Egyszerűsített végelszámolás: mi változott a szabályozásban?

2018. augusztus 03. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az egyszerűsített végelszámolás a fizetésképtelennek nem minősülő cégek megszüntetésének leggyorsabb módja. 2018. július 1-től a cégtörvény módosítása jelentős változásokat hozott a cégek egyszerűsített végelszámolásának szabályozásában. A változások alapvetően a cégek megszüntetésének további egyszerűsítését szolgálják. Nézzük meg, melyek az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb változásai.

Ki jogosult egyszerűsített végelszámolásra?

Július 1. előtt a cég egyszerűsített végelszámolással való megszüntetésére csak közkereseti társaság, betéti társaság, vagy egyéni cég esetén volt lehetőség. A magyar cégállomány igen jelentős részét kitevő korlátolt felelősségű táraságok (kft) nem szűnhettek meg ilyen módon, ahogy a részvénytársaságok sem. A módosítás után már bármely olyan cég igénybe veheti az egyszerűsített végelszámolás lehetőségét, amely a számviteli törvény szerint nem kötelezett könyvvizsgálatra, tehát adott esetben a kft-k és rt-k is.

Nem változott az a törvényi feltétel, hogy az egyszerűsített végelszámolást a kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni.

nem volt kartell a bankadat

Kép: Pixabay

Bejelentési kötelezettség, hirdetmény

Jelentős változás, hogy a cégeknek egyszerűsített végelszámolás esetén nem kell végelszámolót kijelölniük. Ugyanis az új szabályozás szerint ebben az esetben a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el. Ha például egy kft. egyszerűsített végelszámolását határozza el, akkor az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatása ezzel nem szűnik meg automatikusan, hanem továbbra is ő marad a vezető tisztségviselő, aki a végelszámolói feladatokat is ellátja.

Honnan lehet megtudni, ha egy cég felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll?
Bár a csőd- és felszámolási eljárások száma nagyjából 20 százalékkal esett vissza 2015-ről 2016-ra, a végelszámolások száma viszont közel 10 százalékos emelkedést mutatott. Jogosan merül fel tehát az igény, hogy üzleti tárgyalásra készülve utánanézzünk az egyes cégeknek, hogy nem állnak-e véletlenül nemfizetési eljárás alatt, nem várható-e a cég jogutód nélküli megszűnése a közeljövőben.

Az eddigiekhez képest szintén változás, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindítását az adóhatósághoz kell bejelenteni, amely értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság pedig az adóhatóság értesítése alapján jegyzi be a cégjegyzékbe az egyszerűsített végelszámolás kezdetét, és tünteti fel a cégnév mellett a végelszámolásra utaló toldatot. A cégbíróság szintén adóhatóság értesítése alapján teszi közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról szóló közleményt a Cégközlönyben. A közlemény közzététele eddig a végelszámoló feladata volt, ezt a feladatot ezen túl átveszi a cégbíróság.

A végelszámolás befejezése

A cég az egyszerűsített végelszámolás befejezését szintén az adóhatóságnak jelentheti be. Az adóhatóság a bejelentésről automatikusan értesíti a cégbíróságot. A cégbírósághoz a cégnek elektronikus úton csak a legfőbb szerv által elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, valamint azt a határozatot kell benyújtania, melyben az adóbevallások, illetve a további végelszámolásához szükséges dokumentumok elfogadásra kerültek. Szintén az egyszerűsítést szolgálja, hogy a vagyonfelosztási javaslat, és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta kitöltésével készíthető el. Ha az adóshatóság általi értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörtént, akkor a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, feltéve hogy a végelszámolás szabályszerűen került befejezésre.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek