Ezekre az év végi adóhatáridőkre kell most figyelni!

Nemcsak az ünnepek, hanem számos adóhatáridő is közeledik, amikre fontos odafigyelni az érintetteknek. Több adózással összefüggő témában kiemelten fontos határidő 2022. december 20. és december 31. A Mazars összefoglalója. 

Több adózással összefüggő témában is kiemelten fontos határidő 2022. december 20. és december 31. A Mazars szakértői összeállították a listát, hogy mire érdemes figyelni az év vége előtt és 2023 januárjában.

Adózási határidők

Az év vége közeledtével – a szektorspecifikus határidőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni:

 

Teendő

Határidő

(naptári éves adózóknál)

Adónem

Mely esetben kell alkalmazni?

Nyomtatvány száma

Adó-/

járulékelőleg befizetés

2022. december 20.

Társasági adó

Havi előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége

-

Termékdíj

Negyedik negyedévi előleg befizetése
(bevallása a harmadik negyedévi bevallásban)

-

2023. január 20.

Társasági adó

Negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók előlegfizetési kötelezettsége

-

Innovációs járulék

Negyedik negyedévi előleg befizetése

-

Társasági adófelajánlás

2022. december 31.

Társasági adó

A negyedéves előlegfizetésre kötelezett adózók a 2022. év utolsó negyedévi, 2023. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek

22RENDNY

A havi előlegfizetésre kötelezett adózók a 2023. év első havi, 2023. január 20-áig esedékes adóelőlegük terhére, legfeljebb annak 80 százalékáig rendelkezhetnek

22RENDNY

Bevallás és adóelőlegek kiegészítése

2023. január 20.

Termékdíj

Termékdíj előleg kiegészítése, vagy a különbözet visszaigénylése a negyedik negyedévi kötelezettség bevallása során

22KTBEV

Nyilatkozattétel

2022. december 31.

(pénzügyi év utolsó napja)

Transzferár

Országonkénti jelentéshez kapcsolódó bejelentés benyújtása

22T201T

Beszerzési számlák áttekintése

2023. január 20.

áfa

A 2021. évben keletkezett levonási jog kizárólag a 2022. év utolsó áfabevallásában szerepeltethető önellenőrzés nélkül

2265


Az év végével sok adónem tekintetében választási lehetőségekkel is élhetünk, a legfontosabbak határidőkkel együtt:

 

Teendő

Határidő

Adónem

Mely esetben kell/lehet alkalmazni?

Nyomtatvány száma

Választások

Pénzforgalmi elszámolás választása

2022. december 31.

áfa

A választás feltételekhez kötött, az arra jogosult adózónak egyedileg érdemes végiggondolni, hogy kedvező-e számukra a váltás

22T201T

Adókötelezettség választása ingatlan értékesítésére, illetve bérbeadására

2022. december 31.

áfa

Amennyiben az adóalany adókötelessé kívánja tenni az ilyen jellegű tevékenységét (azonban az az adóalany, aki él a választási jogával öt évig nem térhet el a választásától)

22T201T

Adózási módszerek közti váltások

2022. december 31.

KIVA

Az adózási módszerek közti váltás bejelentését célszerű év végével megtenni

22T201T

Nyilatkozat

2023. január 31.

Termékdíj

Egyéni hulladékkezelést végzőnek évente*

23TKORNY

Készletre vétel

Ha 2023-tól a termékdíj megállapítására készletre vételkori adófizetést választ

Átalányfizetés

A tárgyévre átalánydíjfizetést választó adózóknak a feltételek fennállásától

Csoportos társasági adózás választása

Naptári évesek

Társasági adó

A naptári év szerint működő társaságok számára a kérelem benyújtásának határideje 2022. november 20-án lejárt

’T118

Eltérő üzleti évesek

Eltérő üzleti év esetén a választás még lehetséges! A kérelmet az adóév utolsó napját megelőző hónap 1-20. között kell benyújtani

*A hulladékgazdálkodás kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre történő átállása kapcsán számos ágazati jogszabályváltozás van folyamatban. Mindezekre tekintettel 2023. július 1-től az új rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeket várhatóan a gyártók koncessziós társaság útján teljesítik. Mindez azt is maga után vonja, hogy a termékdíj szabályozásban az egyéni hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek kivezetésre kerülnek. 2023-as adóévre (várhatóan az első félévre) így tényleg már csak annak éri meg ez a választás, aki korábban is egyéni hulladékkezelőként teljesítette termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségét.

Országonkénti Jelentéshez kapcsolódó bejelentés

A naptári üzleti évvel rendelkező vállalatcsoportok magyarországi tagvállalatainak 2022. december 31-ig kell az Országonkénti Jelentéshez („CbCR”) kapcsolódó éves bejelentési kötelezettségüket teljesíteniük a 2022-es évre. A bejelentési kötelezettség azokat a magyar társaságokat érinti, akik egy olyan multinacionális vállalatcsoport tagjai, amelyeknek az éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót, függetlenül a magyar jelenlét nagyságrendjétől. Az adózó ebben nyilatkozik arról, hogy saját maga nyújt be Országonkénti Jelentést, vagy nem kötelezett Országonkénti Jelentés benyújtására, és hogy helyette melyik másik csoporttag teljesíti ezt a kötelezettséget.

NAV törzsadatok ellenőrzése

Kapcsolt vállalkozások vonatkozásában többféle bejelentési kötelezettség is felmerülhet. Amennyiben pl. kapcsolt vállalkozásunkkal lépünk szerződéses viszonyba, az első szerződéskötéstől számított 15 napon belül be kell jelenteni az Adóhatóságnak a másik fél adatait, illetve a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését is. Ezt követően érdemes azt is megnézni, hogy minden dokumentáció-köteles kapcsolt ügylet esetében elkészültek-e a transzferár dokumentációk, mert azok elmulasztása esetében nyilvántartásonként és évenként 2 millió forint bírság szabható ki, mely azonban a jövőben 5 millió forintra emelkedik.

A 2021. évben keletkezett áfalevonási-jog érvényessége

Az Áfa törvény 153/A. §-ának 2016. január 1-jével történt módosítása miatt, a 2022. decemberi, illetőleg a 2022. IV. negyedéves, vagy éves bevallás esetén a 2022. évi áfabevallás benyújtása előtt fontos megvizsgálni az áfa analitikát és a beszerzési számlákat is. A szabály alapján a fizetendő adó csak az ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett levonható áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható áfa összegével csökkenthető.

„A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2021-ben keletkezett levonható áfával csökkentsük a fizetendő adónkat, szükség lesz majd a teljesítési időpont szerinti áfa bevallási időszak önellenőrzésére. Éppen ezért érdemes a 2021-es teljesítési dátummal rendelkező, eddig levonásba nem helyezett beszerzési számlákat a 2022. decemberi, a 2022. IV. negyedéves, vagy a 2022. évi éves áfabevallásban szerepeltetni.” – javasolja dr. H. Nagy Dániel, a Mazars adóigazgatója.

Köztartozásmentes adózói adatbázis (KOMA)

Még mindig sokak előtt ismeretlen az a lehetőség, hogy magánszemélyek és cégek plusz adminisztrációtól kímélhetik meg magukat, amennyiben jelentkeznek a KOMA adatbázisba (Köztartozásmentes adózói adatbázis). Az adatbázisban való szereplés ugyanis helyettesíti a nullás igazolást (erre pl. közbeszerzési eljárásoknál vagy CSOK, otthonfelújítási támogatás, lakossági napelemes pályázat esetén van szükség), de mentesít az EKÁER kockázati biztosíték nyújtása alól is.

 

 

Véleményvezér

Ez ciki, a kockázati tőkebefektetők még Ukrajnába is szívesebben mennek, mint hozzánk

Ez ciki, a kockázati tőkebefektetők még Ukrajnába is szívesebben mennek, mint hozzánk 

2024 első negyedéve siralmas a magyarországi kockázati befektetések területén.
52 millió forintot tudott magára pakolni a Fidesz-celeb

52 millió forintot tudott magára pakolni a Fidesz-celeb 

Gyönyörű smukkokal domborítanak a szép hölgyek.
Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában

Magyarországon a legrosszabb a pedagógusok megbecsültsége Európában 

Van alapja bőven a pedagógusok elégedetlenségének.
Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert

Magyar Péter lemondásra szólítja fel Szijjártó Péter külügyminisztert 

Szijjártó Péter és az oroszok különös kapcsolata.
Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat

Működik az orbáni példa, egy fideszes képviselő rokonsága sorra nyeri a milliókat 

A fényképeken jóságos képviselő kemény üzletember.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo