Jó tudni: a munkaügyi igényeknél mások az elévülés szabályai

Sokak által ismert, hogy a polgári jogban az általános elévülési idő 5 év. A elévüléssel megszűnik a követelés bírósági úton való kikényszeríthetősége. A munkajog területén keletkező igények tekintetében is beszélhetünk elévülésről. Azonban a munkajogi elévülés szabályai több ponton is különböznek az elévülés általános szabályaitól. 

A munkajogi igények elévülése

A Munka Törvénykönyve általános jelleggel kimondja, hogy a munkajogi igények 3 év alatt évülnek el. Így elmondhatjuk, hogy a munkajog területén főszabály szerint rövidebb az elévülési idő, mint a polgári jogban (5 év).

Munkajogi igény alatt egyrészt a munkavállalónak és a munkáltatónak a munkaviszonyból származó, illetve a Munka Törvénykönyvén alapuló igényét értjük. Ilyen például a munkaviszonnyal összefüggő kártérítési igény vagy az elmaradt munkabér iránti követelés. Munkajogi igény a szakszervezetnek vagy az üzemi tanácsnak a Munka Törvénykönyvén, kollektív szerződésen vagy üzemi megállapodáson alapuló igénye is.

Kép: PP

Kivételes esetben a munkajogi elévülés is lehet hosszabb, mint 3 év. Ilyen a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére, illetve a bűncselekménnyel megsértett személyiségi jogok esetén a sérelemdíj megfizetésére irányuló igény, amely 5 év alatt évül el. Ha pedig a büntethetőség elévülési ideje ennél is hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.

A munkajogi igény elévülését hivatalból kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a bíróság hivatalból vizsgálja akár a peres eljárásban, akár a végrehajtási eljárásban, hogy az igény, illetve a végrehajtási jog elévült-e. Nem szükséges tehát az sem, hogy az érintett fél hivatkozzon az elévülésre. Ez lényeges különbség a polgári joghoz képest, hiszen ott a követelés elévülését csak akkor veszik figyelembe, ha erre az érintett hivatkozik.

Részmunkaidős vagyok, nekem mennyi szabadság jár?
Számos munkavállaló dolgozik részmunkaidőben, azaz olyan munkaviszonyban, ahol a napi munkaideje rövidebb, mint az általános 8 órás teljes napi munkaidő. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén gyakran felmerülő kérdés, hogy a részmunkaidőben dolgozónak mennyi szabadság jár. Arányosan kevesebb szabadság jár-e, mint 8 órás munkaidő esetén, vagy ugyanannyi? Szakértőnk válaszol.
Az elévülési idő megszakadása, nyugvása

A munkajog területén is – hasonlóan a polgári joghoz – beszélhetünk az igény elévülésének nyugvásáról. Az elévülés nyugszik, ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni. Az elévülés nyugvásának következménye, hogy az igény bírósági érvényesíthetőségének ideje meghosszabbodik. Ha a jogérvényesítést gátló akadály megszűnik, akkor a jogosult az akadály megszűnésétől számított 1 éves határidőn belül a munkajogi követelést akkor is érvényesítheti, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból 1 évnél kevesebb van hátra.

Az elévülés megszakadásának következménye, hogy az elévülési újból kezdődik. Ha tehát a munkajogi igény 3 éves elévülési idején belül az elévülés megszakad, akkor a 3 éves elévülés újból elindul. Az elévülést megszakítja a tartozás kötelezett részéről történő elismerése, illetve a felek megegyezésével történő módosítása és az egyezség. Szinén elévülést megszakító körülmény a munkajogi igény bírósági eljárásban történő érvényesítése, feltéve, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott. Megszakítja az elévülést a követelés csődeljárásban történő bejelentése is.

Egyéb igényérvényesítési határidők

Érdemes ügyelni arra, hogy az elévülési időre tekintet nélkül, bizonyos munkajogi igények bírósági érvényesítésére rövid határidő vonatkozik. Ennek tipikus példája a munkáltató általi munkaviszony-megszüntetés (felmondás, azonnali hatályú felmondás) jogellenességével kapcsolatos per. Ebben az esetben a munkavállaló a munkaviszony megszüntetéséről szóló nyilatkozat közlésétől számított 30 napon belül terjesztheti elő a keresetet a bíróságnál. Ha a munkavállaló a határidőt elmulasztja, akkor igazolással élhet, azaz kimentheti magát, amennyiben vétlenül mulasztotta el a határidőt. 6 hónap elteltével azonban már a mulasztás igazolása mellett sem érvényesítheti igényét.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Véleményvezér

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása

Sokba kerül az Orbán-kormány eladósodása 

Ismét kifogtunk egy utolsó helyet az Európai Unióban.
Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium

Több száz pedagógust vert át a Belügyminisztérium 

A pórul járt pedagógusok minden bizonnyal beperlik a Belügyminisztériumot.
Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival

Magyar Péter szerint választási csalás történt a külföldön élő magyarok szavazataival 

Valami bűzlik Dániában mondaná Shakespeare.
Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve

Orbán Viktor kormányzása óta nagyot zuhantak a magyar nyugdíjak GDP arányosan nézve 

Mennyire becsüljük meg nyugdíjasainkat?
Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester

Megbukott a lombkorona nélküli lombkoronasétányt építő polgármester 

A vidéket még mindig a Fidesz uralja.
Hatalmas adóemelésre készül Putyin

Hatalmas adóemelésre készül Putyin 

Fogy Moszkva pénze, jön tehát a hadisarc.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo