Felmondás azonnali hatállyal - 8 fontos tudnivaló

Olykor minden cég esetében felmerül az azonnali hatályú felmondás szükségessége. Ennek indoka alapvetően kötelezettségszegés, de más cselekmény is lehet a törvény megfogalmazása szerint. Mutatunk 8 dolgot, amire mindenképp figyelni kell, ha azonnali hatályú felmondásra kerül a sor.

„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.

Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!

2024. május 16. Budapest

Részletek és jelentkezés

Ne csak az iroda kulcsát kérjük vissza!
Kép:FreeDigitalPhotos.net/smarnad

1. Az azonnali hatályú felmondást a munkavállaló és a munkáltató egyaránt kezdeményezheti mind a határozott, mind a határozatlan munkaviszony keretében. Mindkét esetben azonnali hatállyal szűnik meg a munkaviszony.

2. Ebben az esetben nem érvényesek a felmondási tilalmak: ezért például terhesség alatt is fel lehet mondani a munkavállalónak, illetve végkielégítés sem jár neki, akkor sem, ha munkaviszonyának időtartama alapján megilletné őt. (A felmondási tilalom konkrét eseteit itt találja.)

Felmondás próbaidő alatt: a 7 legfontosabb szabály
Próbaidő kikötése esetén nemcsak a határozatlan, de a határozott idejű munkaviszonyt is meg lehet szüntetni azonnali hatállyal és indokolás nélkül. Ez akkor is igaz, ha a határozott idejű munkaviszony időtartama azonos a próbaidő időtartamával (azaz maximum 3 hónapra jött létre a munkaviszony). Nem mindegy mi szerepel a felmondásban és az sem, hogy milyen formában adja ki ezt a kezéből a munkaadó. Egyetlen apró baki és könnyen megütheti a bokáját a figyelmetlen munkáltató. Összeszedtünk 7 lényeges szabályt, amit be kell tartania!
3. Munkáltatói oldalról a felmondásra a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Az azonnali hatályú felmondásról szóló jognyilatkozatot az arra jogosult személynek kell aláírnia, melynek hiányában a felmondás érvénytelen. A dolgozó számára készített nyilatkozatunknak tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségről és annak határidejéről szóló tájékoztatást.

4. E felmondás érvényességi feltétele az írásba foglalás, az indokolás, és a határidőben való közlés.  Azonnali hatályú felmondást a kötelezettségszegés vagy egyéb cselekmény tudomásunkra jutásától számított 15 napon belül lehet kezdeményezni. Az indokolási kötelezettség célja, hogy a másik fél megismerhesse és ellenőrizhesse azokat az okokat, amelyekre a jognyilatkozatot közlő a felmondást alapítja. A felmondás indoklása akkor jogszerű, ha világos, valóságos és okszerű. A felmondás indoklása utólag nem bővíthető, és nincs lehetőség új felmondási indok bizonyítására.

5. Az azonnali felmondás indokait igazolnunk kell a munkavállaló felé, mert előfordulhat, hogy a felmondás okait vitatja majd és emiatt bírósághoz fordul. Amennyiben a felmondást a bíróság jogszerűtlennek találja, úgy a dolgozónak kártérítést ítélhet meg. Az indoklási kötelezettségünknek – az ok tudomásunkra jutásától számított 15 naptári napon belül gyakorolnunk kell, kivéve, próbaidő alatt. Próbaidőnél indoklás nélkül bármikor elbocsáthatjuk az alkalmazottat.

Hogyan mondjunk fel?
Mindkét fél érdeke, hogy a törvényi rendelkezések betartása mellett minél gördülékenyebben menjen a felmondáshoz kapcsolódó adminisztráció. Itt megtalálja a legfontosabb tudnivalókat a felmondás közlésétől a felmondási időn át az indoklásig.
6. Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a munkavállalónak azonnali hatályú felmondás esetén is át kel adnia munkakörét, a törvényi szabályozás szerint úgy, hogy a feltételeit a munkáltató köteles biztosítani. Ha az átadás nem történik meg, akkor jogellenes munkaviszony-megszüntetés esete áll fenn, amikor a dolgozónak meg kell fizetnie a munkáltató részére a felmondási időre járó átlagkereset összegét, és ha kár is keletkezik az átadás hiánya miatt, akkor ezt is meg kell térítenie. A kártérítés nem lehet több,  mint 12 havi távolléti díj.

7. Abban az esetben, ha a dolgozó kötelezettségszegése nem volt szándékos, csupán gondatlan, felajánlhatjuk neki, hogy közös megegyezés aláírásával is megszüntethetjük a munkaviszonyát. Amennyiben ezt nem fogadja el, akkor még a helyszínen alá kell íratnunk vele az  azonnali hatályú felmondását, megelőzve a további szándékos károkozást.

8. A munkaviszony megszűnésének, vagyis az azonnali felmondás napjáig ki kell fizetnünk a dolgozó munkabérét és egyéb járandóságait, továbbá a jogszabályban előírt igazolások kiadására öt munkanapunk van.

Véleményvezér

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba

Magyarországon a legnagyobb az állami beavatkozás mértéke a gazdaságba 

A nagy újraelosztási ráta ellenére alig jut az egészségügyre.
Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság

Argentínában kidobták a korrupt politikai elitet és kilőtt a gazdaság 

Négy hónap alatt tűnt el a költségvetési hiány.
Újra lőnek az ukrán tüzérek

Újra lőnek az ukrán tüzérek 

Nagy hatótávolságú rakétákat is kapnak az ukránok.
Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján

Szégyenteljes helyre került Magyarország a jogállamisági index alapján 

A magyar jogásztársadalom levizsgázott.
Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában

Schmitt Pál szelleme kísért Norvégiában 

A makulátlanság egy elengedhetetlen szempont Norvégiában.
Lengyelországnak jót tett a kormányváltás

Lengyelországnak jót tett a kormányváltás 

A lengyel gazdasági csoda nem három napig tart.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo