Meddig lehet végrehajtani a követelést?

2017. augusztus 31. csütörtök - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

A követelések végrehajtásához való jog azt a jogosultságot jelenti, hogy egy követelés teljesítése bírósági végrehajtás útján kikényszeríthető. Így például végrehajtható a jogerős bírósági ítélet vagy a közjegyző által kibocsátott és jogerőssé vált fizetési meghagyás. Az időmúlás azonban a már végrehajtható tartozások esetén is a végrehajthatóság elévülését eredményezheti. Hogyan történik a végrehajtási jog elévülése? Mi a teendő, ha a végrehajtási jog elévült?

A végrehajtási jog elévülése

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje megegyezik a követelés elévülési idejével. A követelések elévülési ideje általában 5 év, azonban a jog ismer eltérő elévülési időket is. Például a munkajogi igények 3 év alatt, a telefon-, ill. internetszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződésből eredő igények 1 év alatt évülnek el.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés bírósági úton végrehajthatóvá válik. Így például, ha valakit a bíróság jogerős ítéletben kötelezett egy meghatározott összeg megfizetésére, a követelés akkor lesz végrehajtható, ha a kötelezett az ítéletben foglalt határidőben önként nem teljesít. E határidő leteltét követően az ítéletben foglaltak végrehajtását bármikor kezdeményezheti a jogosult. Így a végrehajtási jog is az ítéletben foglalt teljesítési határidő leteltével kezd elévülni. Ha az ítélet végrehajtását 5 évig nem kéri a pernyertes fél, a végrehajtási jog elévül. A végrehajtási jog természetesen a végrehajtás kezdeményezése után is elévülhet, ha elévülést megszakító tényező az elévülési időn belül nem merül fel.

fityiszt mutat az adós

Kép: PP

Az elévülés megszakadása

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Végrehajtási cselekmény a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak vagy a végrehajtást kérőnek a követelés behajtására irányuló intézkedése. Ilyen végrehajtási cselekmény például a végrehajtást kérőnek a végrehajtás megindítása iránti kérelme vagy a végrehajtónak az adós bankszámlájának lefoglalására tett intézkedése. Az elévülést megszakító cselekményt követően az addig eltelt elévülési időt figyelmen kívül kell hagyni, és a végrehajtási jog elévülése újrakezdődik.

Ne várjuk meg a végrehajtót
A cégek érdeke is az esedékes adófizetések teljesítése, vagy ha erre egy akut pénzügyi probléma miatt nincs mód, akkor a végrehajtási eljárás hatékony megelőzése. Erre fizetési könnyítés kérésével van lehetőségük a társaságoknak, a fő szempont az időzítés!

Bizonyos esetekben a végrehajtási jog elévülése nyugszik. Az elévülés nyugvásáról akkor beszélhetünk, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. Ebben az esetben, az akadály megszűnésétől számított 1 éves határidőn belül a végrehajtási cselekményre akkor is sor kerülhet, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból 1 évnél kevesebb van hátra. Ha a követelés elévülési ideje 1 év, vagy ennél rövidebb, akkor az akadály megszűnésétől számított 3 hónapon belül lehet még elévülést megszakító végrehajtási cselekményt tenni.

Fontos, hogy a végrehajtási jog elévülésének nyugvásához csak olyan körülmény vezethet, ami a menthető okon alapul, és átmeneti jellegű. Így például önmagában nem eredményezi az elévülés nyugvását, ha az adósnak nincsen végrehajtás alá vonható vagyontárgya, vagy a végrehajtási intézkedések eredménytelenek voltak.

Mikor lehet vitatni a végrehajtást?
Végrehajtási eljárásban szűk lehetőségek állnak az adós rendelkezésére, hogy a tartozását vitássá tegye. A már jogerős fizetési meghagyással szemben rendszerint nem lehet élni ellentmondással. Egy kivétel mégis van ez alól, jogi szakértőnk segítségével lássuk, mi is ez!

Mi a teendő a végrehajtási jog elévülése esetén?

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetekben veszi figyelembe hivatalból a bíróság. Ilyen a tartásdíjra, életjáradékra, baleseti járadékra és bűnügyi követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévülése. Más esetekben a bíróság akkor veszi figyelembe a végrehajtási jog elévülését, ha erre az adós hivatkozik.

Ha végrehajtási eljárásban a végrehajtási jog elévülésére kíván az adós hivatkozni, akkor ezt az eljáró végrehajtónál kell bejelentenie, és okirattal valószínűsítenie. Ha a végrehajtó felhívására a végrehajtást kérő úgy nyilatkozik, hogy az elévülést vitatja, akkor az adós pert indíthat a végrehajtás megszüntetése iránt.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Milyen okiratok alapján indítható végrehajtás?
A szolgáltatók olykor azt a látszatot kelthetik az ügyfélben, hogy minden további eljárás nélkül végrehajtást indíthatnak, akár közvetlenül tilthatnak le például az adós fizetéséből. Ez azonban nincs így. Milyen okiratok alapján kerülhet sor végrehajtásra? Ki jogosult a végrehajtás lefolytatására? Szakértőnk segít!

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek