Érdemes figyelmesen olvasni az adóhatóság értesítőjét!

Több mint 801 ezer fővárosi és Pest megyei gazdálkodó szervezet, magánszemély és egyéni vállalkozó kap az idén folyószámla-kivonatot, illetve pótlékértesítőt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) regionális adó főigazgatóságától. Sok kellemetlenségtől kímélhetik meg magukat az érintettek, ha az értesítőt figyelmesen átolvassák, és eltérés vagy kérdés esetén egyeztetnek az illetékes adóigazgatósággal.

Az állami adóhatóság - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - az idén is folyószámla-kivonatot küld azon adózóknak, akiknek az egyenlege 2011. december 31. napján 1.000 forintot meghaladó tartozást, vagy túlfizetés mutatott. A kivonatokkal egyidejűleg az éves pótlékértesítők is kiküldésre kerülnek. Ez utóbbira azok számíthatnak, akik 2011-ben adófizetési kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget. A 2011. évi késedelmi pótlékot legkésőbb 2012. november 15-ig kell befizetni a pótlékértesítőben megnevezett költségvetési számlára - figyelmeztet a NAV.


Kép:PP archív

Az idén július és október között 589 ezer fővárosi és Pest megyei gazdálkodó szervezet, magánszemély és egyéni vállalkozó postai úton kapja kézhez a kivonatot és az értesítőt, további 212 ezren pedig elektronikus úton tájékozódhatnak folyószámlájuk állapotáról. Az elektronikus bevallók nem kapnak postai értesítést az adóhatóságnál fennálló esetleges tartozásaikról, vagy túlfizetéseikről. Ők az ügyfélkapus regisztrációt követően augusztus 6-tól az internetes lekérdezői felületen tudják megtekinteni a 2011. évi pótlékkal való érintettségüket.

Fontos kellő figyelmet fordítani a folyószámla-kivonatok, illetve a pótlékértesítők elolvasására, mert ezzel sok kellemetlenség előzhető meg. Amennyiben az adózó úgy látja, hogy eltérés mutatkozik a saját és az adóhatósági nyilvántartás között, vagy kérdése merül fel, úgy érdemes megkeresnie az illetékes adóigazgatóságot. Egyeztetésre írásban, személyesen és telefonon is lehetőség van.

Egyeztetési lehetőségek

- Az írásban történő egyeztetés gyorsítása érdekében javasolt „Észrevétel folyószámla-kivonatra" elnevezésű nyomtatvány használata, amely a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) a „Letöltések - egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták" útvonalon érhető el. Az észrevétel benyújtása illetékmentes.

- Telefonon keresztül történő egyeztetéshez az ország egész területéről helyi tarifával hívható 06-40/20-21-22-es kékszámot, külföldről pedig a 36-1/441-9600-as telefonszámon kell tárcsázni. Annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a folyószámla adataihoz, az egyeztetéshez az adózónak szüksége lesz az adóazonosító jelére és rendelkeznie kell egy ügyfélazonosítóval is. Ez utóbbit - amennyiben ilyennel még nem rendelkezik - a 12UK30 számú nyomtatványon igényelhet. (A nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu/ „Letöltések - program/Nyomtatványkitöltő programok" elérési útvonalon érhető el és papír alapon, vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is beküldhető.) Telefonos egyeztetésre munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8.30 - 16.00 óra között, pénteken 8.30 - 13.30 óra között van lehetőség.

- Személyes egyeztetés az adózó székhelye, lakcíme szerint illetékes adóigazgatóság ügyfélszolgálatain lehetséges. Az ügyfélszolgálatok illetékességéről, elérhetőségéről és a félfogadás rendjéről bővebb tájékoztatás a www.nav.gov.hu honlap „Ügyfélszolgálatok" rovatában a Közép-magyarországi régióra kattintva érhető el.

Amennyiben a folyószámla valamely adónemben tartozást mutat, úgy azt mielőbb célszerű rendezni akár csekken, banki folyószámláról átutalással, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával történő megfizetéssel. Csekket a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek igényelhetnek, amelyhez érdemes a www.nav.gov.hu „Letöltések - egyéb/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták" menüpont alatt, vagy a „Letöltések - program/Nyomtatványkitöltő programok" útvonalról letölthető „Kérelem Postai készpénz-átutalási megbízás (csekk) igényléséhez" űrlapot használni.

Fontos kiemelni, hogy a ki nem egyenlített adókötelezettség után annak megfizetésének napjáig késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Véleményvezér

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.
Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket

Kitört a botrány, átverte a kormány a méhészeket 

Lóg az orruk az átvert méhészeknek.
A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart

A világ fejlettebb része nem az atomenergia felé tart 

Megújulótermelésben a sor végén kullogunk.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo