hirdetés

Nagy bünti vár azokra a cégekre, amelyek késnek a beszámolóval

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (naptári évvel megegyező üzleti év esetén tárgyhót követő május 31-ig) letétbe helyezni. Amennyiben a Társaság esetében kötelező a könyvvizsgálat akkor a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is letétbe kell helyezni. A beszámolót ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben) szükséges letétbe helyezni, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta –hívja fel a figyelmet Gulyás Gábor, az International Consulting Team Audit Kft. vezető könyvvizsgálója.
hirdetés

A fentieken túl az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot is letétbe kell helyezni. Előfordulhatnak a Társaságok életében olyan helyzetek, aminek okán a fordulónap és a letétbehelyezésre nyitva álló 5 hónap nem elegendő.

Nem játék (Fotó: Pixabay)

A KSH adatai szerint 2021-es évben valamivel több mint 527 ezer társas vállalkozás működött Magyarországon. Ebből vélhetően a korábbi évek statisztikáiból kiindulva (jellemzően Kft-k és Bt-k) több ezer olyan vállalkozás lehet, aki nem teljesítette a fent említett beszámoló letétbehelyezését és közzétételi kötelezettségét 2022.május 31-ig.

Milyen szankciók érhetik a mulasztó vállalkozásokat?

Amennyiben az Adóhatóság azt állapítja meg, hogy a Társaság megsértette a Beszámoló letétbe helyezési és közzétételi előírásait, úgy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint a következő módon jár el – figyelmeztet Gulyás Gábor, az International Consulting Team Audit Kft. vezető könyvvizsgálója:

  • Az állami adó- és vámhatóság harmincnapos határidő tűzésével felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen idő alatt a mulasztás szankció nélkül pótolható.
  • Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az Adóhatóság harmincnapos határidő tűzésével kettőszázezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.
A mulasztási bírság kiszabása során az Adóhatóság figyelembe veszi a Társaság adóhatósági minősítését. Például megbízható adózó esetén a mulasztási bírság felső határa az egyébként kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka, azaz 100.000 Ft. Azonban kockázatos minősítésű adózónál az Adóhatóság a bírság kiszabását nem mellőzheti, a kiszabható legkisebb bírság összege a kiszabható bírság felső határának 30 százaléka, a rögzített bírságösszeg vagy bírságmérték esetén a bírság mértéke az egyébként irányadó bírság 130 százalék, azaz 260 000 Ft.
  • Ha az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az Adóhatóság az adózó adószámát hivatalból törli és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Amennyiben az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását megelőzően teljesíti, úgy az adószám nem kerül törlésre.

A letétbehelyezési és közzétételi határidők bemutatása Gulyás Gábor, vezető könyvvizsgáló szerint nem csak a fenti közvetlen szankciók elkerülése miatt fontos betartani, hanem azért is, mert a Társaságok így jelentős versenyhátrányban lehetnek a többi piaci szereplővel szemben. Ilyen negatív megkülönböztetés lehet például:

-             hátrányba kerülhetnek egy támogatás igénylése során,

-             magasabb kockázati besorolásba kerülhetnek egy hitelkérelem során, vagy a hitelkérelemhez szükséges minősítés nem történik meg addig, amíg a Társaság nem pótolja a letétbehelyezési, közzétételi kötelezettségét.

Számos esetben előfordul, hogy a Társaságok ugyan letétbe helyezik és közzéteszik a beszámolójukat, de arról nincs tudomásuk, hogy egyébként könyvvizsgálatra kötelezettek lennének, és így könyvvizsgálói jelentés nélkül teljesítik a beszámoló letétbe helyezését, ami szintén gondot okozhat – hívja fel a figyelmet, az International Consulting Team Audit Kft. vezető könyvvizsgálója.

A figyelembe veendő törvények a következők:

  1. évi C. törvény a számvitelről
  2. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  3. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  4. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
hirdetés

Véleményvezér

Kielégül-e Kövér László?

Kielégül-e Kövér László?

Kövér László házelnök elvette Hadházy Ákos fizetésének nagy részét, mert a képviselő többször nem jelent meg az üléseken.
Nálunk akkor emelkedik a benzinár, amikor az olajár éves mélypontra esik

Nálunk akkor emelkedik a benzinár, amikor az olajár éves mélypontra esik

Az unortodox magyar gazdaságpolitika csodákat produkál. Mindig fordítva ülünk a lovon.
A vétójogok korlátozására készülnek az Európai Unióban

A vétójogok korlátozására készülnek az Európai Unióban

Földrengéserejű változásokat hoz az Európai Unióban az orosz-ukrán háború. A legbefolyásosabb vezetők egyszerűsíteni és gyorsítani akaják a döntéshozatalt.
A forintárfolyam gyengesége a magyar benzinmizéria mögött

A forintárfolyam gyengesége a magyar benzinmizéria mögött

Lenne benzin, ha nem lenne ársapka. Viszont még ársapka sem kellene, ha nem zuhant volna hatalmasat a forint árfolyama.
Kövér László magánháborút folytat Hadházy Ákos ellen?

Kövér László magánháborút folytat Hadházy Ákos ellen?

Kövér László házelnökről az a benyomása a külső szemlélőnek, hogy legszívesebben be se engedné a parlamentbe az egyik ellenzéki képviselőt, hiába is választották meg teljesen törvényesen a szavazók.
Már jégpálya is van Felcsúton

Már jégpálya is van Felcsúton

Egyik napról a másikra kinőtt a földből.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo