Van hatékony módszer a jogsértő internetes megjelenés ellen

Az interneten szerzői jogot sértő módon közzétett tartalmak eltávolítására szolgáló, a napi gyakorlatban is igen jól működő ún. értesítési–eltávolítási eljárás menetét az act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás szakértője részletezi.

Dr. Brózmann Attila

A technikai lehetőségek széles körű elterjedése a szerzői jogok mind tömegesebb sérülésével jár együtt, amit erősít, hogy a felhasználók egy része az internetszolgáltatók által biztosított immunitásban bízva tudatosan sérti a szellemi alkotások jogtulajdonosainak jogait. Magyarországon – az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve átültetésével – a 2001. évi CVIII. törvény vezette be az értesítési–eltávolítási eljárást.

„Ez az eljárás teljes mértékben alkalmas arra, hogy a jogsértés megállapítására irányuló – általában hosszadalmas – polgári vagy büntető bírósági eljárás helyett lehetőséget biztosítson a jogosult számára a hozzáférés letiltatására vagy eltávolíttatására” – ismerteti véleményét dr. Brózmann Attila ügyvéd, az act legal | Bán & Karika Ügyvédi Társulás szakértője.

Milyen jogsértések esetén alkalmazható az eljárás?

Értesítési–eltávolítási eljárás akkor indítható, ha a jogosult szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát sérti a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ. Hozzáférhetővé tett információ szabványosított címe hozzáférhetővé tétele miatt ilyen eljárás nem indítható. Tehát jellemzően a közösségi oldalakon közzétett szerzői jogi védelemmel rendelkező olyan tartalmakról van szó, amelyek engedély nélküli felhasználások, amelyek kívül esnek a szabad felhasználás esetein, és még a védelmi idejük sem telt le.

Értesítés, mint jogérvényesítési eszköz?

A jogosult ilyen jogsértés esetében magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a szolgáltatót a sértő információ eltávolítására. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését; a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat; valamint a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét is. Meghatalmazott eljárása esetén a képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

Az e-könyvek és a szerzői jog: van baj
Az első e-könyvek megjelenésekor többen gondolhatták, hogy leáldozott a hagyományos, papír alapú könyvek világa, mert a jövőben majd mindenki csak egyszerűen beszerezhető és könnyen tárolható elektronikus köteteket vásárol a nyomtatott példányok árának töredékéért. Azóta jó pár év eltelt, de az e-könyvek még mindig nem tudták átvenni a nekik kijáró helyet annak ellenére, hogy az értékesítésük mértéke az utóbbi időben folyamatosan növekedett.
Milyen intézkedések terhelik a szolgáltatót a jogosult értesítése esetén?

Az értesítés átvételétől számított 12 órán belül a szolgáltató köteles intézkedni az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférés nem biztosítása vagy az információ eltávolítása iránt, és feltüntetni, hogy az eltávolítás milyen jogosult jogsértést állító értesítése alapján történt. A szolgáltató továbbá a jogosult jogát sértő információt biztosító igénybe vevőt 3 munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni intézkedéséről és a jogosult értesítéséről. Az igénybe vevő lehet a tartalomszolgáltató, de gyakran egy másik tárhelyszolgáltatót kell megkeresni, ha az első szolgáltató az igénybe vevőt nem tudja kideríteni.

Igénybe vevői kifogás a törlés, eltávolítás ellen?

Az igénybe vevő a tájékoztatás átvételétől számított 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban a szolgáltatónál kifogással élhet az érintett információ eltávolításával szemben. A kifogásnak tartalmaznia kell az eltávolított, illetőleg hozzáférhetetlenné tett információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet, ahol az korábban hozzáférhető volt, továbbá a szolgáltató nevét, székhelyét, elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát, a szolgáltató tevékenységét engedélyező hatóság megnevezését és elérhetőségi adatai, valamint az engedélye számát.

A kifogásban indokolt nyilatkozatot kell tenni arról, hogy az igénybe vevő által biztosított információ miért nem sérti a jogosult értesítésében megjelölt jogát.

Ismételt hozzáférhetővé tétel vagy a törlés hatálya fenntartása?

A kifogás alapján a szolgáltató haladéktalanul köteles az érintett információt újra hozzáférhetővé tenni, és erről a jogosultat a kifogás megküldésével értesíteni, kivéve, ha az eltávolítást vagy a hozzáférés megtiltását bíróság vagy hatóság rendelte el. Ha az érintett igénybe vevő a jogsértést elismeri vagy határidőben nem terjeszt elő kifogást vagy az nem tartalmazza az előírt adatokat, és nyilatkozatot, a szolgáltató az információhoz való hozzáférés nem biztosításának, illetve az információ eltávolításának hatályát köteles fenntartani.

Eljárás indítása a jogosult részéről

A szolgáltató a jogosultat értesíti az igénybe vevő kifogásáról, és az ismételt hozzáférhetővé tételről. Ezen értesítés átvételétől számított 10 munkanapon belül a jogosult a jogsértéssel kapcsolatos igényét abbahagyás és eltiltás iránti ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is tartalmazó kereseti kérelem benyújtása útján érvényesítheti vagy büntetőfeljelentést tehet.

Mi történt pontosan a McDonald’s híres BIG MAC védjegyével?
Az elmúlt hetekben számos cikk jelent meg arról, hogy a McDonald’s elvesztette világhírű BIG MAC védjegyét. De mi is áll a felröppent hír mögött és valóban igaz, hogy ezután bárki szabadon használhatja a világ egyik legismertebb márkáját? A válasz a kérdésekre ennél jóval összetettebb, ezért a szellemi alkotások jogával foglalkozó Danubia Legal szakértője segít megérteni a döntés hátterét.
A bíróság értesítése ideiglenes intézkedésről

Amennyiben ilyen bírósági végzés születik, a szolgáltató a bíróság erre vonatkozó, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatának kézhezvételétől számított 12 órán belül az értesítésben megjelölt információhoz való hozzáférést ismételten nem biztosítja, illetve az információt ismételten eltávolítja. A szolgáltató intézkedéséről a bírósági határozat másolatának megküldésével az érintett igénybe vevőt az intézkedés megtételétől számított 1 munkanapon belül értesíti.

Az eljárás lezárása

A jogosult köteles a bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatáról, vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatáról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is - a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A határozatban foglaltaknak a szolgáltató haladéktalanul köteles eleget tenni.

„Tapasztalatunk szerint az internetszolgáltatók lényegében minden esetben megteszik az értesítési–eltávolítási eljárás szükséges lépéseit, hiszen a felelősség alóli mentesülésükhöz ez szükséges. Ugyanakkor az igénybe vevők jellemzően nem élnek kifogásolási lehetőségükkel, amely azt támasztja alá, hogy maguk is tisztában vannak cselekményük jogsértő jellegével. A fent részletezett „menetrend” igen jól szabályozott, és teljes mértékben alkalmas a jogsértő helyzet gyors felszámolására. Az esetleges kártérítési igényét azonban a jogosultnak külön kell érvényesíteni” – hívta fel a figyelmet az act legal szakértője.

Véleményvezér

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.
Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában

Magyarország Európában az utolsó helyen az egészségügyi kiadások rangsorában 

Mindenképpen javítani kellene a finanszírozáson.
Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek

Magyarország a technikai államcsőd felé tart, megszorítások jöhetnek 

A világgazdaság számai egyre javulnak, miközben a magyar államháztartás senyved.
Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben

Magyar Péter szerint levitézlett, idegen nyelven nem beszélő magyar politikusok vannak Brüsszelben 

Tényleg ciki Brüsszelben az idegen nyelvet alig tudó magyar képviselők jelenléte.
Jó hír, mégsem pusztul el a világ

Jó hír, mégsem pusztul el a világ 

Sokan úgy gondolják, hogy addig létezik a világ, amíg vannak méhek.
Hadházy Ákos küzd, mint malac a jégen

Hadházy Ákos küzd, mint malac a jégen 

Hivatalos volt-e Orbán Viktor legutóbbi útja Amerikába?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo