Cégalapítás 1 forinttal: tényleg igaz?

Kering az interneten olyan hirdetés, amely szerint akár 1 forinttal is megoldják nekünk egy kft. alapítását. A hirdetés szerint nem kell tartani az új Polgári Törvénykönyv által bevezetett 3.000.000 forintos törzstőke minimumtól, mert azt elegendő akár 100 év múlva befizetni. Valóban lehetséges az 1 forintos cégalapítás? Milyen kockázatai lehetnek? Mi a tényleges „ára” az 1 forintos cégalapításnak? Szakértőnk segít!

Kép:Pixabay

Az új Polgári Törvénykönyv a korábbi 500.000 forinthoz képest 3.000.000 forintban határozta meg a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjét, azaz azt az összeget, amellyel a cég tagjai kft-t alapíthatnak. Az új Ptk. azonban nemcsak szigorítást, hanem enyhítést is hozott. De mi ez?

A korábbi törvény szerint a megkívánt pénzbeli tőkéhez legalább 250.000 Ft-ot kellett alapításkor befizetni, a fennmaradó tőkét pedig legkésőbb 1 éven belül kellett rendelkezésre bocsátani. Ehhez képest az új Ptk. alapján az alapításkor a pénzbeli hozzájárulás bármilyen kis részét – tehát akár 1 forintot – is elegendő befizetni. Az alapításkor be nem fizetett rész rendelkezésre bocsátására pedig megszűnt az 1 éves törvényi határidő, ehelyett az alapításkor kell meghatározni, hogy a tagoknak mennyi idejük van a hiányzó összeg befizetésére. Tehát a törzstőke befizetése nem maradhat el, azonban annak határideje valóban kitolható.

Mi a csapda az 1 forintos alapításnál?

A fentiek alapján tehát nem kizárt, hogy akár 1 forinttal is lehet kft-t alapítani. Ennek azonban komoly „ára” van, melyet ismerve már egyáltalán nem tűnik olyan kedvezőnek a hirdetésekben kínált lehetőség. Melyek a hirdetésben nem említett hátulütők?

A 3.000.000 Ft-os törzstőke befizetése nem mellőzhető, legfeljebb elodázható. Az így nyert idő, azonban áldozatot is követel. Ez pedig a tagok jogainak jelentős korlátozása mindaddig, amíg a törzstőke teljes egészében befizetésre nem kerül.

Két legyet egy csapásra – törzstőkeemelés tagi kölcsönből
Meglehetősen nagy azon cégek száma, amelyek jelentős összegű tagi kölcsönnel rendelkeznek, ami sok szempontból hátrányos számukra. Ugyanakkor ismeretes, hogy az új Ptk. alapján a kft.-k legkésőbb 2016. március 15. napjáig kötelesek felemelni törzstőkéjüket 3 millió forintra. Vajon lehetséges, hogy egy cég úgy emelje meg a törzstőkéjét, hogy közben megszabadul a tagi kölcsöntől is? Szakértőnk segít!
Osztalék tilalom

Egy kft. tagjának az egyik legfontosabb joga az osztalékhoz való jog, azaz, hogy a cég által kitermelt nyereségből részesülhessen. Azonban az új Ptk. alapján az 1 forintos kft. esetén a tagoknak nem fizethető ki osztalék mindaddig, amíg a törzstőke el nem éri a 3.000.000 forintot. A tagok mindaddig nem vehetnek ki nyereséget a cégükből, amíg a hiányzó törzstőke nincs befizetve. Így már nem is olyan „kedvező” a reklám, mely szerint 100 év alatt fizethető be a maradék 2.999.999 Ft tőke, hiszen ki akar olyan céget, amiben csak dolgozik, de 100 évig nem lesz felvehető nyeresége?

Korlátlan vagyoni felelősség

A törzstőke minimum törvényi felemelésének egyik indoka az volt, hogy visszafogja a felelőtlen cégalapításokat azáltal, hogy jelentősebb induló tőkét kell biztosítani a korlátolt felelősségű társaságok alapításakor. Ez látszólag ellentétben van azzal, hogy az új törvény szerint akár 1 forinttal is lehet kft-t alapítani. Az ellentét azonban csak látszólagos. Az új Polgári Törvénykönyv ugyanis azt is előírja, hogy a tagok saját vagyonukkal felelnek a társaság tartozásaiért a be nem fizetett törzstőke erejéig. Tehát mindaddig, amíg a 3.000.000 Ft törzstőke nincs befizetve, maguk a tagok lesznek személyükben felelősek a cég tartozásaiért, ideértve például az adótartozásokat is. Ez tehát egy 1 forinttal alapított kft. esetén azt jelenti, hogy a cég tagja 2.999.999 Ft erejéig felel a cég tartozásaiért, ha azokat a cég nem tudja megfizetni. Vagyis pont a kft. lényege, a tag korlátolt felelőssége nem érvényesül teljes mértékben.

Más hátrány is lehet?

A fenti kockázatokon túl az sem zárható ki, hogy ha az 1 forinttal alapított cégek nagyobb tömegben jelennek meg a gazdasági életben, az felkeltheti az adóhatóság érdeklődését is. Így ez esetben lehetséges, hogy e cégek fokozott figyelemre számíthatnak majd a NAV részéről is?

Dr. Szabó Gergely ügyvéd Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda

 

Véleményvezér

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában

Szépen nőtt a magyar fizikai munkások kereseti lehetősége Ausztriában 

Ausztriában jószerivel nem található olyan vendéglátóhely, ahol ne hallhatnánk magyar szót. A kormányzati sikerjelentések ellenére ismét nő a külföldön dolgozó magyarok száma.
Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo