Jó esetben a "bio" nem cél, hanem mellékhatás

A sajtburgernek is volt fénykora. 1988-at írtunk, amikor az első hazai McDonald’s megnyitott a Régiposta utcában, amely vélhetően pár napig a legnépszerűbb hely volt Budapesten. Aztán ez is lecsengett, és a rendszerváltás után nem sokkal már egyre gyakrabban hangzottak el a „bio” és „öko” szavak. 2014–2016 között 1014 milliárd forint volt a tudatos vásárlói döntések értéke, amiből élelmiszerre 360 milliárdot költöttünk a Tudatos Vásárló Piaci Jelentés eredménye szerint. Az ökogazdálkodás mégsem virágzik, aminek a szigorú szabályok és az előállítási költségek miatti magas ár a fő oka.

Valójában már a nyolcvanas évek elején begyűrűzött Magyarországra az ökológiai gazdálkodás eszméje, és szinte egy időben indult a háztáji kiskertekben és néhány agráripari vállalkozásban is az úttörő munka. A nagyüzemekben termelt biogabona és ipari növény teljes egészében külföldi exportra került, így az ország külkereskedelmi egyensúlyát javította, és a valutabevételeket emelte. A tanúsítást ekkor még egy külföldi szervezet végezte, külön megállapodás keretében. A trend alapja egy lassú és visszafordíthatatlan vásárlói tudatosság, amely a nyugati jóléti társadalmakban végbement. De hogyan kezelik ezt a változást a hazai termelők?

Kép: Fotolia

Állam nélkül nincs ökológiai gazdálkodás

– A biotermékek hazai előállítása, feldolgozása és értékesítése sajnos ma is elenyésző. Túlnyomórészt a magasabb árat fizető külpiacokra történik a termelés – helyenként termeltetési szerződések keretében –, a feldolgozott bioélelmiszerek pedig nagyobb részt unión belüli, kisebb részt unión kívüli országokból érkeznek. Az utóbbi tizenöt esztendőben két jelentős volumennövekedés történt az ökológiai gazdálkodási szektorban, mindkettő egy-egy új támogatási rendszer bevezetéséhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy az ökológiai gazdálkodás állami támogatás nélkül – legalábbis Magyarországon – nem tud növekedni. Az utolsó jelentős kiugrás 2016-ban volt, amikor is a korábbi duplájára – mintegy 200 ezer hektárra – nőtt az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe vont termőterület nagysága – mondja Kanyó Zsolt környezetgazdálkodási agrármérnök, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. fejlesztési részlegvezetője.

Persze kérdés, hogy valós társadalmi felelősségvállalás áll-e a bioélelmiszereket termelő cégek motivációjának hátterében, vagy pusztán próbálnak beférkőzni az egyre szélesedő piaci szegmensbe. A helyzet minden vállalkozás esetében más. Vannak olyan mezőgazdasági termelők, akik tudatosan és meggyőződésből gazdálkodnak ökológiai előírások szerint, és így egy szigorúan ellenőrzött, szűk piaci szegmens ellátására koncentrálnak. Vannak, akik egyszerűen útkeresők, szeretik a kihívásokat, de az sem ritka, hogy egyes vállalatok csak a kiegészítő uniós támogatás miatt választják ezt az utat. Ugyanez jellemző az élelmiszer-feldolgozókra, nagykereskedőkre is: néhányukat csak a magasabb bevétel és a profit motivál, de a nagy, nemzetközi bio-kereskedőházak és feldolgozóipari vállalkozások mögött minden esetben komoly, személyes meggyőződés áll.

Nem is olyan rossz a bio
A növényvédő szereket és műtrágyákat hasznosító gazdálkodás súlyos környezeti károkat okoz, de magasabb termésátlagok érhetőek el vele – ez a jelenlegi mezőgazdaság egyik alaptétele. Most egy független és átfogó kutatás bebizonyította, hogy ez nem egészen igaz.
– Ezek a vállalkozások sokszor az uniós előírásoknál is szigorúbb, tételszintű ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerre épülő védjegyrendszert és marketingkommunikációs kampányokat működtetnek. Az ilyen rendszereket természetesen az értékrend mellett elkötelezett tudatos vásárlók finanszírozzák, áttételesen, a biofelár megfizetésével. Hatalmas kihívás az EU előírásainak megfelelni. Ennek alapvetően a nagyobb termelési kockázat és a szűkebb technológiai mozgástér, illetve a nagyobb tudás- és élőmunka-ráfordítási igény mellett a volumenét tekintve kisebb, de fizetőképesebb piac az oka – magyarázza a szakember.

Népszerű szó a bio. És a mögötte lévő termék?

Az ökomarketing magába foglalja a környezetbarát gyártást, terjesztést, csomagolást és a megfelelő kommunikációt. A zöld kommunikáció legtöbb esetben az egészségünk köré épül, de nemritkán arról szól, hogy azzal adjuk meg a módját, ha mi is ilyen termékkel rendelkezünk. Máskor a vásárlóban igyekszik rossz érzést kelteni, aki majd bűntudatot érez, ha a „Föld megmentése érdekében” hívómondat ellenére mégis a másik márkát választja. Ezek azonban hibás kommunikációs fogások, ha a cél valóban a hosszú távú fenntarthatóság, és a zöld termékek piaci terjedésének ösztönzése. A zöld marketingnek vállalnia kell egyfajta oktató szerepet is, hiszen tíz óra munka után a sarki boltba beszaladó vásárló fejében nem mindig az egészségcentrikus gondolkodás és a fenntartható fejlődésért való aggódás jár.

Ma a marketingstratégiákat általában egy egyszerű összefüggés működteti: mivel minden vásárlói döntés mögött egy adott értékrend áll, ezért aki valamit el akar adni, annak minden esetben értéket kell kommunikálnia. Ha szétnézünk a hirdetések között, személyesen meggyőződhetünk arról, hogy melyik piaci óriás számára mi a fontos, mi az, amit hirdet magáról vagy a termékeiről. De mi a garancia arra, hogy a jól hangzó szavak mögött valódi érték is áll? Mint Kanyó Zsolttól megtudtuk, az ökológiai gazdálkodás és élelmiszer-feldolgozás ellenőrzési-tanúsítási rendszerében keletkezett mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek jelölésére az általánosnál szigorúbb előírások vonatkoznak. A rendszerben részt vevő minden gazdasági szereplő az akkreditált ellenőrző szervezet által kibocsátott érvényes minősítő tanúsítvánnyal köteles igazolni az áru megfelelését. A vevő kérésére ezt köteles bemutatni. A tanúsítvány minden esetben az adásvételt kísérő dokumentáció része. A csomagolt élelmiszerek címkéjén kötelező feltüntetni az EU BIO logót és a tanúsító szervezet regisztrációs kódját (Magyarországon például Biokontroll, HU-ÖKO-01), továbbá az alapanyagok eredetét is.

Családonként negyedmilliót költöttünk el felelősen
Egész Európában ritkaságszámba menő beszámoló jelenik meg a Föld Napjára: végre Magyarországon megbecsülték a tudatos vásárlás piacát. „Kialakulóban van egy olyan réteg, amely a fogyasztásból fakadó problémákat és annak következményeit felismerve szívesen áldoz egy fenntarthatóbb világra és csökkenteni kívánja az ökológiai lábnyomát” - összegez a Tudatos Vásárlók Egyesülete, a MagNet Bank és a GfK friss felmérése.
A szabályozások ellenére sajnos előfordulnak visszaélések. A csalókat kizárják az ellenőrzési rendszerből, de ez nem túl gyakori. Időnként vannak kirívó esetek, vannak visszaeső visszaélők, de a legtöbb probléma a nem szándékos szennyezésből adódik: átsodródás, véletlenszerű keveredés, szennyeződés öntözővízzel. A szándékos visszaélések száma szerencsére nagyon kevés. Ennek oka, hogy ha valaki egyszer bekerül erre a piacra, annak onnantól kezdve nagyon erős érdeke fűződik ahhoz, hogy bent is maradjon, hogy ne veszítse el a vevőit és a beszállítóit sem. Mivel az ökológiai gazdálkodás beruházási és ráfordítási igénye is magasabb, mint a konvencionális iparszerű gazdálkodásé, a megtérülés is hosszabb időt vesz igénybe.

– A konvencionális mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatokra ugyancsak rendkívül szigorú – a fogyasztóvédelmet és az élelmiszer-biztonságot szolgáló – szabályzás vonatkozik. Ez azonban – szemben a bióra vonatkozó előírásokkal – engedélyezi a termelést és a termékek árát olcsóbbá tevő kémiai adalékanyagok használatát. Természetesen nagyon nehezen bizonyítható az egyenes összefüggés a technológiai segédanyagok és a fogyasztói társadalmak egészségi állapota között. A táplálékkal a szervezetünkbe juttatott idegen és az immunrendszerünk számára ismeretlen anyagok által okozott tartós biológiai stressz legfeljebb harminc százalékban felelős a szervezetünkben lezajló folyamatokért. Harminc százalékban a genetikai háttér, harmincban az életmódunk, tíz százalékban pedig a véletlen áll a háttérben – magyarázza Kanyó Zsolt.

Végső soron a Föld megmentése a cél

Napjainkban minden tájékozott fogyasztó találkozhat a klímaváltozás, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kérdésével, a biológiai sokféleség riasztó csökkenésével. Az ökológiai gazdálkodás nem pusztán a vásárlók egészségét hivatott szolgálni, de a Föld megmentésében is nagy szerepe van.

Jobban megéri a bio
Ha bioélelmiszert vásárolunk, többet kell fizetnünk érte – ez viszont a gazdálkodóknak jobban megéri, többet is keresnek, mint a hagyományos módszerekkel gazdálkodók. Csak nem nálunk.
– Az ökológiai gazdálkodás növénytermelésre vonatkozó előírásai azt támogatják, hogy a gazdálkodó kisebb környezeti terheléssel termeljen. Az ökológiai növénytermesztésre vonatkozó elveket nyolcvan-száz évvel ezelőtt írták le, az állattartás és az élelmiszer-feldolgozás részletes szabályait  magán-védjegyrendszerek nagyjából harminc éve szabályozzák, EU-szinten 2008-ban adtak ki erre vonatkozó rendeletet. Az ökológiai mezőgazdaság igazi jelentősége a környezet kímélése. Az, hogy a termék végül vegyszermentes, gyakorlatilag mellékhatás. A szabályozás nem végtermék, hanem folyamatközpontú – hívja fel a figyelmet az ökogazdálkodás jelentőségére Allacherné Szépkuthy Katalin, a Hungária Öko Garancia Kft. ügyvezetője.

Ennek tudatosítása a fogyasztókban kiemelten fontos lenne. A „zöld” és az „organikus” elcsépelt kifejezések, amik helyett valódi tájékoztatásra lenne szükség, hogy tudjuk, mekkora az ökológiai lábnyomunk, és azt mennyivel csökkenthetjük az adott termék megvásárlásával. Persze van ennek egy másik oldala is. Az árazás. A bioélelmiszerek még mindig a prémium-termékkategóriába tartoznak, mivel előállításuk is magasabb költségekkel jár. És ez a bioáruk szélesebb körben való elterjedésének a fő gátja.

– A fogyasztói tudatossággal kapcsolatosan vegyesek az tapasztalataink. Jó lenne, ha a mindennapi bioélelmiszerek – pékáruk, tejtermékek, szezonális, hazai zöldségek és gyümölcsök – mindenki számára elérhetők lennének, megfizethető áron – mondja Allacherné Szépkuthy Katalin.

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo