hirdetés

Mikor és mennyi bírság jár a GDPR-alapján?

A GDPR szerint a felügyeleti hatóságok különböző szankciókat alkalmazhatnak a jogszabály rendelkezéseinek meg nem felelőkkel szemben és bírságot is kiszabhatnak rájuk. Dr. Kovács Zoltán Balázs segítségével megmutatjuk mikor és mennyi bírságot szabhatnak ki ránk.
hirdetés

A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) 2017. október 3-án iránymutatást adott ki a bírság alkalmazásáról (WP253), amely a felügyeleti hatóságok számára ad iránymutatást a bírság kiszabásával kapcsolatban. Ennek alapján, Dr Kovács Zoltán Balázs segítségével megválaszoljuk a legfontosabb felmerülő kérdéseket.

Köteles a felügyeleti hatóság bírságot kiszabni?

A jogszabály nem tartalmaz ilyen kötelezettséget. A GDPR előírja, hogy amennyiben egy felügyeleti hatóság jogsértést állapít meg, akkor köteles megfelelő szankció(ka)t alkalmazni. A felügyeleti hatóságnak egyenként kell azonosítania és értékelnie a jogsértéseket és a leginkább megfelelő korrekciós intézkedést (szankciót) kell alkalmaznia, amely a jogsértés körülményeinek függvényében jelentheti a közigazgatási bírság kiszabását is. A felügyeleti hatóságok kötelesek biztosítani azt, hogy a kiszabott közigazgatási bírságok hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

Kép: Pixabay

Melyek azok a tényezőt, amelyeket a felügyeleti hatóságnak a bírság kiszabásakor tekintetbe kell vennie?

A GDPR tételesen felsorolja azokat a tényezőket, amelyeket a felügyeleti hatóságnak értékelnie kell. Ezen szempontok a következők:

 • a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve a szóban forgó adatkezelés jellegét, körét vagy célját, továbbá azon érintettek száma, akiket a jogsértés érint, valamint az általuk elszenvedett kár mértéke;
 • a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett kár enyhítése érdekében tett bármely intézkedés;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének mértéke, figyelembe véve az általa foganatosított technikai és szervezési intézkedéseket;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által korábban elkövetett releváns jogsértések;
 • a felügyeleti hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés esetlegesen negatív hatásainak enyhítése érdekében folytatott együttműködés mértéke;
 • a jogsértés által érintett személyes adatok kategóriái (pl. az adatok különleges kategóriáit érinti-e, közvetlenül azonosítható-e az érintett);
 • az, ahogyan a felügyeleti hatóság tudomást szerzett a jogsértésről, különös tekintettel arra, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jelentette-e be a jogsértést, és ha igen, milyen részletességgel;
 • ha az érintett adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben korábban – ugyanabban a tárgyban – elrendeltek bizonyos hatósági intézkedéseket, a szóban forgó intézkedéseknek való megfelelés;
 • az, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tartotta-e magát a jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a jóváhagyott tanúsítási mechanizmusokhoz; valamint
 • az eset körülményei szempontjából releváns egyéb súlyosbító vagy enyhítő tényezők, például a jogsértés közvetlen vagy közvetett következményeként szerzett pénzügyi haszon vagy elkerült veszteség.
A felügyeleti hatóság, miután a konkrét jogsértés tekintetében kiértékelte a fenti szempontokat, megállapítja a jogsértés súlyosságának mértékét és alkalmazza az általa leginkább megfelelőnek tartott szankciókat.
GDPR a finisben – Felkészültünk? Mindenre figyeltünk?
Tekintsük át gyorsan, szakértőink segítségével, figyeltünk-e mindenre! Készen állunk-e 2018. május 25-én, a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU általános adatvédelmi rendeletnek megfelelésre. Gyors leltár, s a hiány azonnali pótlása. Erre van már csak időnk.
Időpont: 2018. április 19. ,
Helyszín: Budapest, Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Örs vezér tere 24. (Mozi bejárat 2. emelet)
Mekkora lehet a bírság összege?

A GDPR két fő jogsértési csoportot nevesít, és ezekhez rendel egy bírság maximumot.

Az első csoportba például azok a jogsértések tartoznak, amikor egy adminisztratív kötelezettséget nem teljesítenek (pl. nem neveztek ki adatvédelmi tisztviselőt, nem készítettek adatvédelmi hatásvizsgálatot vagy nem kötöttek írásban adatfeldolgozási szerződést). Ebben az esetben az adatkezelő / adatfeldolgozó legfeljebb 10 millió Euro összegű közigazgatási bírsággal, illetve vállalkozás esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 2%-át kitevő összeggel sújtható.

A másik csoportba azok a jogsértések tartoznak, amikor például az adatkezelésnek nincs megfelelő jogalapja, alapelveket sértettek meg, vagy az érintettek jogait nem biztosítják. Ebben az esetben az adatkezelő / adatfeldolgozó legfeljebb 20 millió Euro összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeggel sújtható.

Fontos megjegyezni, hogy a „vállalkozások” kifejezés egy gazdasági egységet jelent, amelybe beletartozhat az adott vállalkozás anyavállalata és a többi, a csoportba tartozó társaság is.

Jön a GDPR: az ügyvédeknek is fel kell készülniük
A tavaly életbe lépett ügyvédi törvény számos változása előnyös lehetőségeket kínál például a papíralapú dokumentumok digitalizálására, azonban mindez új kötelezettségekkel is jár például az iratkezelés és az IT biztonság területén is.
A WP29 az iránymutatásában azt is hangsúlyozza, hogy amennyiben olyan jogsértés történik, amely a fenti első csoportba tartozik, akkor ettől még elképzelhető, hogy a második csoportba tartozó jogsértés is történt, amely esetben a magasabb maximum bírság összeg az irányadó.

Milyen egyéb szankciókat (korrekciós intézkedéseket) alkalmazhat a felügyeleti hatóság?

A GDPR tartalmaz egy felsorolást erre vonatkozóan. A felügyeleti hatóság többek között a következő intézkedéseket alkalmazhatja:

 • figyelmezteti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy egyes tervezett adatkezelési tevékenységei valószínűsíthetően sértik a GDPR rendelkezéseit;
 • elmarasztalja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, ha adatkezelési tevékenysége megsértette a GDPR-t;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy teljesítse az érintett kérelmét;
 • utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit hozza összhangba a GDPR rendelkezéseivel;
 • utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről;
 • átmenetileg vagy véglegesen korlátozza az adatkezelést, ideértve az adatkezelés megtiltását is;
 • elrendeli a harmadik országbeli címzett szervezet felé irányuló adatáramlás felfüggesztését.
A WP29 arra ösztönzi a felügyeleti hatóságokat, hogy a korrekciós hatáskörük gyakorlásakor egy megfelelően kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzanak. A bírságra nem úgy kell tekinteni, mint csak a legvégső esetben alkalmazandó szankcióra, azonban azt túl gyakran sem szabad használni.
Banánhéjak az aknamezőn – családi vállalkozások is nagy összegre büntethetők
Bizonyára sokan hallottak már az Európai Unió adatvédelmi rendeletéről és arról, hogy 2018. május 25-étől alkalmazandóak az új szabályok, amelyek nemteljesítése esetén komoly, akár 20 millió Euró vagy azt meghaladó összegű bírsággal számolhatnak az adatkezelést végzők. Az azonban a közvélemény számára egyáltalán nem ismert, hogy a szabályozás a családi vállalkozásoktól és egyéni vállalkozóktól kezdve a nemzetközi nagyvállalatokig mindenkire kiterjed.
Több szankciót is alkalmazhatnak a felügyeleti hatóságok egyszerre?

Igen. A felügyeleti hatóság joga eldönteni azt, hogy mely szankciókat kívánja alkalmazni. A GDPR alapján a felügyeleti hatóság olyan szankciókat köteles alkalmazni, amelyek megfelelő válaszul szolgálnak a jogsértésre.

A felügyeleti hatóságok egységesen fogják alkalmazni a szankciókat az Európai Unión belül?

Ez a GDPR egyik célja. Határokon átnyúló adatkezelések esetében ezt a felügyeleti hatóságok közötti együttműködés, valamint az (Európai Adatvédelmi Testületen keresztül megvalósuló) egységességi mechanizmus révén lehet elérni.

Tagállami ügyek esetében a felügyeleti hatóságoknak a GDPR egységes alkalmazásának biztosítása érdekében kell az iránymutatást alkalmaznia. Az iránymutatás egyértelműen kimondja, hogy „el kell kerülni azt, hogy a felügyeleti hatóságok hasonló ügyekben különböző korrekciós intézkedéseket alkalmazzanak.”

Ugyanakkor a WP29 kimondja, hogy “a közigazgatási bírságok Európai Unión belüli egységes alkalmazásának gyakorlata alakulóban van.” Az egységes alkalmazást a felügyeleti hatóságok folyamatos együttműködés és információ csere (például munkaértekezletek) révén érhetik el. A WP29 ajánlása szerint szükséges lenne létrehozni egy alcsoportot az Európai Adatvédelmi Testületen belül, amely ezt a folyamatos tevékenységet támogatja.

A GDPR-ban meg nem határozott szankciók is alkalmazhatók?

A GDPR felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a rendelet megsértése esetére további szankciókat alkalmazzanak, különösen azon jogsértések tekintetében, amelyek nem sújthatók közigazgatási bírsággal. Így, érdemes tájékozódni a vonatkozó tagállami jogról abból a célból, hogy egyéb szankciók is alkalmazhatóak-e.

Szerző:

Kovács Zoltán Balázs (LL.M.),

Partner, Szecskay Ügyvédi Iroda, az eugdpr.blog.hu szerzője.

A jelen bejegyzés általános áttekintést kíván nyújtani a körüljárt kérdésekkel kapcsolatban és nem minősül jogi tanácsadásnak.

GDPR: amit tudnod kell az adathordozhatóságról
A GDPR bevezeti az adathordozhatóság fogalmát és előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az érintettek mikor gyakorolhatják ezt a jogot. Ez azonban új fogalom a felhasználók és az adatkezelők számára is: szakértő segítségével próbálunk válaszolni a legfontosabb felmerülő kérdésekre.
 
hirdetés

Véleményvezér

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Az orosz és az ukrán hadsereg láthatóan nem bír egymással.
Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

A választások előtt fedezet nélkül kiszórt költségvetési milliárdok árát most fizetjük meg. A Pénzügyminisztérium gyakorlatilag átalakult adóemelési üzemmé.
Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo