hirdetés

Ha a NAV kérdez, hallgatni arany!

Egyes esetekben nemcsak törvényes, hanem kimondottan célszerű is lehet megtagadni az adóhatóság által megkövetelt nyilatkozattételt – derül ki a Mazars legfrissebb összefoglalójából. A nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat rámutat: a transzferár-ellenőrzések során vizsgált vállalkozások együttműködési kötelezettsége sem feltétlenül terjed ki a nyilatkozattételre.
hirdetés

 

 

Kép: SXC

A NAV gyakran alkalmazott eszköze egy-egy tényállás tisztázására az, hogy nyilatkozattételre kéri a vizsgálatban érintett adóalanyt: így transzferár-ellenőrzések során is rutinszerűen szólítja fel az adóhatóság a hazai kapcsolt vállalkozásokat nyilatkozattételre. A kért nyilatkozatok célja és mélysége azonban jelentősen eltérhet egymástól: a könnyen megválaszolható, adminisztratív jellegű kérdésektől, például, hogy megvan-e a cégnél az összes transzferár-nyilvántartás és átadták-e azokat, egészen a részletekbe menő kérdésfeltevésig. Ez utóbbira példa, ha a NAV meg akar ismerni olyan szerződéseket, amelyek nem érintik közvetlenül a vizsgált adóalanyt vagy egy-egy témához kapcsolódóan komplikált számításokat kér be – foglalja össze a MAZARS legfrissebb jelentése.

(Egyébként van egy jolly joker a vállalkozások kezében!)

“Nem minden esetben célszerű nyilatkozni az adóhatóság által feltett kérdésekben, ám azt mindig szem előtt kell tartani, hogy az adóalanyt együttműködési kötelezettség terheli az adóellenőrzési eljárásban” - mondta el Nagy Gabriella, a MAZARS Nemzetközi Transzferár Központjának vezetője. A nyilatkozat lehet véleménynyilvánító vagy tényfeltáró, szabályait a Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény, a Ket. szabályozza. A törvény lehetőséget ad arra is, hogy az adózó megtagadja a nyilatkozattételt, ezért nem lehet eljárási bírságot kiszabni vele szemben. Bírságra számíthat viszont, ha valótlan kijelentést tett a nyilatkozatában. Ezen kívül az Adózás rendjéről szóló törvény(Art.) is tartalmaz előírásokat a nyilatkozattételről. Az Art. alapján az adóellenőr az ellenőrzés során az adózótól felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet, az adózó pedig köteles az adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni.

Megakad a BEPS az adócsalók torkán
A nemzetközi adózás rendszerében példa nélkül álló, összehangolt intézkedéscsomagját a közelmúltban véglegesítette az OECD. A 15 cselekvési területet kijelölő BEPS akciótervet az OECD az adóalap kreatív csökkentésének és a nyereség kimenekítésének megakadályozására dolgozta ki – derül ki a Mazars legújabb összefoglalójából. A nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat szerint a már eddig is az EU egyik legszigorúbb transzferár-szabályozását követő hazai gyakorlat várhatóan tovább szigorodik a közeljövőben.
„A két törvényi előírást azonban nem szabad összekeverni – hívja fel a figyelmet Nagy Gabriella. Az Art. szerinti adatszolgáltatási kötelezettség az ellenőrzés alá vont adózón kívül mindenki mást nyilatkozattételre kötelez. Azaz más adóalany vizsgálatával összefüggésben bármely adózó nyilatkozattételre kötelezhető, viszont az ellenőrzés alá vont adózó saját ügyében ezt megtagadhatja.”

A transzferár-ellenőrzések során érdemes alaposan átgondolni a nyilatkozat tartalmát. A nyilatkozat legyen egyértelmű, világos, tartalmazza az ügyre vonatkozó összes lényeges körülményt. Ugyanakkor ne tartalmazzon felesleges vagy redundáns információt, mert az alkalmas lehet a valóságtól eltérő következtetések levonására. Ne feledjük el, hogy az eljárás során tett nyilatkozatokért felelősség terheli az adózót, a félrevezető nyilatkozatot az adóhatóság az együttműködési kötelezettség megsértéseként értékelheti, és akár 500 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

(Itt olvashat arról, milyen hibákon tudjuk elbukni a transzferár-nyilvántartást!)

A tényfeltáró nyilatkozat elmaradása esetén az ellenőrzés alá vont adózót azért nem lehet eljárási bírsággal sújtani, mert törvény teszi lehetővé a nyilatkozat megtagadását. Véleményt tartalmazó nyilatkozatot sem kötelező tenni, ilyenkor az eset egyetlen következménye az, hogy a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg döntését.

A kapcsolt vállalkozások adóellenőrzése során tipikus példa a nyilatkozattétel kényszerű megtagadására, amikor a revizorok a felsőbb tulajdonosi struktúra, az alkalmazott transzferárpolitika, illetve a kapcsolt vállalkozások által kötött szerződések (amelynek nem érintettje a magyar adózó) részleteivel kapcsolatban kérnek nyilatkozatot, vagy magát a szerződést. Egy kisebb leányvállalat azonban sokszor nincs tisztában a magasabb szintű döntések részleteivel, így az adózó ezekről nyilatkozni sem tud.

Egyre többeket érint majd a transzferárazás
Egyre több vállalkozást érintenek a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos elszámolási szabályok, illetve a transzferár-dokumentáció készítésének kötelezettsége. A jelenleg tárgyalás alatt álló adócsomag pár módosítási javaslatot tartalmaz a kapcsolt vállalkozások viszonylatában is, amelyekre jó lesz odafigyelni!
Az anyavállalat külföldi tulajdonosai gyakran hivatkoznak üzleti titokra is. Saját leányvállalatuk előtt sem tárják fel például költségalapú árazás esetén a költségalap részletes összetevőit, vagy az anyavállalat független partnerrel kötött keretszerződésének részleteit. Ha ezeket az információkat a tulajdonos sem az ellenőrzés alá vont adózónak, sem az adóhatóságnak nem hajlandó átadni, az adózó emiatt természetesen nem tehető felelőssé. Ha az adóhatóság ragaszkodik ahhoz, hogy megismerje a bizalmas adatokat, nemzetközi megkeresés keretében kell kérnie a külföldi adóhatóságtól, amely a szükséges információk megadására kötelezheti a kapcsolt vállalatot.

Az adóalanynak arra kell törekednie, hogy együttműködjön az adóhatósággal, ezzel a magatartással sok kellemetlenségtől megkímélheti magát és az eljárást is befolyásolni tudja, legalább annyiban, hogy hamarabb sor kerül az ellenőrzés lezárására. Vannak azonban esetek, amikor mérlegelni kell: a nyilatkozattétel megtagadása néha kényszerűség, más esetekben pedig célszerűbb lehet – de azt is végig kell gondolni, mindez milyen következményekkel jár majd a cégre és az adóalanyra nézve.

hirdetés

Véleményvezér

Erősödik a nemzeti valuta és nő a tanárok fizetése a közelben

Erősödik a nemzeti valuta és nő a tanárok fizetése a közelben

Úgy néz ki a csehek pont fordítva csinálnak mindent, mint mi, pedig a szankciós politika őket ugyanúgy érinti, mint minket.
Megfenyegették Hadházy Ákost

Megfenyegették Hadházy Ákost

A falusi szálláshely pályázatból kastélyt építő fideszes polgármester megfenyegette Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt.
Hogyan soroznak az ukránok?

Hogyan soroznak az ukránok?

A rém és álhírek minden háborúnak természetes velejárói. Ezek között kiigazodni viszont fontos egy végzetes konfliktus idején.
Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Szomorú, de a nagy számok azt mutaják, hogy a korrupció nyugatról keletre tartva csak egyre nő. Hogyan lehetne megállítani?
Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Nagy vitatéma, hogy hasznosak-e az ársapkák, vagy nem. A benzin esetében nagy volt a bukta, de kérdés, mi lenne az élelmiszerek esetében.
Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Pétervására város fideszes polgármestere nemcsak kastélyt épített uniós pénz felhasználásával magának.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo