Csalásbiztos áfacsomag állíthatná meg a bűnözőket

2017. december 05. kedd - 14:04 / piacesprofit.hu
  •    

Az Európai Bizottság új javaslatokat terjesztett elő annak érdekében, hogy az áfa uniós rendszere csalásbiztosabbá váljon, és bezáruljanak a nagy összegű adócsalás elkövetésére lehetőséget adó kiskapuk. Az új szabályozás célja a tagállamok közötti bizalomépítés és ezáltal az információcsere kiszélesítése, valamint a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítése.

 

Az áfacsalások a legóvatosabb becslések szerint is évi több mint 50 milliárd eurós bevételkiesést okoznak az uniós tagállamoknak, ezáltal forrásokat vonva el a kórházakba, iskolákba és közutakba történő közberuházásoktól. A Paradise-iratok nyomán ismét napvilágra került adóelkerülési technikákkal sok tehetős magánszemély és vállalkozás igyekszik kijátszani az uniós szabályozást, és elkerülni azt, hogy ők is tisztességesen kivegyék a részüket az adófizetésből. A legújabb jelentések szerint a csalási módszerek a bűnszervezetek, ezen belül a terroristák finanszírozásához is hozzájárulhatnak.

Az uniós javaslatok lehetővé tennék, hogy a tagállamok szélesebb körben átadják egymásnak a vonatkozó információkat, és szorosabban együttműködjenek a szóban forgó tevékenységek elleni küzdelemben.
Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „A tagállami és uniós költségvetést sújtó adóbevétel-kiesés egyik legfőbb oka a határokon átnyúló áfacsalás. A probléma hatékony kezelését és az adóbeszedés javítását célzó javaslat segít megerősíteni a tagországi és uniós szintű intézmények közötti együttműködést.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette:

„A Paradise-iratok ismét rámutattak, hogy miként igyekeznek egyesek az EU-ban irányadó szabályozás megengedő alkalmazásával visszaélve kevesebb áfát fizetni másoknál.

Az ilyen bűncselekmények elleni küzdelem az illetékes nemzeti hatóságok között a jelenleginél jóval hatékonyabb információmegosztást tesz szükségessé. Ilyen lehet, hogy a csalás elleni szakértők uniós hálózata, az Eurofisc hozzáfér majd a többi tagállam gépjármű-nyilvántartási adataihoz is, ez segít majd megszüntetni az új és a használt gépjárművek értékesítése közötti különbözőséghez kapcsolódó áfacsalások egyik fő forrását.”

Jóllehet a tagállami adóhatóságok már most is átadnak egymásnak egyes, a vállalkozásokkal és a határon átnyúló értékesítésekkel kapcsolatos információkat, ez az együttműködés nagymértékben az információk kézi feldolgozásán alapul.
Rendszerszinten ugyanakkor az uniós bűnüldöző hatóságok nem osztják meg egymással a legsúlyosabb csalásokban részt vevő szervezett csoportokról szóló és hírszerzési információkat. Végezetül az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű nyomozati koordináció hiánya azt jelenti, hogy ezt a gyorsan változó bűnözői tevékenységet jelenleg nem lehetséges kellő gyorsasággal nyomon követni és kezelni.

Áfareform: 46 ezer milliárd a tét
Akár jelentős pénzforgalmi teher is hárulhat a külkereskedelemben érintett cégekre néhány éven belül, mivel az Európai Bizottság tervei alapján az unió területén történő értékesítés után az eladónak a célország szerinti külföldi áfát kell felszámítania a számláin, amelyet a vevő visszaigényelhet – hívta fel a figyelmet Crowe FST.

Az új intézkedések új kommunikációs csatornákat és adatcseréket nyitnának meg az adóhatóságok és az európai bűnüldöző szervek – az OLAF, az Europol és a nemrégiben létrejött Európai Ügyészség – között a határokon átnyúló áfacsalás-gyanús tevékenységekkel kapcsolatban. Az európai szervekkel folytatott együttműködés lehetővé tenné a nemzeti információk kereszt-ellenőrzését a bűnügyi nyilvántartások, adatbázisok és az Europol és az OLAF más információi alapján annak érdekében, hogy megállapítsák a csalás valódi elkövetőinek kilétét, és felderítsék hálózatukat.

Továbbjavulna az adóhatóságok és a vámhatóságok közötti információmegosztás a jelenleg áfacsalásra nyitott vámeljárásokkal kapcsolatban. Az az EU-n kívülről származó áru, amelynek a végső rendeltetési helye valamelyik tagállam, különleges eljárás keretében másik tagállamon keresztül is beérkezhet az EU-ba, majd onnan áfamentesen továbbszállítható. Az áfát csak azt követően kell megfizetni, hogy az áru a végső rendeltetési helyére megérkezett. Ez azonban visszaélésre ad lehetőséget, mivel a kereskedők az árut az áfa megfizetésének teljes elkerülésével a feketepiacra irányíthatják.

Az új szabályozás alapján a tagállamok adó- és vámhatóságai megosztanák egymással a beérkező árukra vonatkozó információkat, és megerősítenék az együttműködésüket.

A gépjármű-kereskedelemben is előfordulnak csalások, mert az új, illetve a használt gépjárművekre eltérő áfaszabályok alkalmazandók. Azok a nemrégiben gyártott vagy új gépjárművek, amelyeknél a teljes összeg után adót kell fizetni, eladhatók használt áruként, és így már csak a haszonkulcs adóköteles. E csalástípus kezelése érdekében az Eurofisc tisztviselői hozzáférnének a többi tagállam gépjármű-nyilvántartási adataihoz is. (eu.hu)

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek