hirdetés

Fontos küldetés

Ma még számos vita folyik arról, hogy milyen is a fenntartható város, amely nem pusztán fenntartható építészetről szól, hanem élhető helyszínekről, s ami a bolygónk és az azon élők számára egyaránt jó megoldást jelent. Egy építőipari vállalat közvetlenül és közvetetten is képes jó irányba terelni a folyamatokat, ahogyan ezt a Holcim működése is bizonyítja.
hirdetés

 

A támogató
A Holcim Foundation for Sustainable Construction (Holcim Alapítvány a Fenntartható Építészetért) azokat az innovatív építészeti projekteket támogatja, amelyek fenntartható megoldást jelentenek az építészet és az építőipar napjainkban felmerülő kihívásaira technológiai, környezettudatos, társadalmi-gazdasági, valamint kulturális vonatkozásaiban helyi, regionális és globális szinten is. A fenntartható építészetre való ösztönzés érdekében a Holcim Foundation egyszerre több célzott területen indít kezdeményezéseket, amelyek közé tartozik a Holcim Awards, a Holcim Fórum vagy éppen az építészeti projektek számára alapfinanszírozást biztosító, valamint a PhD szintű kutatásokhoz pénzügyi támogatást nyújtó Holcim Grants.

Az idén 100 éves, 70 országban jelen lévő, 80 ezer embernek munkát adó nagyvállalat a technológiai újításaival hozzájárul Földünk egészségéhez, a Holcim Awards, a Holcim Foundation fenntartható építészetet népszerűsítő nemzetközi versenysorozata pedig támogatja, hogy innovatív, jövőorientált és megvalósítható fenntartható építészeti projektek szülessenek a Föld bármely pontján. Kampányát a világ egyik legrangosabb amerikai kommunikációs folyóirata, a The Holmes Report a Sabre Awards díjával ismerték el 2012. május 31-én Brüsszelben.

A jelenlegi globális trendek - népességnövekedés, fokozatosan romló ökoszisztémák, éghajlatváltozás stb. - nem fenntarthatóak, és ha azt szeretnénk, hogy 2050-re a világ várhatóan kilencmilliárd lakosa megfelelő életkörülmények között éljen a Föld eltartó képességének határain belül, ahhoz alapvető gazdasági, társadalmi, politikai és technológiai változásokra van szükség az elkövetkező évtizedekben - mutat rá a WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) által elkészített Vision 2050 jelentés, amely felvázolja azokat a főbb útvonalakat és szükséges konkrét teendőket ágazatokra lebontva, melyeket az üzleti szféra saját maga tehet e cél érdekében.

A Holcim különösen sokat tesz azért, hogy a fenntartható város koncepciója minél szélesebb körben elterjedjen a világban.


A fenntartható építészetet támogatja a Holcim

„A Holcim Fórumokon háromévente a világ különböző pontjairól érkező szakemberek összeülnek, hogy a kutatásokra és megvalósuló gyakorlatokra épülve megvitassák a témát. A munkába a döntéshozókat is bevonják, hiszen az elméletből gyakorlat az o segítségükkel válhat. Nem is gondolnánk, hogy a világ különböző szegleteiben milyen előremutató programok valósulnak meg. Bogota polgármestere például a közösségi közlekedés átszervezésében ért el kiemelkedőt, míg egy dél-amerikai város a zöldtetők kialakításának támogatásával tudta drasztikusan javítani a környék levegőjének minőségét" - mutat rá Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója.

 

Természetes vizű uszoda a város közepén
A fenntartható város eszmeiségébe illeszkedő „Flussbad" projekt lett a 2012-es Holcim Awards for Sustainable Construction (Holcim-díj a Fenntartható Építészetért) világverseny európai nyertese. A berlini terv megálmodói - a realities united német építészcsapat: Tim Edler, Jan Edler és Denise Dih - a Spree folyó most csupán hajózási céllal használt ágát próbálják visszaadni a közösségnek úgy, hogy létrehoznak belőle egy természetes úszómedencét. A 745 méter hosszú, átlagosan 28,8 méter széles és 2,2 méter mély medence egyszerre javítaná a város lakóinak életminőségét és a folyó ökológiáját. Az UNESCO Világörökség részét képező Múzeum-szigetre tervezett projekt szándéka, hogy új tartalommal töltse meg a történelmi városközpontot, és ne csak turistanevezetesség legyen, hanem a hétköznapok szerves részévé váljon a berliniek számára. A Flussbad koncepciója leszámol a vízi útvonal - a Kupfergraben - gazdasági szempontból elképesztő teljes kihasználatlanságával, s a folyóágat olyan városi elemmé alakítja, amely ismét komoly érvként javítja a belváros életminőségét - mutat rá cikkében az építészforum.hu. Ráadásul - írja a cikk - a folyóág úszómedencévé alakításához szükséges munkák meglepően egyszerűek és költséghatékonyak.

A 2010-ben Mexikóban tartott harmadik Holcim Fórumon is kiderült: a fenntartható város fogalma tág, és az eszme súlypontja folyamatosan módosul.

„Korábban elsősorban környezetvédelmi kérdésként fogalmazódott meg, és a természettel való együttélés fenntarthatóságát jelentette. Az 1980-as válságot követően egyértelműen az energiagazdálkodás fenntarthatósága került előtérbe a gazdasági szempontok alapján. Mára ez a két vetület kibővült társadalmi és kulturális aspektusokkal, így az eszme négy lábon áll" - magyarázza a koncepció fejlődését dr. Novák Ágnes, a MOME Építészeti Tanszékének adjunktusa, aki személyesen is részt vett a legutóbbi, 2010 áprilisában tartott fórumon.

A globális, építőipari alapanyagot gyártó vállalat alapítványának megközelítésében a high-tech, innovatív technológiák megjelenítése és széles körben való elterjesztése éppúgy szerepel, mint a nagyon széles rétegek bevonása és érdekeinek megfelelő képviselete.


Berlin Flussbad projekt

„Mexikóváros ehhez autentikus helyszínnek bizonyult, hiszen a nagy népsűrűségű, intenzíven élő városban megvalósul a fejlett technológia és a fejletlenebb szinten élő széles néptömegek együttélése" - mutat rá a fenntartható város koncepciójának egyik problémájára a szakember.

Nincs univerzális recept arra, hogy mi a jó megoldás. Ezt minden kultúrának, országnak magának kell megtalálnia. Egy nagyon sűrűn lakott városban az alapvető kérdés a terület felhasználása és a hulladékkezelés, míg Budapesten például a fenntarthatóság kérdését elsősorban a városból kifelé költözés csökkentése, a városnak mint lakófunkciónak az új tartalommal való megtöltése adja. A zsugorodó város - „shrinking city" - elnevezésű jelenség más európai országokat is elért. Ha kiürül a lakófunkció, romlik a bentlakók életminősége. Egy város életében viszont nem egy-két éves hatásokról beszélünk. Egy rossz döntés emberöltőkre nyomja rá a bélyegét.

 


dr. Novák Ágnes

„Finoman kell bánni a várossal. A fenntartható város koncepcióját ezért is nehéz általánosságban megfogalmazni" - teszi hozzá Novák Ágnes.

Az energiaigényes ágazatban tevékenykedő építőipari cégnek, a Holcimnak erkölcsi kötelessége, hogy zöld, alacsony karbonkibocsátású termékeket fejlesszen, s a partnereit ezek használatára ösztönözze A Holcim tevékenysége abban egyedülálló, hogy a jelentős hagyományokkal és globális jelenléttel büszkélkedő vállalat nagyon korán felismerte, hogy jelentős pozitív hatást a gyártás- és termékfejlesztésen túl, a fenntartható építészeti megoldások támogatásával érhet el. Ebből nőtte ki magát az a társadalmi igényesség, hogy a fenntartható koncepció minél szélesebb körű elterjesztése váljon a vállalat hitvallásává.

„Érdekes kettőség, hogy egy tőkeerős cég tudott a tudományba és az innovációba érdeklődést, izgalmat és pezsgést hozni, másrészt ez a pezsgés visszahat a saját iparára azáltal, hogy újszerű gondolatok kerülnek be a betoniparba" - mutat rá Novák Ágnes.

Az európai városok közül több igyekszik előtérbe helyezni a fenntarthatóság értékrendszerét tudományosan és kulturálisan egyaránt. Malmö és Stockholm például az iskolapéldája az eszme gyakorlatba való átültetésének. Hosszú távon azonban a legnagyobb kihívást Kína és India jelenti. Ezekben az országokban hihetetlen volumenű építkezések zajlanak, kérdés, hogy tudnak-e majd olyan önmérsékletet tanúsítani, amelyet anno Európa nem tett meg. Vajon erkölcsileg ki engedheti meg magának, hogy számon kérje a feltörekvő államok fejlődésében azokat a fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket a fejlett világ sem tudott betartani. A Holcim alapítványa által rendezett építészeti világversenyeket és díjátadókat, valamint az azokhoz kapcsolódó szimpóziumokat rendre valamely problémákkal küszködő feltörekvő országban tartják. Ennek nyilván van üzenetértéke: Európa nem gyarmatosítóként jelenik meg, hanem együttműködő partnerként.

Márta Irén úgy véli: nem elég fenntartható városban gondolkodni, fenntartható országot kell építeni, ehhez pedig mindenképpen összefogásra van szükség az üzleti élet szereplői, a döntéshozók és az állampolgárok részvételével.

Fotóalbum és önkéntes munka

 


A munkatársaira büszke a 100 éves Holcim

Az idén 100 éves nagyvállalat két dologra büszke elsősorban: a munkatársaira, akiknek a sikert köszönheti, valamint a technikai háttérre, amely az o munkájukat segíti. Az ünneplés kapcsán is ez a két tényező került előtérbe, amikor a vállalatcsoport a születésnapja alkalmából önmagát és a céget körülvevőket is megajándékozta.

Az „Iparkodó" (Industrious) címmel megjelent fotóalbum tisztelgés a munkások és a gyárak előtt. Marco Grob világhírű portréfotós a 80 ezer munkatársból választva felejthetetlen arcokat örökített meg, míg a Hiepler-Brunier alkotópáros az ipari üzemeket fotózta. Mindhárom művész teljesen szabadkezet és szabad bejárást kapott a gyárakba, ideális körülményeket teremtve így egy lebilincselő művészi munka létrehozásához. A könyv nagyszerű példája annak, hogy „a társadalmi szerepvállalás nemcsak mellékes kérdés, amivel vaktában dobálózhatunk, és hogy a környezetvédelmi megfontolások nem csupán a természet haláltusájának visszhangjai, hanem az üzleti stabilitás és egyben a globális társadalmi jólét alappillérei" - olvasható a Holcim Ltd. kiadásában megjelent reprezentatív album bevezetőjében.

Az arcokat és iparcsarnokokat bemutató könyv mellett a vállalat dolgozói világszerte közel 100 évnek megfelelő önkéntes munkát ajánlottak fel. A Holcim Hungária Zrt. munkatársai egy évet vállaltak, amely „teljesítését" április 21-én elkezdték az „Együtt a közösségért" elnevezésű összefogási program keretében. A Lábatlani Környezetvédelmi Napon nyolc szervezet példaértékű összefogásával közel félezer embert mozgattak meg a gyerekek környezetvédelmi célú nevelése érdekében, Miskolcon pedig egész napos önkéntes munkával segítették a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi majorságát. A Holcim dolgozói járdát betonoztak, fát ültettek, kecskekarámot építettek, és bozótos erdős területet ligetesítettek a hátrányos helyzetű és sérült emberek szociális integrációja érdekében.

A fenntartható építészet népszerűsítője
A SABRE Awards nemzetközi kommunikációs díj idei öt döntőse között van a Holcim Hungária Zrt. fenntartható építészetet népszerűsítő kommunikációs kampánya a Real Estate and Construction (Ingatlan és Építőipar) kategóriában. A hagyományos és a közösségi média adta lehetőségeket ötvöző kampányban vándorkiállítások, szakmai fórumok és konferenciák is helyet kaptak. Kulcsfontosságú eleme egy rendkívüli vállalkozás, a Monte Rosa expedíció volt. Ezzel a kezdeményezéssel közel 5000 építész, építészhallgató ismerte meg a fenntartható építészet kritériumait, gondolatát és a 3. Holcim Awards világversenyt. A környezettudatos építészetet népszerűsítő újszerű kampányt 2011-ben a szakma European Excellence Awards nemzetközi díjjal ismerte el.
hirdetés

Véleményvezér

Már a kiflit is horroráron adják

Már a kiflit is horroráron adják

A Vakmajom blog követi az egyik budapesti pékségben árult termék árának alakulását, ahol már 350 forintot is elkérnek egy kovásos kifliért.
Nőttek a veszteségadatok az orosz-ukrán fronton

Nőttek a veszteségadatok az orosz-ukrán fronton

A hadseregek átcsoportosítását követően ismét felerősödtek a harci cselekmények Ukrajnában, ami növeli az áldozatok számát.
Megtaláltuk Szijjártó Péter legnagyobb ellenlábasát

Megtaláltuk Szijjártó Péter legnagyobb ellenlábasát

Szijjártó Péter külügyminiszter béke barátja Bagarjaként járja a világot és nem érti, miért nem értik. Az észt miniszterelnök most elmondta.
Duplájára nőtt a túrós tészta ára

Duplájára nőtt a túrós tészta ára

Igazi hungarikum a túrós csusza, nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné, ne evett volna. Ára iránymutató.
A Magyar Honvédség főparancsnoka Kijevben tárgyal Zelenszkij ukrán elnökkel

A Magyar Honvédség főparancsnoka Kijevben tárgyal Zelenszkij ukrán elnökkel

Ilyen sem volt még. A magyar állam magas rangú politikusai eddig messze elkerülték Ukrajnát.
Hazaáruló kereső program indult

Hazaáruló kereső program indult

Új magyar nemzeti társasjáték kezdődött. A neve, ki a hazaáruló?


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo