Nehezebb lesz elcsalni az adót

2016. május 04. szerda - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Komoly módosításokat tartalmaz az adóelkerülés elleni szabályokban az egyes adótörvények 2016 tavaszi módosításaival kapcsolatos törvényjavaslat , de bővül a kockázatos adósok köre, és változás jön az EKÁER rendszerben is. A várható legfontosabb változásokat összefoglaló sorozatunk első részében a cégek részére fontos újdonságok részleteit a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere foglalja össze.

helyettünk dolgozik a nav

Kép: PP

Benyújtották a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés elé, eszerint csökken több élelmiszer áfája, viszont emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, és az üzemanyagok árán is többet akar fogni majd a kormány. Ezenkívül azonban sok más dolog is változik az adótörvényekben, amelyek komolyan érintik a cégek életét. Ezek közül az adóelkerülés kiszűrését és szankcionálást érintő intézkedések legfontosabb mozzanatait foglaltuk össze sorozatunk első részében.

Adóelkerülés elleni intézkedések

„A javaslat több, az adóelkerülés megakadályozását célzó módosítást vezet be a társasági adó törvénybe. Módosításra kerül az alapelv, miszerint ha egy jogügylet célja kizárólag adóelőny elérése, a kapcsolódó adóelőny nem érvényesíthető, illetve az ügylet kapcsán elszámolt költségek, ráfordítások nem minősülnek a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak. A javaslat szigorítaná ezt az alapelvet, így a fenti korlátozások már abban az esetben is vonatkoznának egy jogügyletre, ha annak fő célja adóelőny elérése volt” – emelte ki Veszprémi István, a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Továbbá szigorítanák a kedvezményezett ügyletek minősítésének feltételeit. A módosítás szerint ahhoz, hogy az átalakulás vagy eszközátruházás kedvezményezettnek minősüljön, az ügyletet valós gazdasági, kereskedelmi okok szükséges megalapozzák, amelyek fennállását az adózó köteles bizonyítani.

A javaslat szigorítaná a kedvezményezett ügyletek minősítésének feltételeit is. A módosítás szerint ahhoz, hogy az átalakulás vagy eszközátruházás kedvezményezettnek minősüljön, az ügyletet valós gazdasági, kereskedelmi okok szükséges megalapozzák, amelyek fennállását az adózó köteles bizonyítani.

Feltételes adómegállapítás tényállásának ellenőrzése

„A tervezet az adóhatósági ellenőrzések új fajtáját teremti meg. Az új ellenőrzési típus célja annak megállapítása, hogy a feltételes adómegállapítás alapjául szolgáló tényállás már megvalósult-e, valamint ennek alapján a feltételes adómegállapítás kötelező-e az adóhatóságra” – emelte ki Veszprémi István.

Hetven darab kockázatos adózót talált a NAV
Április elsejével elindult az adózók minősítésének rendszere: a NAV munkatársai egy hónap alatt több mint 560 ezer adózót ellenőriztek, az eredményekről az érintettek hamarosan levelet kapnak az adóhatóságtól. Megbízható adózóból 189 ezret talált a NAV, miközben átlagosnak minősítettek 369 345 adózót. Kockázatos adózónak mindössze hetven vállalkozást minősített a NAV. Tállai András szerint ennek az az oka, hogy a kockázatos besorolás még a legtöbb cégnek elkerülhető, hiszen csak a 2016. január 1-je után elkövetett jogsértésért jár a kockázatos minősítés. A feltétek egy része adottság, amin nem lehet változtatni, ugyanakkor, például az adófolyószámla rendezettségére vonatkozó feltétel teljesítése olyasmi, amire figyelhetnek a cégek. Ha a cég a tevékenysége vagy a jellemző tranzakciói miatt jó eséllyel a NA V-ellenőrzések fókuszába kerülhet, érdemes lehet előzetes, átfogó adóauditot készíttetni. Hogy mire érdemes különösen figyelni a továbbiakban is, arról itt talál részleteket.

A megbízható / kockázatos adózói minősítés

A megbízható adózói minősítés tekintetében kedvező változás, hogy azon feltétel esetén, mely a megbízható besoroláshoz elvárja, hogy a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át, az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a javára megállapított összes adókülönbözettel. (nettó adókülönbözet)

A nyilvánosan működő részvénytársaságnak nem kell legalább 3 éve működnie a megbízható adózói minősítés megszerzéséhez és az áfa kiutalására nyitva álló határidő 30 napban kerül esetében meghatározásra.

Bővül a kockázatos adózói kör

  • a kényszertörlési eljárás alatt állókkal,
  • azon adózókkal, akik esetében a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által a terhükre megállapított összes nettó adókülönbözet meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át,
  • továbbá azon adózókkal, akik terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság összege meghaladja az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 70%-át.

A fenti szempontokat első alkalommal a 2016. harmadik negyedévét követő minősítés során fogja az állami adó- és vámhatóság figyelembe venni.

Valós idejű adatszolgáltatás általános forgalmi adót érintően

Jelenleg az adózóknak utólag, az áfa bevallásukkal egy időben adatot kell szolgáltatniuk azon általuk kibocsátott, illetve általuk befogadott és levonásba helyezett számlákról, amelyekben az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 1 millió Ft-ot.

A tervezet alapján az általános forgalmi adó alanya külön jogszabály szerint 2017. január 1-től valós időben adatszolgáltatást teljesíthet, míg 2017. július 1-jétől köteles adatot szolgáltatni az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról (módosításáról vagy érvénytelenítéséről is), amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja. A számlázási funkcióval rendelkező program működését az állami adó- és vámhatóság hírközlő eszköz útján felügyelheti, mely megvalósulhat közvetlen adatlekéréssel is.

Buszjegy, lakáshitel: változások a cafeteriában
Kedden a törvényhozás elé került az új adótörvény javaslat, mely néhány fontos változást is hoz a juttatások terén. Nagyobb lesz az utazási költségtérítés adómentes része, változik a lakhatási támogatás szabályozása és jön az albérlet támogatás.

EKÁER

A Tervezet értelmében bejelentési kötelezettség alá esik az olyan áruszállítás is, amelynél maga a jármű nem lenne útdíjköteles, azonban az össztömege az áruval történő felpakolás következtében már meghaladja a 3,5 tonnát. A fuvarozó köteles az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zárat annak felhelyezésétől az állami adó- és vámhatóság által történő levételéig sértetlen állapotban megőrizni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy az ellenőrzött magánszemély terhére min. 200.000 Ft, max. 500.000 Ft, magánszemélynek nem minősülő ellenőrzött terhére min. 500.000 Ft, max. 1.000.000 Ft mulasztási bírságot szabható ki. Ezen bírság, illetőleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig a fuvarozás eszközét az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül, egyes kivételektől eltekintve az állami adó- és vámhatóság visszatarthatja.

„Ugyanígy szankcionálható az a külföldi fuvarozó is, aki az állami adó- és vámhatóság által felhelyezett hatósági zár, állami adó- és vámhatóság által történő levételét megakadályozza” –figyelmeztetett Veszprémi István.

Amennyiben a bejelentett termék mennyisége meghaladja a ténylegesen fuvarozott termék mennyiségét, akkor az állami adó- és vámhatóság az adózó terhére a bejelentett, de ténylegesen nem fuvarozott áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Elévülés kiterjesztése

A tervezet szerint, amennyiben a bíróság az adómegállapításhoz való jog elévülési idején túl az adózó adókötelezettségét érintő jogerős döntést hoz, az adózó az adókötelezettsége rendezése érdekében a már elévült adómegállapítási időszak tekintetében is jogosult önellenőrzés benyújtására, illetve ellenőrzéssel lezárt időszak esetében, ismételt ellenőrzés iránti kérelem előterjesztésére.

Nehéz világ jön a trükközőkre
Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eltitkolt bevételek felderítésére – és ehhez most már az eszközei is megvannak, az online kasszákkal, az EKAER-el és az adózói kockázatelemzéssel. Vannak azonban kiemelt területek, amelyek az idén nagyobb figyelmet élveznek – ezek közül mutatjuk be a legfontosabbakat.

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek