hirdetés

Fontos küldetés

Ma még számos vita folyik arról, hogy milyen is a fenntartható város, amely nem pusztán fenntartható építészetről szól, hanem élhető helyszínekről, s ami a bolygónk és az azon élők számára egyaránt jó megoldást jelent. Egy építőipari vállalat közvetlenül és közvetetten is képes jó irányba terelni a folyamatokat, ahogyan ezt a Holcim működése is bizonyítja.
hirdetés

 

A támogató
A Holcim Foundation for Sustainable Construction (Holcim Alapítvány a Fenntartható Építészetért) azokat az innovatív építészeti projekteket támogatja, amelyek fenntartható megoldást jelentenek az építészet és az építőipar napjainkban felmerülő kihívásaira technológiai, környezettudatos, társadalmi-gazdasági, valamint kulturális vonatkozásaiban helyi, regionális és globális szinten is. A fenntartható építészetre való ösztönzés érdekében a Holcim Foundation egyszerre több célzott területen indít kezdeményezéseket, amelyek közé tartozik a Holcim Awards, a Holcim Fórum vagy éppen az építészeti projektek számára alapfinanszírozást biztosító, valamint a PhD szintű kutatásokhoz pénzügyi támogatást nyújtó Holcim Grants.

Az idén 100 éves, 70 országban jelen lévő, 80 ezer embernek munkát adó nagyvállalat a technológiai újításaival hozzájárul Földünk egészségéhez, a Holcim Awards, a Holcim Foundation fenntartható építészetet népszerűsítő nemzetközi versenysorozata pedig támogatja, hogy innovatív, jövőorientált és megvalósítható fenntartható építészeti projektek szülessenek a Föld bármely pontján. Kampányát a világ egyik legrangosabb amerikai kommunikációs folyóirata, a The Holmes Report a Sabre Awards díjával ismerték el 2012. május 31-én Brüsszelben.

A jelenlegi globális trendek - népességnövekedés, fokozatosan romló ökoszisztémák, éghajlatváltozás stb. - nem fenntarthatóak, és ha azt szeretnénk, hogy 2050-re a világ várhatóan kilencmilliárd lakosa megfelelő életkörülmények között éljen a Föld eltartó képességének határain belül, ahhoz alapvető gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra van szükség az elkövetkező évtizedekben - mutat rá a WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) által elkészített Vision 2050 jelentés, amely felvázolja azokat a főbb útvonalakat és szükséges konkrét teendőket ágazatokra lebontva, melyeket az üzleti szféra saját maga tehet e cél érdekében.

A Holcim különösen sokat tesz azért, hogy a fenntartható város koncepciója minél szélesebb körben elterjedjen a világban.


A fenntartható építészetet támogatja a Holcim

„A Holcim Fórumokon háromévente a világ különböző pontjairól érkező szakemberek összeülnek, hogy a kutatásokra és megvalósuló gyakorlatokra épülve megvitassák a témát. A munkába a döntéshozókat is bevonják, hiszen az elméletből gyakorlat az o segítségükkel válhat. Nem is gondolnánk, hogy a világ különböző szegleteiben milyen előremutató programok valósulnak meg. Bogota polgármestere például a közösségi közlekedés átszervezésében ért el kiemelkedőt, míg egy dél-amerikai város a zöldtetők kialakításának támogatásával tudta drasztikusan javítani a környék levegőjének minőségét" - mutat rá Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója.

 

Természetes vizű uszoda a város közepén
A fenntartható város eszmeiségébe illeszkedő „Flussbad" projekt lett a 2012-es Holcim Awards for Sustainable Construction (Holcim-díj a Fenntartható Építészetért) világverseny európai nyertese. A berlini terv megálmodói - a realities united német építészcsapat: Tim Edler, Jan Edler és Denise Dih - a Spree folyó most csupán hajózási céllal használt ágát próbálják visszaadni a közösségnek úgy, hogy létrehoznak belőle egy természetes úszómedencét. A 745 méter hosszú, átlagosan 28,8 méter széles és 2,2 méter mély medence egyszerre javítaná a város lakóinak életminőségét és a folyó ökológiáját. Az UNESCO Világörökség részét képező Múzeum-szigetre tervezett projekt szándéka, hogy új tartalommal töltse meg a történelmi városközpontot, és ne csak turistanevezetesség legyen, hanem a hétköznapok szerves részévé váljon a berliniek számára. A Flussbad koncepciója leszámol a vízi útvonal - a Kupfergraben - gazdasági szempontból elképesztő teljes kihasználatlanságával, s a folyóágat olyan városi elemmé alakítja, amely ismét komoly érvként javítja a belváros életminőségét - mutat rá cikkében az építészforum.hu. Ráadásul - írja a cikk - a folyóág úszómedencévé alakításához szükséges munkák meglepően egyszerűek és költséghatékonyak.

A 2010-ben Mexikóban tartott harmadik Holcim Fórumon is kiderült: a fenntartható város fogalma tág, és az eszme súlypontja folyamatosan módosul.

„Korábban elsősorban környezetvédelmi kérdésként fogalmazódott meg, és a természettel való együttélés fenntarthatóságát jelentette. Az 1980-as válságot követően egyértelműen az energiagazdálkodás fenntarthatósága került előtérbe a gazdasági szempontok alapján. Mára ez a két vetület kibővült társadalmi és kulturális aspektusokkal, így az eszme négy lábon áll" - magyarázza a koncepció fejlődését dr. Novák Ágnes, a MOME Építészeti Tanszékének adjunktusa, aki személyesen is részt vett a legutóbbi, 2010 áprilisában tartott fórumon.

A globális, építőipari alapanyagot gyártó vállalat alapítványának megközelítésében a high-tech, innovatív technológiák megjelenítése és széles körben való elterjesztése éppúgy szerepel, mint a nagyon széles rétegek bevonása és érdekeinek megfelelő képviselete.


Berlin Flussbad projekt

„Mexikóváros ehhez autentikus helyszínnek bizonyult, hiszen a nagy népsűrűségű, intenzíven élő városban megvalósul a fejlett technológia és a fejletlenebb szinten élő széles néptömegek együttélése" - mutat rá a fenntartható város koncepciójának egyik problémájára a szakember.

Nincs univerzális recept arra, hogy mi a jó megoldás. Ezt minden kultúrának, országnak magának kell megtalálnia. Egy nagyon sűrűn lakott városban az alapvető kérdés a terület felhasználása és a hulladékkezelés, míg Budapesten például a fenntarthatóság kérdését elsősorban a városból kifelé költözés csökkentése, a városnak mint lakófunkciónak az új tartalommal való megtöltése adja. A zsugorodó város - „shrinking city" - elnevezésű jelenség más európai országokat is elért. Ha kiürül a lakófunkció, romlik a bentlakók életminősége. Egy város életében viszont nem egy-két éves hatásokról beszélünk. Egy rossz döntés emberöltőkre nyomja rá a bélyegét.

 


dr. Novák Ágnes

„Finoman kell bánni a várossal. A fenntartható város koncepcióját ezért is nehéz általánosságban megfogalmazni" - teszi hozzá Novák Ágnes.

Az energiaigényes ágazatban tevékenykedő építőipari cégnek, a Holcimnak erkölcsi kötelessége, hogy zöld, alacsony karbonkibocsátású termékeket fejlesszen, s a partnereit ezek használatára ösztönözze A Holcim tevékenysége abban egyedülálló, hogy a jelentős hagyományokkal és globális jelenléttel büszkélkedő vállalat nagyon korán felismerte, hogy jelentős pozitív hatást a gyártás- és termékfejlesztésen túl, a fenntartható építészeti megoldások támogatásával érhet el. Ebből nőtte ki magát az a társadalmi igényesség, hogy a fenntartható koncepció minél szélesebb körű elterjesztése váljon a vállalat hitvallásává.

„Érdekes kettőség, hogy egy tőkeerős cég tudott a tudományba és az innovációba érdeklődést, izgalmat és pezsgést hozni, másrészt ez a pezsgés visszahat a saját iparára azáltal, hogy újszerű gondolatok kerülnek be a betoniparba" - mutat rá Novák Ágnes.

Az európai városok közül több igyekszik előtérbe helyezni a fenntarthatóság értékrendszerét tudományosan és kulturálisan egyaránt. Malmö és Stockholm például az iskolapéldája az eszme gyakorlatba való átültetésének. Hosszú távon azonban a legnagyobb kihívást Kína és India jelenti. Ezekben az országokban hihetetlen volumenű építkezések zajlanak, kérdés, hogy tudnak-e majd olyan önmérsékletet tanúsítani, amelyet anno Európa nem tett meg. Vajon erkölcsileg ki engedheti meg magának, hogy számon kérje a feltörekvő államok fejlődésében azokat a fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket a fejlett világ sem tudott betartani. A Holcim alapítványa által rendezett építészeti világversenyeket és díjátadókat, valamint az azokhoz kapcsolódó szimpóziumokat rendre valamely problémákkal küszködő feltörekvő országban tartják. Ennek nyilván van üzenetértéke: Európa nem gyarmatosítóként jelenik meg, hanem együttműködő partnerként.

Márta Irén úgy véli: nem elég fenntartható városban gondolkodni, fenntartható országot kell építeni, ehhez pedig mindenképpen összefogásra van szükség az üzleti élet szereplői, a döntéshozók és az állampolgárok részvételével.

Fotóalbum és önkéntes munka

 


A munkatársaira büszke a 100 éves Holcim

Az idén 100 éves nagyvállalat két dologra büszke elsősorban: a munkatársaira, akiknek a sikert köszönheti, valamint a technikai háttérre, amely az o munkájukat segíti. Az ünneplés kapcsán is ez a két tényező került előtérbe, amikor a vállalatcsoport a születésnapja alkalmából önmagát és a céget körülvevőket is megajándékozta.

Az „Iparkodó" (Industrious) címmel megjelent fotóalbum tisztelgés a munkások és a gyárak előtt. Marco Grob világhírű portréfotós a 80 ezer munkatársból választva felejthetetlen arcokat örökített meg, míg a Hiepler-Brunier alkotópáros az ipari üzemeket fotózta. Mindhárom művész teljesen szabadkezet és szabad bejárást kapott a gyárakba, ideális körülményeket teremtve így egy lebilincselő művészi munka létrehozásához. A könyv nagyszerű példája annak, hogy „a társadalmi szerepvállalás nemcsak mellékes kérdés, amivel vaktában dobálózhatunk, és hogy a környezetvédelmi megfontolások nem csupán a természet haláltusájának visszhangjai, hanem az üzleti stabilitás és egyben a globális társadalmi jólét alappillérei" - olvasható a Holcim Ltd. kiadásában megjelent reprezentatív album bevezetőjében.

Az arcokat és iparcsarnokokat bemutató könyv mellett a vállalat dolgozói világszerte közel 100 évnek megfelelő önkéntes munkát ajánlottak fel. A Holcim Hungária Zrt. munkatársai egy évet vállaltak, amely „teljesítését" április 21-én elkezdték az „Együtt a közösségért" elnevezésű összefogási program keretében. A Lábatlani Környezetvédelmi Napon nyolc szervezet példaértékű összefogásával közel félezer embert mozgattak meg a gyerekek környezetvédelmi célú nevelése érdekében, Miskolcon pedig egész napos önkéntes munkával segítették a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi majorságát. A Holcim dolgozói járdát betonoztak, fát ültettek, kecskekarámot építettek, és bozótos erdős területet ligetesítettek a hátrányos helyzetű és sérült emberek szociális integrációja érdekében.

A fenntartható építészet népszerűsítője
A SABRE Awards nemzetközi kommunikációs díj idei öt döntőse között van a Holcim Hungária Zrt. fenntartható építészetet népszerűsítő kommunikációs kampánya a Real Estate and Construction (Ingatlan és Építőipar) kategóriában. A hagyományos és a közösségi média adta lehetőségeket ötvöző kampányban vándorkiállítások, szakmai fórumok és konferenciák is helyet kaptak. Kulcsfontosságú eleme egy rendkívüli vállalkozás, a Monte Rosa expedíció volt. Ezzel a kezdeményezéssel közel 5000 építész, építészhallgató ismerte meg a fenntartható építészet kritériumait, gondolatát és a 3. Holcim Awards világversenyt. A környezettudatos építészetet népszerűsítő újszerű kampányt 2011-ben a szakma European Excellence Awards nemzetközi díjjal ismerte el.
hirdetés

Véleményvezér

Hogyan soroznak az ukránok?

Hogyan soroznak az ukránok?

A rém és álhírek minden háborúnak természetes velejárói. Ezek között kiigazodni viszont fontos egy végzetes konfliktus idején.
Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Korrupció elleni front indult Ukrajnában

Szomorú, de a nagy számok azt mutaják, hogy a korrupció nyugatról keletre tartva csak egyre nő. Hogyan lehetne megállítani?
Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Mi történne ha holnap megszűnnének az ársapkák itthon? Pontos számítás

Nagy vitatéma, hogy hasznosak-e az ársapkák, vagy nem. A benzin esetében nagy volt a bukta, de kérdés, mi lenne az élelmiszerek esetében.
Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Imádja a közpénzből vett luxust a fideszes polgármester

Pétervására város fideszes polgármestere nemcsak kastélyt épített uniós pénz felhasználásával magának.
Újabb EU pénzből épített fideszes kastélyt talált Hadházy Ákos

Újabb EU pénzből épített fideszes kastélyt talált Hadházy Ákos

A független képviselő töretlen szorgalommal igyekszik utánajárni, hogy hová kerülnek az uniós pénzek.
Az összeszerelő-üzemként működő magyar gazdaság nagyon kitett a globális láncokban mutatkozó zavaroknak

Az összeszerelő-üzemként működő magyar gazdaság nagyon kitett a globális láncokban mutatkozó zavaroknak

A rendkívül magas magyar infláció mögött rossz, vagy tudatos kormányzati intézkedések állnak.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo