Munkaügyi per: hogyan úszhatjuk meg a perköltséget?

2018. január 05. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

A munkaviszonyból származó igényeket munkaügyi perben lehet érvényesíteni, beleértve a meg nem fizetett munkabér iránti követelést, vagy a jogellenes felmondásból származó igényeket is. A pereskedés a munkavállaló és a munkáltató számára akár jelentős költséggel is járhat. Ezért a munkaügyi perekben a jogérvényesítés megkönnyítése érdekében a törvény költségkedvezményeket biztosít a feleknek, amelyek közül a legjelentősebb a munkavállalói költségkedvezmény.

A perköltségről általában

A peres eljárásokban a felek pervitele kapcsán akár bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült felmerült költségeket nevezzük összefoglalóan perköltségnek. A perköltség része az eljárási illeték, amelyet a per tárgyának értéke alapján kell számítani. Elsőfokú polgári peres eljárásban az illeték mértéke a pertárgyérték 6 százaléka. A munkaügyi perekben, ha maga a munkaviszony vitás, a pertárgy értéke a munkavállaló egyévi távolléti díja. Ha a per tárgya pénzkövetelés, akkor a pertárgy értéke e követelés összege. Ha pedig a munkavállaló csak bérkülönbözet miatt perel, akkor a pertárgyérték az egyévi bérkülönbözet összege.

A perköltség része az illetéken túl többek között a szakértő díja, a tanú költsége, a tolmács díja, a helyszíni szemle költsége. A perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos munkadíját és költségeit is.

átírják a munka törvénykönyvét

Kép: PP

A költségfeljegyzési jog

Az általános szabályok szerint a peres illetéket a pert indító félnek kell előlegeznie, a többi perköltséget pedig annak, akit erre a bíróság kötelez. Így például a szakértő díját a bizonyításra kötelezett félnek kell előlegeznie. Mivel a perköltségeket rendszerint előre kell megfizetni, ez rossz jövedelmi, vagyoni viszonyok esetén jelentősen megnehezítené a jogérvényesítést. Ezért a munkaügyi perekben mind a munkáltatót, mind a munkavállalót költségfeljegyzési jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy a felmerülő perköltséget az állam előlegezi meg, így azt a feleknek előre nem kell leróni.

Mi a teendő, ha enyves kezű a dolgozó?
A munkahelyen elkövetett lopás piros lapos jogsértés, azaz kirívóan súlyos kötelezettségszegés, amely egy sor munkajogi szabály megszegését jelenti. Azonban fontos ilyenkor, hogy elválasszuk a munkavállaló büntetőjogi és munkajogi felelősségét.

A költségfeljegyzési jog azonban nem mentesít a perköltség viselése alól. A feljegyzett perköltséget a per lezárulásakor a pervesztes félnek kell viselnie. Ha a pernyertesség csak részleges volt – például a munkavállaló követelésének csak részben adott helyt a bíróság –, a perköltség viselésére a pernyertesség/pervesztesség arányában kötelezi a feleket a bíróság.

A munkavállalói költségkedvezmény

A munkaügyi perben mindenkit megillető költségfeljegyzési jognál jelentősebb kedvezmény a munkavállalónak járó költségkedvezmény. A munkavállalói költségkedvezmény a viszonylagosan alacsony keresetű munkavállalók jogérvényesítését segíti. Munkavállalói költségkedvezményre az a dolgozó jogosult a munkaügyi perben, akinek a perrel érintett munkaviszonyból származó havi távolléti díja nem haladja meg a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2 évvel korábbi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset (távolléti díj) kétszeresét.

Ez jelenleg, 2017-ben azt jelenti, hogy ha a munkavállaló havi távolléti díja bruttó 495 600 Ft-ot nem haladta meg, akkor jogosult a munkavállalói költségkedvezményre. A távolléti díj összegénél a keresetlevél benyújtásának időpontját kell figyelembe venni. Ha viszont a munkaviszony már korábban megszűnt, akkor annak megszűnéskor irányadó távolléti díjat kell megvizsgálni. Ha pedig a per tárgya a munkaviszony jogellenes megszüntetése, akkor a felmondás közlésének időpontja az irányadó.

A munkavállalói költségkedvezmény teljes költségmentességet biztosít. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalónak pervesztessége esetén sem kell viselni az állam által előlegezett költségeket. Fontos, hogy a költségmentesség nem terjed ki az ügyvédi, jogtanácsosi munkadíjra. Tehát a munkáltató ügyvédjének munkadíját pervesztessége esetén akkor is a munkavállaló viseli, ha költségkedvezményben részesült.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Felmondás azonnali hatállyal – 8 fontos tudnivaló
Olykor minden cég esetében felmerül az azonnali hatályú felmondás szükségessége. Ennek indoka alapvetően kötelezettségszegés, de más cselekmény is lehet a törvény megfogalmazása szerint. Mutatunk 8 dolgot, amire mindenképp figyelni kell, ha azonnali hatályú felmondásra kerül a sor.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek