A hard Brexit és az ÁFA-visszatérítés

2019. február 22. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Már csak alig másfél hónap maradt addig, míg – jelen állás szerint – az Egyesült Királyság megállapodás nélkül kilép az Európai Unióból. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató anyagainak segítségével végigvesszük a felkészüléshez szükséges legfontosabb tudnivalókat.

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges és a másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án közép-európai idő szerint 00.00 órától (a továbbiakban: a kilépés időpontja) kezdődően nem alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás eltérő időpontot határoz meg.

Ebből már nem lesz soft Brexit: azonnal lépnie kell a cégeknek
Azok a brit vállalkozások, amelyek Magyarországon csupán adószámmal rendelkeznek, azaz nincs Magyarországon bejelentett székhelyük, telephelyük, de itt terméket, vagy szolgáltatást értékesítenek, 2019. március 29. után csak pénzügyi képviselet útján folytathatják gazdasági tevékenységüket belföldön, no-deal Brexit esetén!

Az Egyesült Királyság ezt követően „harmadik ország” lesz.

A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a magánfeleket is érinti.

A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős bizonytalanságokra tekintettel az adóalanyokat emlékeztetni kell azokra a hozzáadottérték-adó (héa) területén jelentkező jogi következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztató anyagának segítségével most ezt a kérdéskört vizsgáljuk meg.

Korábban a behozatali/kiviteli engedélyekkel foglalkoztunk.

A kilépés időpontjától kezdődően a vonatkozó uniós szabályok, – és különösen a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv, valamint a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottértékadó-visszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv – nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

Ez különösen az adóztatandó ügyletek kezelése és a héa-visszatérítés szempontjából jelent komoly következményeket.

Az adóztatandó ügyletek kezeléséről itt olvashat! Az alábbiakban pedig a HÉA-visszatérítés kérdéskörét járjuk körül.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

HÉA-VISSZATÉRÍTÉS

Az uniós héaszabályok többféle rendszert alakítottak ki az azon adóalanyoknak teljesített héa-visszatérítésre vonatkozóan, akik nem letelepedett adóalanyok abban a tagállamban, amelyben a héát megfizették.

Az eljárás attól függ, hogy az adóalany az EU-ban vagy egy harmadik országban telepedett-e le.

Az Unióban letelepedett adóalanyok:

A héairányelv 170. és 171. cikke szerint a valamely tagállamban letelepedett adóalanyok kérhetik, hogy egy olyan tagállam, melyben nem telepedtek le, térítse vissza nekik az ott megfizetett héát.

Az alkalmazandó eljárás a következő:

  • a visszatérítési kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a letelepedés helye szerinti tagállamnak, legkésőbb a visszatérítési időszakot követő évben szeptember 30-án (a 2008/9/EK irányelv 15. cikke);
  • a visszatérítési kérelmet a letelepedés helye szerinti tagállamnak 15 napon belül továbbítania kell a visszatérítés helye szerinti tagállam számára (a 904/2010/EU tanácsi rendelet19 48. cikkének (1) bekezdése);
  • a visszatérítés helye szerinti tagállamnak 4 hónapon belül határoznia kell a visszatérítési kérelemtől (a 2008/9/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdése);
  • a visszatérítési kérelem jóváhagyása esetében a visszatérítést 4 hónapon + 10 munkanapon belül ki kell fizetni (a 2008/9/EK irányelv 22. cikke); ezek az időszakok meghosszabbíthatók, ha a visszatérítés helye szerinti tagállam kiegészítő információkat kér (a 2008/9/EK irányelv 21. cikke).

Az Unión kívül letelepedett adóalanyok:

A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a hozzáadottérték-adónak az ország (helyesen: Közösség) területén nem honos adóalanyok részére történő visszatérítésének szabályairól szóló, 1986. november 17-i 86/560/EGK tizenharmadik tanácsi irányelv szerint a tagállamok által az Unión kívül letelepedett adóalanyok részére teljesített héa-visszatérítés a következő feltételekhez kötött:

  • a kérelmet közvetlenül ahhoz a tagállamhoz kell benyújtani, amelytől a visszatérítést kérik, az abban a tagállamban meghatározott szabályoknak megfelelően (a tizenharmadik héairányelv 3. cikkének (1) bekezdése);
  • a héa-visszatérítés viszonossági feltételhez köthető (ilyen esetben a visszatérítés csak akkor engedélyezett, ha a harmadik ország is héa-visszatérítést nyújt az érintett tagállamban letelepedett adóalanyok számára;
  • valamennyi tagállam előírhatja, hogy a harmadik országban letelepedett adóalanyok csak akkor részesülhetnek héavisszatérítésben, ha adóügyi képviselőt neveznek ki (a tizenharmadik héairányelv 2. cikkének (3) bekezdése).

A 27 uniós tagállam valamelyikében letelepedett és az Egyesült Királyságtól héa-visszatérítést kérő adóalanyok a kilépés időpontját megelőző napig tartó időszakra vonatkozóan (azaz 2019. március 29-ével bezárólag) jogosultak héavisszatérítésre az Egyesült Királyságtól. Egyelőre nem lehet biztosat tudni arról, hogy az Egyesült Királyság később milyen rendszert fog alkalmazni az Egyesült Királyságon kívül letelepedett adóalanyok számára kifizetendő héavisszatérítésekre. A 27 uniós tagállamban letelepedett adóalanyoknak ezért ajánlott megfontolniuk, hogy – amennyiben teljesülnek a héairányelvben és a 2008/9/EK irányelvben meghatározott feltételek – addig kérjék a visszatérítést az Egyesült Királyságtól, amíg az még uniós tagállam.

Az Egyesült Királyságban letelepedett, a 27 uniós tagállam valamelyikétől héa-visszatérítést kérő adóalanyok tekintetében azonban a kilépés időpontjától kezdődően az ilyen adóalanyoktól érkező, a 27 uniós tagállam valamelyikéhez intézett visszatérítési kérelmekre az Unión kívül letelepedett adóalanyokra vonatkozó uniós eljárási szabályok alkalmazandók.

A Bizottság adózással és vámunióval foglalkozó weboldala általános tájékoztatást nyújt a lehetséges kilépés héa terén jelentkező következményeiről. Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.

A NAV tájékoztató anyaga, benne az említett rendeletek hivatkozásaival innen letölthető!

Magyarország profitálhat is a Brexitből
Már maga a Brexit folyamat és az azóta végbement változások is tanulságosak, de Magyarország számára konkrét előnyöket is kínálhat a brit kilépés. Még nem késő ringbe szállni a Brexit miatt távozó cégekért, vagy az esetleg hazaköltöző magyar vendégmunkásokért.

Feliratkozom a(z) Költségkímélés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek