Ne feledje a feltöltést!

A vállalkozásoknak bizonyos adónemek vonatkozásában december 20-ig feltöltési kötelezettségük van, melynek elmulasztása esetén a cég mulasztási bírsággal sújtható. Mit jelent a feltöltési kötelezettség? Mekkora mulasztási bírsággal sújtható a cég?

Megroggyanhat a Fidesz a Novák-botránytól? Kitört a belharc a pártban?
Mi lesz az uniós pénzekkel és a magyar gazdasággal?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Lengyel Lászlóval -
vegyen részt és kérdezzen Ön is a Pénzügykutató Zrt. vezetőjétől!

2024. február 28. 15:30

A részvétel ingyenes,
regisztráljon itt!

Kép: SXC

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy az adóév utolsó hónap 20. napjára (naptári év szerint adózók esetében december 20.-ára) – tehát amikor már kellő pontossággal láthatók, megbecsülhetők a tárgyévi adatok – a vállalkozás megállapítja, hogy mennyi lesz a tényleges adókötelezettsége, és ezt az összeget, csökkentve az évben már befizetett előlegek összegével megfizeti - mondják a Saldo szakértői.

Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kivételével a feltöltési kötelezettséghez bevallási kötelezettség is kapcsolódik.

A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Európai Uniós és/vagy költségvetési támogatás esetén a várható fizetendő adó adóalapjába nem számít bele a támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg.

Eva

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló többször módosított 2002. évi XLIII. törvény 12. § (4) bekezdés szerint az adóalanynak az adóelőleget december 20. napjáig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. A kiegészítési kötelezettség minden eva alanyra vonatkozik értékhatár nélkül, viszont nem kapcsolódik hozzá bevallási kötelezettség. Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet I. fejezet 3/A/a) pontja alapján az adóév utolsó havi, negyedévi előleget – a Tao. tv. szerinti előleg kiegészítésre kötelezettek – az előleg kiegészítéssel egyidejűleg teljesítik.

A feltöltési kötelezettséget úgy  kell  kiszámolni,  hogy a tárgyévre  vonatkozó  adó  100 százalékát befizessük. Mivel azonban sok esetben igen nehéz megbecsülni a feltöltési kötelezettség határideje utáni, ugyanakkor még a tárgyévre vonatkozó – gyakorlatilag a december 20–31. időszak – forgalmat, nem kell bírságra számítanunk abban az esetben, ha a feltöltést egy kicsit alábecsültük, de az éves adó 90 százalékáig megtörtént annak összege.

Tartozik a kamarának? Leemeli a számláról a pénzt a NAV
Folytatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az elmaradt kamarai hozzájárulások beszedését. Végrehajtási eljárás keretében először a 2012 óta nem fizető cégek számláiról emelik le a tartozásokat.
Amennyiben szeretnénk ennél is alaposabbak lenni, akkor célszerű november 30-i dátummal évközi zárást készítenünk. Vegyünk figyelembe minden olyan bevételt, költséget, ráfordítást, amely a december hónapot és a 2014.01.01-12.31. üzleti évet érinti, függetlenül annak pénzügyi teljesítésétől (pl. 2015 januárjában számlázandó, de tárgyidőszakot érintő árbevétel), valamint az év végi átértékelésekre.

Evásoknál problémát okozhat az is, hogy az evázók többsége bevételi nyilvántartást vezet (egyéni vállalkozók és Bt-k nagy része), amelynél nem a számlán szereplő teljesítés dátumát kell figyelembe venni, hanem azt a napot, amikor a pénzt megkapták. Ezért például nagy eltérések is kijöhetnek a december 20-i becslésünktől, ha mondjuk partnerünk a december 30-i fizetési határidejű számlát csak január 3-án fizeti ki.

Az Art. 172. § (12) bekezdése alapján, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben és az egyszerűsített vállalkozói adó kivételével nem vallotta be, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékáig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A szankció
Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90%-os mértékben és az egyszerűsített vállalkozói adó kivételével nem vallotta be, a befizetett előleg és az adó 90%-ának különbözete után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.
Társasági adó

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a társasági adóról szóló törvény szerint, ha az adózó adózás előtti eredménye vagy adóalapja közül a nagyobbik a korrigált összes bevétel 2 százalékát nem éri el, választania kell, hogy az adóbevalláshoz bevallást kiegészítő nyomtatványt mellékel, vagy a korrigált összes bevétel 2 százalékra, azaz a nyereségminimumra számítja a társasági adót. Az idei adóváltozások a társasági adót is érintették: az új adótörvényekről szóló összefoglaló írásunkat itt olvashatja!

Reklámadó

2014-től új elemként jelenik meg, hogy a reklámadó-fizetésére kötelezetteknek a reklámadó-előleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük (figyelembe véve az adóévre már bevallott előlegeiket) és erről az 1494-es nyomtatványon bevallást kell benyújtaniuk december 20-áig.

Kire nem vonatkozik a feltöltési kötelezettség?
Feltöltési kötelezettsége annak az adózónak nincs, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, az MRP-re (Munkavállalói Résztulajdonosi Program), a közhasznú nonprofit gazdasági társaságra, a vízitársulatra, az alapítványra, a közalapítványra, az egyesületre, a köztestületre, az egyházra, a lakásszövetkezetre, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézményre, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, a szociális szövetkezetre és az iskolaszövetkezetre, valamint arra az adózóra, amely adóbevallást megszűnésekor, illetve, cégbejegyzési eljárás befejezése miatt ad be.
Az innovációs járulék feltöltési kötelezettség alól viszont nem mentesülhetnek azok az adózók sem, akik a társasági adóelőleg és a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés tekintetében mentességet élvezhetnek (például az előző évi árbevétel alapján).

Véleményvezér

Milliókat költ a kormánymédia Magyar Péter lejáratására

Milliókat költ a kormánymédia Magyar Péter lejáratására 

Még soha nem volt mélységű lejárató kampány indult Magyar Péter ellen.
Mellár Tamás otthagyja a református egyházat

Mellár Tamás otthagyja a református egyházat 

Balog Zoltán személye sok református számára elfogadhatatlan.
Forrong a református egyház a pedofil-ügy miatt

Forrong a református egyház a pedofil-ügy miatt 

Amíg marad a református egyház jelenlegi vezetése, addig lemond lelkipásztori fizetés-kiegészítéséről
Lecsúsztunk az OECD inflációs listáján, már Ausztria is előttünk

Lecsúsztunk az OECD inflációs listáján, már Ausztria is előttünk 

Kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára lenne szükség.
Taxis balhé tört ki Romániában

Taxis balhé tört ki Romániában 

Ki lesz az erősebb? A hagyományos taxisok, vagy az utazásmegosztók?
Az euróövezet inflációja a szankciók ellenére nem mutat rossz képet

Az euróövezet inflációja a szankciók ellenére nem mutat rossz képet 

A kormánypropaganda a magyar csúcsinfláció miatt a szankciókat okolta, de a számok világméretű összehasonlításban ezt nem igazolják.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo