A hazai cégek csak kullognak a 4.0 után

2019. április 01. hétfő - 15:04 / piacesprofit.hu
  •    

A magyarországi munkaerőhiány egyik oka a magyar szakképzési rendszer elavultsága. A GKI vizsgálata szerint azonban az aktuális vállalati igényeket kiszolgáló oktatási rendszer nem is fog olyan munkaerőt piacra bocsátani, amilyenre egy versenyképes gazdaságnak szüksége van.

Nyilvánvaló, hogy elsősorban azokat a tevékenységeket lehet géppel kiváltani, amelyek jól szabályozott lépések ismétléséből állnak. Ezeket rutinszerű vagy röviden rutinmunkáknak nevezhetjük. Ilyenek a fizikai és a szellemi munkák között is vannak.

Kép: Shutterstock

Kép: Shutterstock

A GKI háromévente felméri, hogy a vállalatok milyennek látják a munka jellege szerinti szükségleteiket. A legutóbbi, 2019 márciusában végzett felmérésre 985 cég válaszolt, melyek szűk egyharmada az üzleti szolgáltatásokban, illetve a kereskedelemben, egyötöde a feldolgozóiparban, illetve az építőiparban működött.

A mostani válaszok szerint az elmúlt két évben mindenféle munka iránt növekvő kereslet volt, s ez várható a következő kettőben is. A rutin- és nem rutinmunkák iránti igényekben összességében nem mutatkozott különbség. Minden munkafajtáról – tehát a rutinszerű és a nem rutinszerű fizikai és szellemi munkáról is – a válaszadók bő egynegyede mondta azt, hogy az elmúlt két évben nőtt, illetve a következő két évben nőni fog iránta a kereslete.

Az ágazati bontás viszont már megmutatta, hogy

az építőipar és az ipar az a két ág, ahol valamelyest nem a gépeket kiszolgáló/helyettesítő, hanem a gépekkel kooperálni képes dolgozók felé tolódik el a munkaadók igénye,

különösen a szelleminek minősített tevékenységek terén. A kereskedelemben és a

Sok cég még mindig nem érti, hogyan segíti a növekedést a digitalizáció
A vállalatok lelkesednek a digitális átalakulás számukra nyújtott előnyeiért, amelyekbe hajlandóak komolyabb tőkét fektetni, azonban a stratégiában, az ellátási lánc átalakításában, a munkaerő felkészültségében, valamint a befektetéseket ösztönző tényezők terén eltérések tapasztalhatók a cégek tervei és tettei között.

szolgáltatásban ez nem figyelhető meg, sőt inkább a rutinszerű munkák felé húztak egy keveset a munkáltatói igények.

A 2013-ban, illetve 2016-ban végzett felmérés eredményeihez viszonyítva (a 2013-asból a kereskedelmi cégek kimaradtak) a magyarországi vállalatok nem növelték érdemben a nem rutinmunkák iránti igényüket, semmi estre sem jobban, mint ahogyan az az a rutinmunkák iránti növekedett. Ez összhangban van az üzleti szféra évek óta tapasztalható alacsony beruházási aktivitásával. (Évek óta egy-két nagyberuházás mozgatja a beruházási adatokat.)

A magyarországi vállalatok tehát továbbra sem készek technikai korszerűsítéssel megoldani a munkaerőhiányt, növelni árbevételüket, javítani versenyképességüket. Ez pedig azt vetíti előre, hogy – ha sikerülne is gyorsan a mostani vállalkozói óhajokat kielégítő képzési rendszert elindítani – a hazai cégek csak kullogni fognak az Ipar 4.0 fejleményei után. Sőt, egy, az aktuális vállalati igényeket kiszolgáló oktatási rendszer nem is fog olyan munkaerőt piacra bocsátani, amelyikkel az előbb-utóbb szükségessé váló átállás megvalósítható.

Növekvő munkaerőigények a munkák jellege szerint, 2013–2019 (százalék)Vissza a Modern időkhöz.docx

Vissza a Modern időkhöz2.docx