Hajthatatlan vagy behajthatatlan!

Lényegi pontokon módosította a kifizetetlen követelések elévülésére vonatkozó szabályokat is a tavaly hatályba lépett új Ptk. – hívja fel a vállalkozások figyelmét a MAZARS és együttműködő jogi irodája a Borsy Ügyvédi Társulás. A szakértők rámutatnak: szemben a korábbiakkal, már sem a követelésre emlékeztető írásos felszólítással, sem a tartozás engedményezésével nem lehet meghosszabbítani az elévülési időt.

Kép: PP

A kifizetetlen követelések kapcsán is jelentős változást hozott a tavaly márciusban hatályba lépett Ptk., amely új elvi alapokra helyezte az elévülési időt és az ahhoz kapcsolódó szabályokat – áll a MAZARS és együttműködő jogi irodája, a Borsy Ügyvédi Társulás legfrissebb összefoglalójában.

„Az új Ptk. egyáltalán nem támogatja, hogy egy-egy írásos felszólítás kiküldésével akár évtizedekig is fenntartsunk egy követelést. Ezért a reményteljes, de kiegyenlítetlen követelések behajtása érdekében érdemi lépéseket kell tenni, azaz például mielőbb peres vagy peren kívüli eljárást kell indítani – foglalta össze Dr. Borsy János Mátyás ügyvéd, a MAZARS együttműködő jogi irodája, a Borsy Ügyvédi Társulás vezetője, a Marcalliance tagja.”

Borsy János Mátyás elmondta: az elévülési idő megszakítására, amely az addig eltelt idő figyelmen kívül hagyását és a számolás újrakezdését jelenti, az új Ptk. szerint négy konkrét esetben van lehetőség: a tartozás elismerésekor, a követelés megegyezéssel való rendezésekor, a kinnlevőség bírósági eljárásban történő érvényesítésekor, illetve akkor, amikor a követelést bejelentik csődeljárásba.

A szakember kiemelte, hogy írásbeli felszólítással ma már egyáltalán nem lehet az elévülési időt megszakítani, pedig korábban – akár az öt év letelte előtti napon – egy tértivevényes levéllel megszakítható volt az elévülési idő.

Mit és hogy?

A MAZARS és a Borsy Ügyvédi Társulás jelentésből az is kiderül, hogy az új szabályok szerint már a követelés engedményezése sem szakítja meg az elévülési időt, sőt egy esetleges bírósági eljárás is csak abban az esetben szünteti meg az elévülési határidőt, ha az eljárást befejező, jogerős, érdemi határozattal zárul.

Behajtási költségátalány: tolmácsot kérnek
Várhatóan csak az új Ptk. módosításával orvosolható az a hazai cégek tízezreit érintő értelmezési hiba, amely a 40 eurós behajtási költségátalány felszámítására kötelezi a hitelezőket.
Jobb hír a hitelezőknek, hogy a követelés csődeljárásba való bejelentése megszakítja az elévülést, illetve a fizetési meghagyás kibocsátásnak – az elévülés megszakítása szempontjából – a peres eljárásban született érdemi döntéssel azonos a hatása, hiszen a törvény alkalmazásában bírósági eljárásnak minősül a fizetési meghagyás.

Ugyancsak változás, hogy ha az elévülést megszakító eljárás során a végrehajtó határozatot hoz, akkor az ebből fakadó követelés elévülését kizárólag annak az annak közös megegyezéssel való módosítása, illetve végrehajtási cselekmény szakíthatja meg.

Jogvesztés vagy elévülés?

Borsy János Mátyás elmondta: minden jogrendszerben, így a magyarban is találkozhatunk az idő múlásának hatásaival. A régi és az új Ptk. is, egyaránt, kétféle – az idő múlásához köthető – jogi hatást különböztet meg egymástól: a jogvesztést és elévülést. (Ez utóbbit az új törvényben a kötelmi jog általános szabályi között találhatjuk meg.)

Az alapvető különbség az elévülés és a jogvesztés között az, hogy míg az elévülésnél az elévülési idő leteltét követően az alanyi jog bírósági kikényszeríthetősége szűnik meg, de a jogosult joga megmarad, jogvesztés esetén ez a joga is megszűnik – magyarázta a szakember.

Nem ördögtől való dolog a behajtás
A jogvesztés – mint az időmúlás joghatása – abban az estben következik be, ha a jogosultság gyakorlására és követelés érvényesítésére szolgáló határidőidő már eltelt és ezt jogszabály kifejezetten előírja. Ha viszont a határidő nem jogvesztő, akkor az elévülés szabályai az irányadóak rá.

A ma hatályos szabályozásban az általános elévülési határidő 5 év. Ez alól természetesen vannak kivételek, ilyen például az egyéves kellékszavatossági, illetve ugyancsak egyéves fuvarozókkal szembeni elévülési határidő, valamint a hároméves, veszélyes üzemből eredő kártérítés elévülése.

Dr. Borsy János Mátyás szerint általános elévülési időre vonatkozó szabály „megengedő”, így a felek ettől akár eltérően is megállapodhatnak, de fontos, hogy ezt írásban tegyék. Az új Ptk. szerint a megállapodásban a felek az elévült követelés visszakövetelési tilalmától is eltérhetnek. Az új szabályok szerint pedig az elévülést a bíróság hivatalból nem vizsgálja.

Az elévülési idő nyugvásáról akkor beszélhetünk, mikor a jogosult menthető okból nem tudja igényét érvényesíteni. Ilyen például az, amikor a jogosult – a legnagyobb körültekintés ellenére – egyszerűen nem szerez tudomást arról, hogy jogszerű követelése van, de egyes esetekben idesorolható az is, ha például a kötelezettel folytatott egyezkedések látszólag pozitív irányban haladnak, de végül mégsem eredményesek. Ugyancsak jogalapot teremthet az elévülési idő nyugvására vagy a jogosult olyan súlyos egészségügyi állapotban van intézményben, hogy nem képes ügyeinek vitelére.

Ha az elévülési idő nyugszik, akkor az ok megszűnésétől számított 1 év vagy ennél rövidebb határidő esetén pedig 3 hónapos határidőn belül is érvényesíthető a követelés, ha az elévülési idő egyébként eltelt vagy 3 hónapnál kevesebb van hátra belőle – tette hozzá a jelentés.

Elévült telefondíjat is követelhet a fogyasztótól a szolgáltató?
Gyakran tapasztalható, hogy a telefonszolgáltatók vagy más szolgáltatók olyan tartozásokkal kapcsolatban küldenek felszólító levelet az ügyfeleiknek, amelyek már elévültek. Olyan is előfordul, hogy e szolgáltatók az elévült követelés behajtására fizetési meghagyásos eljárást kezdeményeznek az ügyféllel szemben. Megtehetik-e ezt, és mi a teendő ilyen esetben? Jogi szakértőnk segít!

Véleményvezér

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra

Ilyet még nem láttunk, amikor mindenki előre néz, csak a magyarok hátra 

A világjárvány idején az emberek visszafogták autóvásárlásaikat Európában. Az elmaradást mindenütt pótolják, kivétel nálunk.
Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen

Pert nyert Hadházy Ákos az állam ellen 

A független képviselő különös módon, de úgy tűnik egyedül több borsot tör Orbán Viktor orra alá, mint az egész ellenzék együttvéve.
Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát

Nincs pénze a gazdáknak, csak féláron veszik tőlük a búzát és a kukoricát 

Úgy tűnik az idén egyedül a repcetermelők számíthatnak nyereségre.
A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek

A magyarok spórolása miatt nem teljesülnek a tervezett áfa bevételek 

A megszorítások, extraadók ellenére továbbra is sok helyen lyukas a költségvetés. A tervezett áfa bevételek és a valóság között szakadék tátong.
Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben

Már a románok után kullogunk, ha megnézzük mennyit költünk az üzletekben 

Már nominálisan is kevesebbet tud költeni egy magyar polgár a boltokban, mint egy román. Ráadásul a magyar a pénzéért még kevesebbet is kap a hipermagas itthoni áfa miatt.
A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester

A bíróság szerint ellopta ugyan a közmunkások bérének a felét, de azért maradhat polgármester 

Bízzuk nyugodtan kecskére a káposztát, ez a magyar jogállamiság legújabb mérföldköve.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo