hirdetés

A teljes áfa visszaigényelhető az operatív lízingnél

Az új szerződések állománya már bővült tavaly a hazai lízingpiacon, de a teljes portfólió ötödével esett 2012-ben. Az elmúlt esztendő egyértelmű győztese a flottafinanszírozás, minden 5. hazai új autó és ezen belül minden 4. céges autó flottafinanszírozással kelt el a Magyar Lízingszövetség beszámolója szerint. A kedvező elmozdulást jogszabályi változások is segítették.
hirdetés

Az új lízingpiaci kihelyezések 2012-ben 2 százalékkal, 351 milliárd forintra bővültek az előző évhez képest, miközben a tavaly megkötött szerződések száma 10 százalékkal csökkent éves szinten. A lízingcégek által kezelt teljes portfólió mértéke közel 20 százalékkal csökkent, így 2012 év végén 1570 milliárd forint volt.

Az új eszközök aránya már meghaladja a válság kitörése előtti szintet, finanszírozott értékben közel 80%, miközben a 2012-ben kötött szerződések között (finanszírozott összeg alapján) 60% feletti a pénzügyi lízing, és 20% alatti a hitel aránya. A teljes portfólión belül még több mint 40% hitelszerződés.

Erős kkv részvétel

Az ügyfelek fele kis- és közepes vállalkozás, de 2012-ben nőtt a nagyvállalati és a lakossági ügyfelek aránya is. Az egyes lízingpiaci szegmensek nagyon eltérő pályát futottak be a válság kitörése óta, a tavalyi év egyértelmű nyertese a flottafinanszírozás, és emellett a gép-berendezés finanszírozás tudott bővülni. Az autós területen nőtt, a többi szegmensben a válság előtti szinten van az önrészek mértéke.

A flottán kívüli gépjármű finanszírozás 17 százalékkal csökkent, ezen belül is 24 százalékkal a használt és 8 százalékkal az új autók finanszírozása – így 2012-ben a lízingcégek mintegy 80 milliárd forintot helyeztek ki ebben a szegmensben. A retail szerződések száma 21 százalékkal esett vissza, míg a kezelt portfólió mérete 24 százalékkal.

Markánsan nőtt a nyílt végű pénzügyi lízing

A 2012-es évben kötött szerződéseknél tovább csökkent a hitelszerződések, és markánsan nőtt a nyílt végű pénzügyi lízing aránya, ami már a teljes új volumen 17 százalékát teszi ki. Ezek döntően új gépjárművek, ezért is jelentősen magasabb itt az egy szerződésre eső kihelyezés összege.

A flottafinanszírozás 31 százalékkal bővült 2012-ben, mind az ebben az évben kötött szerződések számát, mind a finanszírozott összeget tekintve, és ezzel megközelítette a 2008-as évi rekord szintet. Ez azt is jelenti, hogy minden 5. hazai új autó és ezen belül minden 4. céges autó flottafinanszírozással kel el.

Az újonnan kötött szerződéseken belül az operatív lízing aránya megközelíti, a teljes portfólión belül pedig meghaladja a 90 százalékot. Az átlagos önerő mértéke – bár az elmúlt időszakban emelkedett – még mindig ennél a finanszírozási formánál a legalacsonyabb, miközben a nyílt végű pénzügyi lízingnél a legmagasabb.

Minden áfa visszajár

A piaci folyamatok kedvező elmozdulásában szerepet játszott a szabályozói környezet változása is. Az áfa-visszaigénylési szabályok tavaly év eleji változása óta jelentős pénzügyi előnyt érhetnek ugyanis el az egyéb finanszírozási formákhoz képest azok a vállalkozások, amelyek gépjárműveiket opteratív lízing formájában üzemeltetik. Több tisztázatlan kérdés maradt azonban, amelyek megválaszolásához a Magyar Lízingszövetség a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) állásfoglalását kérte.

Hogyan vonhatjuk le az áfát?
Kedvezőbbé vált a bérelt vagy lízingelt személygépkocsikra vonatkozó szabályozás, és már van lehetőség az e költségekre háruló áfa levonására. E könnyebbségnek azonban ára is van: áfalevonás esetén precíz kimutatást kell készíteni az érintett gépjárművek használatáról, míg levonási szándék nélkül erre nincs szükség.
Ennek eredményeként az NGM pontosította a bérbe, operatív lízingbe vett személygépkocsikhoz kapcsolódó áfa-levonási jog terjedelmét, annak gyakorlási módját. Így azok a cégek, amelyek a személygépkocsikat bérbe, illetve operatív lízingbe veszik jogosultak az ügylettel összefüggésben felmerülő teljes ellenérték áfáját, azaz a teljes bérleti díj, és az ahhoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások (egyebek mellett szerviz, gumiabroncs-szolgáltatás, gépjárműmentés) általános forgalmi adóját is, amely kapcsolódó szolgáltatások folyamatosan felmerülő, illetve eseti jellegűek is lehetnek. Az állásfoglalás azt is kimondja, hogy az adólevonási jogot nem befolyásolja az a körülmény sem, ha a lízingtársaság az egyes díjtételeket közösen (egy számlán) vagy egyedileg (külön számlákon) hárítja át ügyfeleire.
Fenntartható a flottája? És tudja miért nem?
A jelenlegi gazdasági környezetben minden fillér számít a cégek számára, mégis a legtöbb vállalat csak a szavak szintjén ügyel arra, hogy céges autóflottáját fenntartható módon kezelje. Pedig az így elérhető megtakarítás akár a teljes üzemanyagköltség tíz százalékát is elérheti.
A tájékoztató egyértelműen megerősíti, hogy személygépkocsikat bérbe, operatív lízingbe vevő adóalanyok nem csak a lízingdíjra eső áfát jogosultak levonásba helyezni, ha a személygépkocsikat egyébként adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységükhöz használják, hanem az adott bérleti, operatív lízingügylet keretében felmerülő járulékos költségek áfája tekintetében is adólevonási jogot gyakorolhatnak, és ez a lehetőség akkor is megilleti őket, ha az egyes díjtételeket külön-külön, akár külön számlákon érvényesíti a lízingtársaság.

Tavaly év eleje előtti szerződéseknél is visszaigényelhető az áfa

A NAV által kiadott másik tájékoztató azt is megerősítette, hogy a személygépkocsik bérbe, operatív lízingbe vételét terhelő előzetesen felszámított áfa olyan esetekben is levonható 2012. január 1-jét követően, ha a bérleti, operatív lízingszerződés megkötésére ezt megelőzően került sor. Az adólevonási jogot tehát nem befolyásolja, hogy a lízingtársaság és ügyfele között a szerződés megkötése mikor, 2012. január 1-jét megelőzően vagy azt követően történt.

A pénzügyi lízingről is rendelkezik az új Ptk.
A 2013. február 26-án kihirdetett új Ptk. tartalmazza a pénzügyi lízingszerződést, amellyel közel harminc éves lemaradást pótolták a jogalkotók. Ezzel számos – az elmúlt évtizedekben több bírósági vitát kiváltó problémára – született megoldás. Úgy mint a szavatossági jogok gyakorlása, vagy a felmondás esetei és az azt követő elszámolás rendje a lízingbevevő és a lízingbeadó között. A lízing tényének hitelbiztosítéki nyilvántartásba-vétele nemcsak a hitelezők, hanem a jövőbeni vevők jogbiztonságát is növeli.
Mindezek mellett azonban maradt néhány olyan rendelkezés az elfogadott törvényben, amelyek akkora kockázatot rejtenek magukban, amekkora kockázatot a lízingpiac nem tud felvállalni. Emiatt a lízingcégek a lízing formájában történő finanszírozás felfüggesztése mellett dönthetnek, amely leghátrányosabban a forráshiánnyal küszködő kis- és közepes vállalkozásokat érintheti, hiszen ők veszik igénybe a legnagyobb arányban ezt a finanszírozási formát.
 
hirdetés

Véleményvezér

Hogyan soroznak az ukránok?

Hogyan soroznak az ukránok?

A rém és álhírek minden háborúnak természetes velejárói. Ezek között kiigazodni viszont fontos egy végzetes konfliktus idején.
Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Szomorú, de a nagy számok azt mutaják, hogy a korrupció nyugatról keletre tartva csak egyre nő. Hogyan lehetne megállítani?
Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Nagy vitatéma, hogy hasznosak-e az ársapkák, vagy nem. A benzin esetében nagy volt a bukta, de kérdés, mi lenne az élelmiszerek esetében.
Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Pétervására város fideszes polgármestere nemcsak kastélyt épített uniós pénz felhasználásával magának.
Újabb EU pénzből épített fideszes kastélyt talált Hadházy Ákos

Újabb EU pénzből épített fideszes kastélyt talált Hadházy Ákos

A független képviselő töretlen szorgalommal igyekszik utánajárni, hogy hová kerülnek az uniós pénzek.
Az összeszerelő-üzemként működő magyar gazdaság nagyon kitett a globális láncokban mutatkozó zavaroknak

Az összeszerelő-üzemként működő magyar gazdaság nagyon kitett a globális láncokban mutatkozó zavaroknak

A rendkívül magas magyar infláció mögött rossz, vagy tudatos kormányzati intézkedések állnak.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo