A transzferár a vámra is hatással van

2017. január 06. péntek - 06:10 / piacesprofit.hu
  •    

A kapcsolt vállalkozásoktól importáló gazdálkodóknak a transzferár kialakítása és annak változása során a számvitel, transzferár és az importáfa kezelésén túl, figyelniük kell vámfolyamataikra is, kiemelten a vámfizetési kötelezettségekre.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

A transzferár és az import során fizetendő vámteher kapcsolata abból adódik, hogy az import eljárás során kiszabásra kerülő vámteher (vám és importáfa ) alapja elsődlegesen a harmadik országból behozott termék ügyleti értéke, amely a vámáru vámértéke – hívta fel a figyelmet Falcsik István, az RSM Hungary vám-, jövedéki és termékdíj tanácsadás üzletágának vezetője.

Vámérték és vámteher megállapítása független felek esetén

Független felek között az import során az ügyleti érték és ezáltal a vámérték jól meghatározható, alapvetően a termékért teljesített ellenértéket és a Vámkódexben meghatározott korrekciós – növelő és csökkentő – tételek alkalmazását jelenti. A vámeljárás során a vámhatóság a vámértéket, erre irányuló vizsgálat keretében a vámkezelést követően is ellenőrizheti. Ezen vizsgálatban arra fókuszál, hogy a vámkezeléskor bevallott vámérték mennyiben felel meg a valóságnak, azaz a felek ügyleti akaratának, valamint a vámérték kialakítására vonatkozó normáknak.

A jogszabálysértően kialakított vámérték komoly szankciókat von maga után, szélsőséges esetben a vámértéket, azaz a vám alapját maga a vámhatóság is meghatározhatja. Független gazdálkodók között alapvetően az ügyleti érték elfogadható vámérték gyanánt, kiindulva abból, hogy a felek között nincs olyan kapcsolat, ami befolyásolná a kettőjük között létrejött ügyletet.

Időzített bombák ketyegnek a vállalatoknál
A kapcsolt vállalkozásokra számos jogszabály tartalmaz előírásokat, amelyek miatt számos buktatóval szembesülhetnek a cégek. Azt a néhány legfontosabb kockázati pontot mutatjuk be, amelyek a legmagasabb mulasztási bírság tétellel járhatnak, és valóságos időzített bombaként ketyegnek a cégek könyvelésében.

Vámérték és vámteher megállapítása kapcsolt vállalkozások esetén

A kapcsolt vállalkozások esetében azonban a képlet nem ilyen egyszerű. E gazdálkodók alapvetően transzferárképzés útján alakítják ki a köztük lévő gazdasági folyamatokat, ezáltal a vám alapjául szolgáló ügyleti értéket is. Mivel kapcsolt felekről van szó, fokozottabban érzékeny kérdés, hogy az általuk fizetendő vámterhet meghatározó transzferárat oly módon munkálják ki, hogy az kiállja a vámhatóság vámérték ellenőrzésére vonatkozó kontrollját. Megfeleljen a hatóság, valamint a jogszabály vámértékkel szemben támasztott elvárásainak.

A transzferár évközi változása vámteherváltozást is eredményezhet

Ezt a komplex kérdést tovább bonyolítja az a szabály, amely lehetőséget teremt a transzferár év közbeni változására. Az esetleges változás pedig hatással lehet a korábban, adott vámérteken elvégzett vámkezelésekre. A transzferár módosulása a vámérték módosulását is eredményezheti. Ennek következtében a vállalatnál pótlólagos vámteher-fizetési kötelezettség keletkezhet, vagy éppen vámteher-visszaigénylésre nyílhat lehetőség, ezért annak változását követni szükséges.

A transzferár és a vámérték kapcsolatának ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a vállalkozás megfelelően tudja kezelni a transzferár-korrekciókat, így kizárhassa az esetleges kockázatokat, és elkerülje a szankciókat az import vonatkozásában. A transzferárral érintett importügyletet folytató gazdálkodóknak elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy az alkalmazott transzferár milyen kapcsolatban van a vámértékkel, továbbá a transzferár változása szükségessé teszi-e utólagosan a vámérték módosítását. Amennyiben a transzferár változása következtében változik a vámérték, az érintett vámkezelés módosítása szükséges lehet.

Importáfa: ne fizessen rá!
A magyar gazdaság még mindig nagymértékben függ az importtól. Továbbra sem elhanyagolható a harmadik országból érkező import nagysága, ezért is fontos tudni azt, hogy mód van az importáfa utólagos megfizetésére. Szakértőnk cikkéből kiderül, hogyan élhet Ön is ezzel a lehetőséggel.