Felel-e a szálloda az értéktárgyainkért?

2015. augusztus 29. szombat - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Előfordul, hogy kellemetlen meglepetés is éri az embert a szabadság alatt. Mire számíthatunk, ha a szállodába bevitt dolgainkban, értéktárgyainkban kár keletkezik, és miként felel a szálloda?

Kép:Pixabay

A szálloda felelőssége az általános szabályok szerint a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn. Dolog alatt ebben az esetben a kimagasló értékkel nem bíró tárgyakat kell érteni, mint például a ruhanemű vagy a mobiltelefon.

A szálloda a vendég dolgaiban bekövetkezett kárért akkor felel, ha e dolgot a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezte el. Felel a szálloda azokért a dolgokért is, amelyeket vendég a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

Így például, ha a szobánkban elhelyezett dolgaink tűnnek el, ezekért a szálloda felelősséggel tartozik. Úgyszintén felel például a szállodai ruhatárban elhelyezett vagy a ruhatárosnak átadott dolgokért. Nem felel viszont, például a szállodai medence mellett hagyott és meg nem talált mobiltelefonért.

A szálloda felelősségének legmagasabb összegét a törvény a napi szobaár összegének ötvenszeresében határozza meg.

Viharszezon: ki fizet, ha rádőlt a fa a kocsira?
Az idei évben az átlagosnál gyakrabban fellépő, heves viharok sokszor nem csupán beteg, korhadt, hanem egészséges fákat is kidöntöttek, akár totálkárossá törve az alattuk parkoló járműveket. Célszerű röviden áttekinteni, ilyen esetekben hogyan működik a kártérítés, illetve milyen óvintézkedésekkel csökkenthető ez a fajta kockázat.

Készpénz, értékpapír, értéktárgyak

Az egyszerű dolgoktól eltérő felelősségi szabályok vonatkoznak a vendég készpénzére, értékpapírjaira és más értéktárgyaira. Az értéktárgyak olyan dolgok, amelyek a szokásosnál nagyobb értékkel rendelkeznek, különösen például a nagy értékű ékszerek, műtárgyak, vagy adott esetben a gépjármű kulcsa.

A vendég készpénzéért, értékpapírjaiért és más értéktárgyaiért a szálloda csak akkor felel, ha a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre való átvételt megtagadta. Azaz ebben az esetben nem elég, ha például az értékes dolgot a vendég a szobájában elhelyezte, mert mind a szálloda mind a vendég érdeke azt diktálja, hogy az értéktárgyak az e célra szolgáló biztonságos helyen kerüljenek elhelyezésre. A szálloda csak akkor felel az ilyen dologért, ha kifejezetten átvette megőrzésre vagy pedig a vendég az értéktárgyat át kívánta adni megőrzésre, de ezt a szálloda megtagadta. Viszont ezekben az esetekben a készpénzért, értéktárgyakért korlátlanul felel, nem érvényesül tehát a napi szobaár ötvenszeresének megfelelő korlát.

Ki a vendég?

Bizonyos helyzetekben fontos kérdés lehet, hogy ki a szálloda vendége, hiszen a szálloda csak az ő dolgaiért felel. A szálloda vendége az, aki a szállodában megszáll, függetlenül attól, hogy adott esetben csak rövidebb ideig veszi igénybe e szolgáltatást vagy hosszabb ideig marad. Nem szállóvendég viszont a „vendég vendége”, azaz, aki például a szállodában megszálló vendéghez érkezik látogatóba, de a szállodától maga nem vesz ki szobát. Úgyszintén nem vendég az, aki például bérleti szerződés alapján bérel lakást, nyaralót az üzemeltetőtől, mivel ebben az esetben a bérbeadó nem szálloda, és a felek között bérleti viszony jön létre.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda