Vállalkozók figyelem! Fontos határidő február elsején!

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a cégtörvény módosítása miatt a legtöbb cég esetében kötelező cégmódosítást kell lefolytatni. Aki elhalasztja a határidőt, akár 900 ezres bírságot is kaphat, a legrosszabb esetben a cég is törlésre kerülhet!

A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint a cégtörvény módosítása miatt a legtöbb cégnek kötelező cégadat-módosítást kell végrehajtania legkésőbb február elsejéig. A módosítás azokat a cégeket érinti, akik 2012. március 31. előtt alakultak, vagy módosultak utoljára. A változás érinti mind a kkt-kat, bt-ket, kft-ket, részvénytársaságokat, valamint az egyéni cégeket.

Be kell jelenteni az összes ügyvezető, illetve tagok személyi adatait, születési helyet, időt, adószámát, kötelező újraigazolni a székhelyet, telephelyet, amennyiben ez a legutolsó módosításkor nem történt meg, illetve külföldi ügyvezető esetén kézbesítési megbízottat kell megjelölni.

Akik már eleget tettek a kötelezettségnek, azok nyugtázzák, hogy túl vannak rajta, és ez ügyben további feladatuk nincs.

Akik ellenben még nem tették meg a szükséges intézkedéseket, azokat lassan már szorítja a határidő.  A bejelentési kötelezettségre előírt 2013. február 1-i határidő elmulasztása esetén cégtörvényességi eljárásra kerülhet sor, amely végződhet a cég törlésével is. A vállalkozásoknak érdemes ügyelniük az időben történő bejelentési kötelezettség teljesítésére, hiszen késedelmes teljesítése esetén a cégbíróság 50 ezer forinttól akár 900 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhat, tekintettel arra, hogy a jogszabály a bírságolás tekintetében nem ad mérlegelési lehetőséget a cégbíróknak. Így lehet feketelistára kerülni!

Fontos új részletszabályok az adózásban
Gazdálkodó szervezetek esetében az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett, fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárások illetéke 10 ezer forint 2013. január 1-jétől. Változott a csőd- és felszámolási eljárás illetéke is. Jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében a felszámolási eljárás illetéke 80 ezer forintra, a csődeljárásé 50 ezer forintra nőtt. Tavaly a felszámolási eljárásért 50 ezer, csődeljárásért 30 ezer forintos illetéket rótt ki a hatóság. A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a felszámolási eljárás és a csődeljárás illetéke egységesen 30 ezer forint idén.
A cégtörvény szempontjából a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei is cégnek minősülnek, a kötelezettségek őket is terhelik. Ha csak ennyi a változás, akkor azt illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni. Ellenben, ha ezen túl további cégváltozások is vannak – akkor az eljárás már fizetős. Az eljárásnál kötelező ügyvédet igénybe venni, így a jogi szolgáltatás díja viszont a kkv-kat terheli.

Módosítani kell a cégnevet!

A cégnévre vonatkozó módosítási kötelezettség értelmében a cégnévnek egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől; a cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetein keresztül többségi befolyással bír, vagy a cég külön törvény szerinti állami tulajdoni körbe tartozik.

Székhely: mindenképpen igazolni kell!

Telik az idő - súlyos büntetés lehet a mulasztás ára - Kép: SXC

A székhelyhasználatra vonatkozó változás alapján a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. A cégnek a használat jogszerűségéről nyilatkoznia kell abban az esetben, ha korábban ezt nem tette még meg.

Akkor is igazolni kell 2013. február elsejéig a cégeknek a székhelyhasználatuk jogszerűségét, ha abban nem történik változás. Az eljárás ugyan illetékmentes, aki viszont elmulasztja, tetemes bírságra számíthat. A cég maga kell, hogy nyilatkozzon a székhelye, telephelye használatának jogszerűségéről.  A törvény nem kívánja meg, hogy a nyilatkozat kiterjedjen a használat jogcímére, sőt azt sem, hogy a nyilatkozat az ingatlan feletti rendelkezési jog jogosultjától származzon.

A katás vállalkozásoknak a telephely-felülvizsgálatot akötelező feladathoz kapcsolódva annál is inkább célszerű elvégezni – és a már nem használt telephelyeket töröltetni, – egyéni vállalkozóknak, egyéni cégeknek, betéti és közkereseti társaságoknak egyaránt, mert esetükben a székhelytől eltérő településen található telephely után a kata alatt helyi iparűzési adót kell fizetni - önkormányzatonként 2,5 millió forint adóalap után.

2012. március 1-től egyébként valamennyi cég számára kötelező volt igazolni székhelyhasználatának jogcímét. Ez főleg azon cégek számára jelentett problémát, amelyek nem saját tulajdonú ingatlant használtak, hiszen így, a jogszabály kötelezettségének eleget téve az ingatlan valamennyi tulajdonosának nyilatkozatára szükség volt a jogszerű használathoz. A rendelkezést azóta oly módon módosították, hogy hogy a cég nem a használat jogcímét köteles igazolni, csupán a használat jogszerűségéről köteles nyilatkozni, amely nyilatkozatot a cég képviseletre jogosultján keresztül tehet meg.
Tagok, ügyvezetők személyi adatainak bejelentése
Kamarai regisztráció: megkeresik a vállalkozásokat
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megkeresi azokat a vállalkozásokat, amelyek elmulasztották a kamarai regisztrációt és a közfeladatok ellátásához való hozzájárulás befizetését, hogy teljesítsék kötelezettségüket. A területi kereskedelmi és iparkamaráknál 2012-ben a megkezdett 622 ezer kamarai regisztrációból 470 ezer egyéni vállalkozó és gazdasági társaság teljesítette az adatszolgáltatást, és fizette meg a kamarai közfeladatok ellátására szóló éves hozzájárulást.
A cég képviseletére jogosultakra és a tagokra is számos módosítási kötelezettség vonatkozik; amennyiben hiányzik, pótolni kell például a cég képviseletére jogosultak és a magánszemély tagok nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát is. Ha még nem tette volna a cég, a tagjaik és ügyvezetőik adóazonosító jelét, illetve adószámát, valamint születési idejét kell bejelenteni.

Kézbesítési megbízott bejelentése

Ha a cégben bármilyen jogviszonyban külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben meg kell jelölni a kézbesítési megbízottat, amely magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy is lehet. Fontos megjegyezni, hogy kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el.

Módosítani kell a Társasági szerződést!
Mindazoknak a társaságoknak, amelyek 2012. március 1. előtt alakultak legkésőbb 2013. február 1-jéig módosítaniuk kell a társasági szerződést több pontban is. Érdemes ezeket összegyűjteni és egy ügyvédi költséggel elintézni, időben. Elbliccelni nem éri meg, mert a járó büntetés lényegesen magasabb, mint a várható ügyvédi költség. A társasági szerződésben a főtevékenységet és valamennyi tevékenységet meghatározzuk, tehát a jövőben nem lesz elegendő a főtevékenység feltüntetése. Mindezt a TEÁOR-ra tekintet nélkül lehet megtenni, viszont a TEÁOR-t a jövőben a cégjegyzékben fel kell tüntetni, tehát a cégbejegyzési kérelemben a TEÁOR kódokkal kell kérni a bejegyzést, vagy a már meglévőt kell eszerint módosítani.

Véleményvezér

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat

Kiderült, hogy milyen típusú orosz rakéta találta el a kijevi gyerekkórházat 

Példátlan állami terrorcselekmény volt.
Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért

Croissant mindössze 2 ezer 500 forintért 

Régen a lángos egy olcsó népi eledel volt, ma már egy másik kategória, ahogy sok egyéb élelmiszer is.
Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe

Varga Judit, Magyar Péter exneje jó párt választott a régi helyébe 

Egy különleges közbeszerzés furcsaságai.
Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben

Hadházy Ákos újabb gyöngyszemet talált a piliscsabai erdőben  

2,2 milliárd forintból, EU-s támogatással épül egy tűzoltólaktanya. 
Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos

Ilyet még nem látott, újabb luxus bölcsődét talált Hadházy Ákos  

i bölcsőde EU-s támogatással, 220 millióból épült Ürömön, leginkább egy villára hasonlít. 


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo