Adózás 2018: hogyan változott az áfa és a jövedéki adó?

2018. január 10. szerda - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az idei adóváltozásokat bemutató sorozatunk második részében az általános forgalmi adó, a jövedéki adó, a népegészségügyi termékadó változásait és az idén bevezetett turizmusfejlesztési hozzájárulás változásait mutatjuk be.

November közepén fogadta el az Országgyűlés az idei évre érvényes új adószabályokat, amelyek sok tekintetben módosítják az eddigi adószabályokat. Sorozatunk előző részében a társasági adó változásait vettük sorra, most a jövedéki adó, az általános forgalmi adó, a népegészségügyi termékadó változásairól számolunk be – Hegedüs Sándor, az RSM Hungary adóüzletág-vezetőjének összefoglaló blogbejegyzése segítségével.

Új áfaszabályok jönnek az online kereskedelemben
Az Európai Tanács új szabályokat fogadott el az elektronikus kereskedelem kapcsán, megkönnyítve az online cégek számára az áfakötelezettségek teljesítését. Az EU „egységes digitális piac” stratégiájának részeként az új áfajavaslatok célja az, hogy megkönnyítsék az áfa beszedését azokban az esetekben, amikor a vevők online vásárolnak termékeket, szolgáltatásokat. A szabályok átalakításával az áfarendszerünk már a digitális gazdaság kihívásainak is megfelel.

Általános forgalmi adó

A 2018. július 1-től bevezetni tervezett valós idejű számlaadat küldési kötelezettség szabályai a tervek szerint tovább szigorodnak. A 100 ezer forint áfatartalom feletti számlák esetében alkalmazandó valós idejű adatszolgáltatás a Magyarországon letelepedett cégeken túl a Magyarországon csak áfaregisztrációval rendelkező cégeket is érinti. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a jogszabály tervezet a papír alapú kézi számlákra is kiterjeszti. 5 napon belüli adatküldést ír elő a 100-500 ezer forint áfatartalom közötti papír alapú számlák, 1 napos határidőt az 500 ezer forint áfatartalom feletti számlák esetében.

A jelentési kötelezettség elmaradásához kapcsolódó szankció akár számlánként 500 ezer forint bírságot helyez kilátásba.

Az új kötelezettségről itt olvashat részletesebben!

hatályba lépett az új vámkódex

Kép: Pixabay

Az általános forgalmi adót érintő korábban elfogadott, 2018-ban hatályba lépő további változások

A 2017 tavaszi módosítás kimondta, hogy az ún. hálózati szolgáltatás nem minősül internet-hozzáférési szolgáltatásnak, így arra vonatkozóan nem alkalmazható a kedvezményes Áfa-kulcs; felhatalmazást kapott az adópolitikáért felelős miniszter a számla, egyszerűsített számla, nyugta előállítása, adóigazgatási azonosítása, forgalmazása, nyilvántartása szabályainak rendeletben történő megállapítására;

Most már a külföldi bankszámlákat is be kell jelenteni
Egyes adózóknak az új Art. alapján kötelező lesz bejelenteniük külföldön vezetett bankszámláik adatait. Az évfordulókor már meglévő cégszámlák adatait 2018. január 31-ig kell megadni a NAV felé.

2018. január 1-től módosulnak az áfakulcsok: 27 százalékról 5 százalékra csökkent a fogyasztási célú halakra vonatkozó áfakulcs,

az internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozó áfakulcs pedig 18 százalékról 5 százalékra csökken. A kedvezményes 5 százalékos áfa kulcs azon internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében alkalmazandó először, amelynek az elszámolási időszaka 2017. december 31-ét követően kezdődik, és amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja is 2017. december 31-ét követő időpontra esik. Abban az esetben, ha szolgáltatást nem időszakonkénti elszámolás mellett nyújtják, a kedvezményes kulcsot a 2017. december 31-ét követő adófizetési kötelezettségre kell először alkalmazni.

Egy korábbi változás értelmében 2018. január 1-től 5%-os áfa mértékkel adózik az étkezőhelyi vendéglátásban az étel – és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom.

Itt vannak a részletek a cafeteria változásairól
Az adómentes juttatások 2017-ben is meglévő elemei közé bekerül a diákhitel-törlesztés támogatása is. Jelentősen kedvezőbbé válnak a lakhatási támogatás feltételei, és az egészségügyi hozzájárulás 2,5 százalékos csökkentése miatt jövőre egy sor népszerű cafeteria-elem esetében nagyobb összegű támogatást kaphatnak majd a munkavállalók. A végleges feltételek ismeretében az alkalmazottak január közepéig nyilatkozhatnak, milyen juttatásokban kívánnak részesülni 2018 folyamán.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Az előbb említett változással szoros összefüggésben került bevezetésre egy új adónem, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, amelynek elsődleges célja a jelentős Áfa-csökkentés korrekciója volt.

A közteher mértéke 4 százalék, melyet az érintett szolgáltatások áfa nélkül számított értékére kell kiszámolni. Az adót az önadózás szabályai szerint kell bevallani az áfa-bevallási gyakoriságnak megfelelően, adómentes adóalany esetén pedig a szolgáltatásnyújtást követő év február 25-éig. A hozzájárulás a központi költségvetés bevételét fogja képezni és – a javaslat szerint – turizmusfejlesztési feladatokra kell majd fordítani.

Népegészségügyi termékadó

Az elfogadott módosítás szerint a korábban is ismert egészségmegőrző programokkal összefüggésben felmerült költségekhez, ráfordításokhoz kapcsolódó adókedvezmény mellett egy új fizetendő adó csökkentési lehetőséget vezet be a népegészségügyi termékadóban. Az újonnan bevezetett intézmény kísértetiesen hasonlít a Tao törvény adófelajánlásához.

Az új szabály szerint a fizetendő adóból történhet felajánlás egészségügyi államigazgatási szerv egészségmegőrző programjának finanszírozására. Eltérés a Taotörvény hasonló szabályaihoz képest, hogy az adókedvezmény és az adófelajánlás együttesen is alkalmazható, azonban (együttesen is)  legfeljebb a fizetendő adó 10 százalékáig vehetők igénybe az említett kedvezmények. A rendelkező nyilatkozat a bevallás benyújtását követően nem módosítható, az átutalt összeget nem érinti, ha a fizetendő adó hatósági, vagy önellenőrzés következtében utólag módosul.

Jövedéki adó

Az adóigazgatás átfogó reformjával összefüggő technikai módosításokon túlmenően változtak az adóraktár engedélyesének előlegfizetésre vonatkozó szabályai, továbbá bővülnek az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés esetei. Az adóraktár engedélyesének a javaslat értelmében az adóelőleget a tárgyhó 25. napjáig kell megfizetnie. Az előlegfizetés egyéb feltételei nem változtak.

Az új szabályozás értelmében mentesül az adófizetés alól az adóraktár engedélyese a teljes denaturálással előállított termékek tekintetében, továbbá a teljes denaturálással másik tagállamban előállított terméket belföldre szállító személy. Továbbra is érvényes az a szabály, amely szerint az Art. adóbírságra, mulasztási bírságra és adómérséklésre irányuló szabályait a jövedéki eljárásokban főszabály szerint nem lehet alkalmazni.

Enyhítés és szigorítás is van az új adócsomagban
2018. január 1-től módosulnak az adójogszabályok. Teljesen megváltozik az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), illetve annak szabályozása. A kormány évek óta dolgozik az új adóeljárási koncepción, amelynek célja egyrészt az egyszerűsítés, másrészt a támogatóbb adóhatóság. Az ördög ismeretesen a részletekben rejlik, ezekben segít eligazodni Jancsa-Pék Judit, a közép-európai fókuszú adótanácsadó, könyvelő és könyvvizsgáló cég, a LeitnerLeitner partnere, vezető tanácsadója.

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor