hirdetés

Egyszerűsített foglalkoztatás: új szabályok augusztustól

Módosulnak az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (Efo) egyes szabályai augusztus 1-jével - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.                                    
hirdetés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett tájékoztató ismerteti: a módosított szabályok szerint az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg a Munka törvénykönyvének (Mt.) hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt; egy-öt munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt; hat-húsz munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt; húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát. A munkáltatók a NAV szerint könnyebben tudják az alkalmi foglalkoztatás szabályait alkalmazni azáltal, hogy a foglalkoztatható alkalmi munkások száma, mint viszonyítási alap egyszerűsödik, nem kell minden hónapban újra megállapítani.

Egyszerűsödött a mezőgazdasági idénymunka fogalmának meghatározása, eltörölték a saját gazdaság területén történő munkavégzés feltételét. A mezőgazdasági idénymunka a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével -, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

Szerződés, szabadság

A jogszabályalkotó a munkaszerződés írásba foglalása esetében a felek megnevezésének, valamint a munkaszerződés tartalmi elemeiről történő megállapodásának írásba foglalását teszi csak kötelezővé a munkavégzés megkezdéséig, csökkentve az adminisztrációt azzal, hogy a személyes adatok rovatai a nap végéig is kitölthetők.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem kell alkalmazni az Mt. szabadság kiadására vonatkozó 134. paragrafusát. Alkalmi munka esetén a munkaidő-beosztás az Mt. 119. paragrafusától eltérően az egybefüggő munkavégzés első napján is közölhető. A munkáltató munkaidőkeret hiányában is elrendelhet az Mt. 120. paragrafusa szerinti egyenlőtlen munkaidő-beosztást. Nem kell továbbá alkalmazni az Mt. betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó, valamint az Mt.-ben a munkaviszony megszűnése esetén a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására vonatkozó előírásokat. Amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, nem kell alkalmazni az Mt. 140/A. paragrafusában foglalt munkaidő-nyilvántartásra, valamint az Mt. 160. paragrafusában foglalt munkabérről szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket.

A változás folytán a szabadság kiadására vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem tiltott, ha például a munkaviszony 120 napra jön létre, ezen időszak alatt indokolt lehet a szabadság kiadása. Emellett a rövid időtartamú munka esetén az írásba foglalt munkaszerződéssel kiváltható teszi a jogalkotó a munkaidő-nyilvántartás és bérelszámolás kiadásának kötelezettségét.

hirdetés

Véleményvezér

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Az orosz és az ukrán hadsereg láthatóan nem bír egymással.
Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

A választások előtt fedezet nélkül kiszórt költségvetési milliárdok árát most fizetjük meg. A Pénzügyminisztérium gyakorlatilag átalakult adóemelési üzemmé.
Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo