Nem fizettem be a parkolást – viheti a végrehajtó az autómat?

2018. május 29. kedd - 08:05 / piacesprofit.hu
  •    

A végrehajtó viheti a gépkocsit is. Az ugyanis nem tartozik a mindennapi életvitelhez nélkülözhetetlen ingóságok közé. Mégis vannak olyan esetek, amikor maradhat, bár olykor csak átmenetileg. Ezeket gyűjtötte össze a das.hu jogi szakportál.

Ne várjuk meg, amíg bármilyen tartozásunk végrehajtási fázisba kerül. Amíg a végrehajtás nem indul meg, nagyobb mozgásterünk van a tartozás rendezésére, egyezségkötésre, halasztás vagy részletfizetés kérésére. Rossz taktika tehát a fejünket a homokba dugni, mert várhatóan előbb vagy utóbb a végrehajtó kopogtat.

A bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint mentesek a végrehajtás alól azok az ingóságok, amelyek nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik. Így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet.

jog, bíróság, bírósági ítélet

fotó: archív

A törvény azonban azt is hozzáteszi, hogy a természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjárműve lefoglalásakor – a zár alá vétel alkalmazásának kivételével – csak a törzskönyvet kell lefoglalni, és a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldeni az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.  

A magánszemély adós ebben az esetben a gépjármű értékesítéséig a gépjárművet használhatja. Ennek célja az, hogy a foglalkozását tovább tudja gyakorolni. Így abban az esetben, ha a végrehajtási eljárás tartama alatt a foglalkozásával felhagyott, vagy a foglalkozás végzéséhez szükséges engedélyét visszavonták, akkor ez a mentesség már nem áll fenn. 

További fontos szabály, hogy amennyiben a foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű becsértéke nem éri el az 1,2 millió forintot, akkor a gépjármű mentes a végrehajtás alól.

Ennek igazolása nincs formalitáshoz kötve, célszerű részletezni, hogy milyen okból nem nélkülözhető a jármű a munkához és azt okiratokkal is alátámasztani. Ez a mentesség tehát akkor alkalmazható, ha a gépkocsi munkaeszköz.

Amennyiben a gépkocsi nem munkaeszköz, még mindig van lehetőségünk lépni. A végrehajtást foganatosító bíróság ugyanis engedélyezheti, hogy a lefoglalt járművet a természetes személy adós az árverésig használhassa. Ennek feltétele, hogy a foglalásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül elő kell terjeszteni az erre vonatkozó kérelmet a bírósághoz.

Újra támadhatók a lezárt NAV-határozatok?
Egy banális hiba miatt sorra véreznek el a NAV-határozatok a bíróságok előtt: jó részük ugyanis nem megfelelő aláírást tartalmaz. Ez az eljárási hiba azonban nem csupán folyamatban levő perekben, hanem akár múltbéli, lezárt eljárásokban is felhasználható lehet, így vállalkozások százai szerezhetik vissza elveszettnek hitt adóforintjaikat – hívja fel a figyelmet a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

A bíróság abban az esetben hozhat az adós számára pozitív döntést rövid határidőn belül, ha az adósnak a járműre a munkavégzése helyszínére történő eljutása, üzemi, üzleti tevékenységének folytatása vagy saját és családtagjainak szállítása érdekében van szüksége. Fontos feltétel, hogy az eljárás során korábban rendbírsággal nem sújthatták.

A kérelemben meg kell jelölni annak indokát és azt, hogy a kérelmező meghallgatásra rövid úton milyen módon idézhető (pl. telefonszám), továbbá csatolni kell hozzá a kérelem indokainak alátámasztását igazoló okiratokat. A bíróság a gépjármű használatát engedélyező végzését megküldi a végrehajtónak, aki intézkedik a gépjármű forgalomba történő visszahelyezése iránt.

A bíróság végzése ellen nincs helye fellebbezésnek. Az adós köteles a gépjárművet az árverés megtartása érdekében a végrehajtó felhívására a felhívásban megjelölt időpontban és helyszínre szállítani, ennek elmulasztása esetén vele szemben rendbírság kiszabásának van helye.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek