Biztosítás rossz döntésekre

2014. március 07. péntek - 10:20 / piacesprofit.hu
  •    

Az új Ptk. hatályba lépésével személyes vagyonukkal felelnek a cégvezetők a vezetői minőségükben hozott döntéseikért. Magyarországon körülbelül 300 ezer gazdasági társaságot, és ezen felül még néhány ezer egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetet (pl. szövetkezeteket) érint. A kockázat biztosítással csökkenthető.

Kép:PP/FényesGábor

Az új Polgári törvénykönyv bevezetésével alapjaiban változik meg a gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek vezető tisztségviselőinek valamint felügyelő bizottsági tagjainak felelőssége.  Míg a jelenlegi jogszabályok értelmében csak kivételes esetekben (felszámolás vagy környezetszennyezés) lehet közvetlenül kárigénnyel fellépni a kárt szenvedett harmadik személyeknek a vezetőkkel szemben, márciustól a döntést hozó vezetőt is perelhetik a károsultak.  Mindeddig a társaság, mintegy védő sorompóként állt a vezetői előtt, hiszen helyt állt a vezetők károkozásáért.  Az új Ptk. azonban kimondja, hogy az általa, vezetői minőségében okozott kárért a vezető a társasággal egyetemlegesen felel, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jövőben a vezető ellen bárki közvetlenül is felléphet, és a kárért teljes magánvagyonával felel. A módosítás körülbelül 300 ezer gazdasági társaságot, és ezen felül még néhány ezer egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetet (pl. szövetkezeteket) érint Magyarországon.

A változásról és, hogy miért és hogyan felel az ügyvezetői itt találja a Piac&Profit jogi szakértőjének írását.

Biztosítás döntésekre

A felső vezetők a vállalat méretétől függetlenül különösen nagy kockázattal néznek szembe, mivel az ő döntéseiknek van a legnagyobb hatása a vállalati vagyonra. Míg egy vállalat számára az akár pár száz millió forintos kártérítések is elviselhető költséget jelentenek, egy vezető számára nagy terhet jelenthet, ha ezt a saját vagyonából kell fedeznie.   Az ilyen kárigény érvényesítések ellen nyújt védelmet a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása, amely a hagyományos szakmai felelősségbiztosításokkal ellentétben, a vezetői tevékenységre, és nem a szakmai tevékenységre nyújt biztosítást. A vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítását megköthetik azok társaságok, akik védeni szeretnék saját vezetőiket, vagy azok a természetes személyek, akik vezető pozíciót töltenek be, és szeretnének gondoskodni személyes vagyonuk védelméről.  Ráadásul a pénzügyi veszteségek megtérítésén túl, a biztosítás fedezi a jogi védekezés során felmerülő költségeket is, amelyek azokban az esetekben is jelentős költséget jelenthetnek, ha a kártérítési igény végül nem bizonyul megalapozottnak.

Külföldön megszokott

„A vezetők felelőssége olyan kérdés, amely valamennyi iparágban érinti a nagyobb cégeket és kis- és középvállalkozásokat egyaránt, és szinte bármilyen ügy kapcsán felmerülhet” – mondta Horváth Andrea, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. Az Allianz Global Corporate & Specialty statisztikái alapján Európában a pénzügyi szervezetek, valamint az Internet/IT/Media/PR profillal rendelkező vállalatok részéről érkezik a legtöbb vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítással kapcsolatos kárbejelentés. Bár Magyarországon a termék kihasználtsága még gyerekcipőben jár, Nyugat-Európában és az USA-ban a penetráció csaknem 100 százalék, ami egyértelműen alátámasztja a biztosítás típus létjogosultságát és fontosságát. (Bár már most érezhető, hogy itthon is nő az érdeklődés az ilyen biztosítási konstrukciók iránt.)

„Az egyre erősödő verseny következtében a vállalatvezetői döntések egyre összetettebb feladatot jelentenek. Egy-egy rossz döntés azonban még abban az esetben is megszülethet, ha egy cégvezető teljes mértékben vállalata érdekeit tartja szem előtt, éppen ezért nagy terhet vehet le a válláról, ha rendelkezik olyan biztosítással, amellyel a személyére irányuló kártérítési igények kivédhetőek” – foglalta össze Horváth Andrea.

Feliratkozom a(z) Cégvezetés & irányítás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek