Nem tudjuk, kinek fizessünk? Mi a teendő?

2018. augusztus 10. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A bírósági letétbe helyezés a tartozások teljesítésének egyik sajátos formája. Előfordulhat ugyanis, hogy a fizetésre kötelezett például vitás ügy miatt nem tudja, kinek kell fizetnie, vagy pedig a jogosult nem akarja elfogadni a teljesítést. Ilyen esetekben, ha a kötelezettségünket teljesíteni szeretnénk, akkor rendelkezésre áll a bíróságnál való letétbe helyezés lehetősége.

Letét alatt olyan jogviszonyt értünk, amelyben a letéteményes köteles a letét megőrzésére, és meghatározott feltételekkel a letevő vagy harmadik személy részére való kiadására. A bíróság jogszabály által meghatározott célokból végezhet letétkezelést. Ilyen bírósági letétkezelés történik nagyon gyakran a peres és nem peres eljárásokban, amikor valamelyik fél eljárási költséget (például szakértői díjat) előlegez a bíróság letéti számlájára való befizetéssel. Bírósági letétbe helyezés történhet kényszerintézkedések kapcsán is, például büntetőeljárásban óvadék kifizetésekor.

A bíróságon őrzési letét is elhelyezhető. Ebben az esetben bírósági vagy más hatósági eljárással összefüggésben például pénz, okirat, vagy más pénzbeli értékkel bíró tárgy kerülhet letétbe helyezésre. A bírósági letét lehet ún. teljesítési letét is. Teljesítési letétről beszélünk, ha a bíróságnak a letét tárgyát harmadik személynek kell kiadnia vagy kifizetnie.

fizetés

fotó: archív

Teljesítési letét a bíróságon

Ha a kötelezett pénz, értékpapír vagy más okirat kiadására köteles, akkor meghatározott feltételek esetén bírósági letétbe helyezéssel is teljesíthet. A bírósági teljesítési letét egyik esete, ha a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani. Ilyen eset például, ha a jogosultak között is vita van, hogy kit illet meg a követelés.

Bírósági letétbe helyezéssel való teljesítésre kerülhet sor, ha a jogosult a teljesítés helyén nem található. Ez az eset leggyakrabban pénztartozások esetén fordul elő, például ha a jogosult ismeretlen helye tartózkodik, vagy tartósan távol van a lakóhelyétől.

Nem lehet teljesíteni a szerződést – mi a teendő?
A szerződésben vállalt kötelezettségeket a szerződésben és a jogszabályokban előírtak szerint kell teljesíteni. Azonban előfordulhat, hogy a szerződésben foglalt kötelezettséget azért nem tudja a fél teljesíteni, mert az lehetetlenné vált. A szerződés teljesítésének lehetetlenülése különböző következményekkel járhat, attól függően, hogy mi volt a lehetetlenülés oka, és ezért ki a felelős.

Teljesítési letét abban az esetben is elhelyezhető a bíróságon, ha a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el.

Abban az esetben, ha a tartozást több jogosult esetén a jogosultak kezéhez együttesen kell teljesíteni, de az együttes teljesítést a jogosultak nem teszik lehetővé, a teljesítés bírósági letétbe is történhet. Ez az eset például akkor fordulhat elő, ha a kötelezettség okirat kiadását jelenti, de a jogosultak mindannyian nem jelennek meg az okirat átvétele céljából.

A bírósági letétbe helyezés előnye, hogy a letétbe helyezéssel a tartozás teljesítettnek minősül, azaz a kötelezett nem esik késedelembe. Ilyen esetben tehát a késedelem következményei sem alkalmazhatóak: a teljesítés után nem kell késedelmi kamatot fizetni, a jogosult nem állhat el a szerződéstől késedelem miatt.

A bírósági letét elhelyezése, kifizetése 

Ha valaki pénzbeli tartozását bírósági letétbe helyezéssel kívánja teljesíteni, akkor letétet az illetékes bírósághoz tartozó bírói letéti számlára kell befizetni. Ha a letétbehelyezés folyamatban lévő bírósági üggyel kapcsolatos, akkor a letéttel kapcsolatban az a bíróság illetékes, amely előtt az eljárás folyik. Egyéb esetekben pedig az a bíróság illetékes, amely az általános szabályok szerint eljárhat, azaz letét esetében leggyakrabban a jogosult lakóhelye szerinti járásbíróság.

Mi van, ha tévedtünk a szerződés aláírásakor?
A szerződés érvényes létrejöttének alapvető feltétele a felek egybehangzó nyilatkozata. Ennek kifejezése leggyakrabban a szerződés feltételeit tartalmazó dokumentum kölcsönös aláírásával történik. Ezzel a felek kifejezik akaratukat a szerződés megkötésére vonatkozóan. Azonban előfordulhat, hogy a szerződő felek valamelyikének nyilatkozata tévedésen vagy megtévesztésen alapul, amely meghatározott feltételek mellett a szerződés érvénytelenségéhez vezet.

A letevőnek nem elég az összeget elhelyeznie a letéti számán, kérelmet is be kell nyújtania a bírósághoz a letét elfogadása iránt, valamint 3%-os illetéket kell fizetnie. A bíróság a letét elfogadásáról 8 munkanap alatt dönt. Ha a letétet nem fogadja el, akkor a letett összeget visszautalja a letevőnek.

A kötelezett a letétet addig követelheti vissza, amíg a jogosult a letétbe helyezésről a bíróságtól értesítést nem kapott. Ezt követően a bíróság a teljesítési letétet a jogosult részére adhatja ki. 50.000,-Ft-ot meg nem haladó letét esetén a jogosult az összeget személyesen is átveheti a bíróságon. Ennél magasabb összeg esetén a pénzt postai úton megküldve vagy átutalással fizeti ki a letétkezelő bíróság. Ha jogosult a letét kiutalását az elévülési időn belül nem kéri, akkor ezt követően a letevő az összeg visszaadását kérheti a bíróságtól.

Előfordulhat, hogy a letétbe helyezett összeg jogosultja maga is tartozik valamilyen szolgáltatással a letevőnek. Ilyenkor a letevő kikötheti, hogy a letétet a szolgáltatás teljesítésének igazolása ellenében adják ki a jogosultnak. A letevő kérheti azt is, hogy a bíróság a letevő letétbe helyezéssel kapcsolatos költségeit külön állapítsa meg. A letét kiutalásánál ezt az összeget a letét összegéből le kell vonni, és vissza kell utalni a letevőnek.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek