Nem akarok tag maradni: hogyan lehet kilépni a kft-ből és a bt-ből?

2018. április 27. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

A korlátolt felelősségű társaság vagy a betéti társaság működése során eljöhet az idő, amikor a társaság tagja valamilyen okból ki szeretne lépni a cégből. A bt. és a kft. esetén különböző lehetőségek vannak arra, hogy a tag megszabaduljon a társasági részesedésétől. Nézzük, hogyan lehet kilépni a kft-ből és a bt-ből.

Kilépés a betéti társaságból

A betéti társaság legalább két taggal működő cégforma, ahol legalább egy beltagnak és egy kültagnak kell lennie. A tagok bármelyike jogosult arra, hogy a bt.-ben fennálló tagsági viszonyát felmondja. A felmondást írásban kell közölni a társasággal. A felmondási idő ebben az esetben 3 hónap, azaz a tagsági viszony a felmondás közlésétől számított 3 hónap elteltével szűnik meg.

A bt. tagja azonnali hatályú felmondással is kiléphet a cégből, abban az esetben, ha a társaság másik tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti. Az azonnali hatályú felmondást is írásban kell közölni, és meg kell jelölni benne felmondás okát is.

átírják a munka törvénykönyvét

Kép: PP

Ha a bt. tagja felmondta tagsági jogviszonyát, akkor a társaság köteles a volt taggal 3 hónapon belül elszámolni. Az elszámolás során megállapítják, hogy a tagság megszűnésének időpontjában milyen forgalmi értéket képviselt a társaság vagyona. A cég vagyonából a kilépett tag vagyoni hozzájárulásával arányos részt kell pénzben kifizetni a volt tagnak.

A bt. tagjának arra is van lehetősége, hogy a társasági részesedését a cég másik tagjára, vagy harmadik személyre írásbeli szerződéssel átruházza. Az átruházás történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében.

Nem lehet teljesíteni a szerződést – mi a teendő?
A szerződésben vállalt kötelezettségeket a szerződésben és a jogszabályokban előírtak szerint kell teljesíteni. Azonban előfordulhat, hogy a szerződésben foglalt kötelezettséget azért nem tudja a fél teljesíteni, mert az lehetetlenné vált. A szerződés teljesítésének lehetetlenülése különböző következményekkel járhat, attól függően, hogy mi volt a lehetetlenülés oka, és ezért ki a felelős.

Kilépés a kft.-ből

A kft. tagjának kevesebb lehetőséget biztosít a törvény a társaságból való szabadulásra, mint a betéti társaság tagja számára. A kft. fennállása alatt a tagnak elsődlegesen arra van lehetősége, hogy az üzletrészét más személyre átruházza. Amennyiben az üzletrészt ellenérték fejében kívánja átruházni harmadik személyre, akkor a társaság tagjait, a társaságot vagy a társaság által kijelölt személyt elővásárlási jog illeti meg az üzletrészre. Ilyen esetben először az elővásárlásra jogosultakkal kell közölni a vételi ajánlatot. Ha ezek a személyek elővásárlási jogukkal nem kívánnak élni, abban az esetben vásárolhatja meg az üzletrészt a külső ajánlattevő.

A kft. tagja üzletrészét el is ajándékozhatja. Ebben az esetben nem áll fenn az elővásárlási jog. A cég társasági szerződése eltérő rendelkezéseket is tartalmazhat az üzletrész átruházására, így például kizárhatja az üzletrész ajándékozását vagy eltérően szabályozhatja az elővásárlási jogot.

A kft. tagja javára a törvény nem biztosít a bt. tagjához hasonló felmondási jogot. Ez azonban nem zárja ki, hogy a társasági szerződésben a tagok az üzletrész más személyre való átruházásán kívül más módon is lehetőséget biztosítsanak a cégből való kilépésre.

A társaság megszüntetése

A tagsági viszony sajátos eseteként tekinthetünk a társaság megszüntetésére. A társaság tagok általi megszüntetésének alapvetően két módja van. Ha a cégnek nincsen kiegyenlítetlen tartozása, akkor végelszámolással szüntethető meg, amelynek elindításáról a tagok dönthetnek.

Ha a cégnek adósságai vannak, amelynek kiegyenlítését a cég vagyona nem fedezi, akkor a társaság felszámolására van lehetőség. A felszámolást maga a társaság is kezdeményezheti, de sor kerülhet erre valamelyik hitelező kérelmére is. Ha a bíróság a céget fizetésképtelennek nyilvánítja, akkor felszámolását elrendeli, és a felszámolót jelöl ki a felszámolás lebonyolítására. A felszámoló feladata a cég vagyonának felmérése és értékesítése, esetleges követelésinek behajtása, és a befolyt összegből a hitelezők kifizetése. A felszámolás befejezését követően a cégbíróság a társaságot törli a cégjegyzékből.

Szerző:

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Mi van, ha tévedtünk a szerződés aláírásakor?
A szerződés érvényes létrejöttének alapvető feltétele a felek egybehangzó nyilatkozata. Ennek kifejezése leggyakrabban a szerződés feltételeit tartalmazó dokumentum kölcsönös aláírásával történik. Ezzel a felek kifejezik akaratukat a szerződés megkötésére vonatkozóan. Azonban előfordulhat, hogy a szerződő felek valamelyikének nyilatkozata tévedésen vagy megtévesztésen alapul, amely meghatározott feltételek mellett a szerződés érvénytelenségéhez vezet.

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek