószabályokat

Kép: SXC

Elfogadta az Országgyűlés az adótörvények módosításait, komoly változások jönnek jövőre az adófizetésben a számvitelben. Összegyűjtöttük a legfontosabb módosításokat!

A jó, a rossz és a csúf

Megbízható és kockázatos adózókat különböztet meg az adózás rendjéről szóló jogszabály kedden elfogadott módosítása. Az új minősítési rendszer szerint jó adózónak azok tekinthetők, akik alapvetően jogkövetők és teljesítik adókötelezettségeiket. Ide tartozik majd majdnem 140 ezer adózó, őket kedvezményekben részesíti a törvény.

Megbízhatónak számít az, aki legalább három éve folyamatosan működik, a tárgyévben, illetve az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének három százalékát meghaladó adókülönbözetet, nem indult ellene végrehajtási eljárás, valamint a negyedév első napján nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása. Esetükben az ellenőrzési határidőt 180 napban maximálják, s 2017-től 45 napra, 2018-tól 30 napra csökken az általános forgalmi adó visszautalásának ideje. (A pontos kritériumokat itt olvashatja!)

Módosultak a pálinkafőzési szabályok is, januártól párlatadójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól, literenként 700 forintért. Legalább öt, legfeljebb 86 adójegyet lehet kérni.

Ezzel szemben kockázatos adózóknak minősülnek azok, akik megsértik az adójogszabályokat, nagy összegű adóhiányt, adótartozást halmoznak fel. Őket szigorúbb szabályozás alá vonja a törvény, például magasabb lesz a késedelmi pótlék és a mulasztási bírság, az ellenőrzési határidő pedig 60 nappal meghosszabbodik. Nagy összegű adóhiánynak számít magánszemélynél a 10 millió forint, míg másoknál 100 millió forint a határ. Az előzetes becslések szerint számuk 10-20 ezer ilyen lehet. A minősítési rendszer mintegy 525 ezer bejegyzett és mintegy háromezer áfaregisztrált adózót érint.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj is egykulcsossá válik, a részleteket itt olvashatja!

Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

A javaslat értelmében, azon ügyletek esetében, amikor a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg, az indokolatlan önellenőrzések elkerülése érdekében, harminc napról hatvan napra módosulna az adófizetési kötelezettség keletkezésének végső határideje.(A szabályokról itt olvashat részletesebben!)

Nem kell gépjárműadót és regisztrációs adót fizetni a környezetkímélő autók után.

Új bevallási formák

A személyi jövedelemadóra vonatkozóan két új bevallási formát vezetnek be. A csak munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők – ha nincs kedvezmény, amit érvényesítenek – jövőre a munkáltatónak tett bevallási nyilatkozattal is eleget tehetnek bevallási kötelezettségüknek. Új elem az is, hogy az adóhatóság 2017-től az adóév utolsó napján a rendelkezésére álló adatokból bevallási tervezetet készít és küld ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek. Az adózó az ajánlatot – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – a következő év május 20-ig fogadhatja el az ajánlatot.

Helyi adók

Változás továbbá, hogy a fuvarozók versenyhelyzetének javítása érdekében a helyi iparűzési adóból levonható a külföldi és belföldi útdíj 7,5 százaléka. A sok telephellyel rendelkező társaságoknak jelentős adminisztrációs terhet jelent az adókötelezettség önkormányzatonként – sokszor papír alapon – történő bevallása. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében lehetővé válna, hogy az adózók az állami adóhatóság nyomtatványkitöltő programjának használatával teljesítsék a helyi iparűzésiadó-bevallási kötelezettségüket. A bevallásokat az adóhatóság tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítaná a – változatlan hatáskörrel rendelkező – önkormányzatoknak. Az egyszerűsítés 2017. január 1-től válna elérhetővé.

Csoportos adóalanyiságra vonatkozó módosítás

A javaslat lehetővé teszi, hogy az állami és önkormányzati tulajdonban álló kapcsolt vállalkozások is alakíthassanak áfacsoportot, azaz nem minősülnének egymással együttesen kapcsolt vállalkozásoknak azok az adóalanyok, amelyek kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.

Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés

A javaslat mentesíti a számlakibocsátási kötelezettség alól a nemzetközi légi személyszállítást végző szolgáltatókat. Erre csak akkor lennének kötelesek, ha azt a szolgáltatás igénybe vevője kéri. Az adott szabály azon ügyletekre lenne alkalmazható, amelyek teljesítési időpontja 2016. január 1. napjára esik, vagy azt követi.

Fontos változások jönnek az iparűzési adóban
Nagyon kell majd figyelni jövőre, mert az iparűzési adómódosítások több törvényben jelennek meg, különböző időpontokban, és lesznek olyanok, melyek csak 2017-től lépnek hatályba, az adózók a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat csak a helyi önkormányzat rendeletéből ismerhetik meg.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek