Mit néz meg a cégben egy befektető?

2018. július 11. szerda - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

A tőkebefektetés hasznos eszköz lehet egy növekedő vállalat számára, azonban fontos tudni, hogy mire készülhetünk egy ilyen ügylet előtt. Az alábbi cikkben tőkebefektetési jogi szakértőnk, a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda közreműködésével szedtük össze azon szempontokat, amelyeket a befektetők a döntésük meghozatalakor figyelembe vesznek.

Az átvilágítás, legyen az jogi vagy pénzügyi átvilágítás, a kockázati tőkebefektetési szektor által alkalmazott olyan eljárás, amely során a befektető arra kíváncsi, hogy a befektetési lehetőség találkozik-e a befektető finanszírozási feltételeivel. Az átvilágítás során a fő szempont a befektetési kockázatok felderítése. Az átvilágítások célja, hogy a befektető átlássa a társaság működését, eldönthesse azt, hogy illik-e az adott céltársaság a portfoliójába.

Befektetési kockázatok csökkentése

Az átvilágításokat megelőzően valószínűleg lehetetlen minden befektetési kockázatot számba venni vagy azokat a befektetőnek átlátnia. Vannak azonban olyan kockázatok egy tőkebefektetés során, amelyek jól felmérhetőek és a befektető által is előre láthatóak. Ilyen kockázatok kapcsolódhatnak pl. egy fejlesztéshez, amelynél kiemelten fontos kockázati szempont, hogy a termék a fejlesztés végén ténylegesen működni fog-e és a kívánt problémára megoldást kínál-e.

ember nagyítóval a szeme előtt

Alaposan átnézik a céget – Kép: Fotolia

Befektetési kockázatok csökkentését szolgálják a jogi és pénzügyi átvilágítások, néha pedig egy szakmai átvilágítás is (ez utóbbi tipikusan szakterület-orientáltságú felmérést takar). Ezen átvilágítások célja a vállalkozás működéséből eredő kockázatok felmérése, amelynek során figyelembe veszik a vállalkozás múltját és jövőjét. Ezen átvilágítások tipikusan javaslatok és észrevételek tételével zárulnak, amelyeket a befektető összességében mérlegel. A befektetői konzekvencia egyrészt a befektetés megvalósíthatóságára, másrészt a kockázatok beárazására irányul. Az átvilágítások eredményeként tehát akár meg is hiúsulhat a tranzakció, vagy amennyiben a befektető vállalja a kockázatokat, úgy azt annak fejében teszi, hogy az ügyletért nagyobb hozamot vár el, vagyis drágább lesz a befektetés. Kiemelendő, hogy ezen átvilágítások a vállalkozások érdekeit is szolgálhatják, mintegy tükörképet tartva saját működésük jogi és pénzügyi megfelelőségéről.

  • A kockázati tőkebefektetők általában egyetértenek abban, hogy egy befektetés esetén a vállalkozás menedzsmentje, a „csapat” felépítése a legkritikusabb szempont, és ezek mérlegelése rendszerint a befektetés legfontosabb aspektusa. Az alábbiakban összeszedtük azon okokat, amelyek gyakorlatunk során a befektetők részéről alapos mérlegelést igényeltek:
  • Minőség, készség és tapasztalat hiánya, ami képessé tehetné a vállalkozást a kitűzött célok, sikerek elérésére. Egy start-up ügyvezető rövidtávon CEO, HR, marketing és fejlesztési feladatokat is ellát(hat), azonban hosszútávon ezen feladatkörök bővülése miatt nélkülözhetetlen a pozíciók szétválasztása, és azokra megfelelő szakember kiválasztása, alkalmazása. Amennyiben ezen megosztásra a vállalkozás részéről nincs hajlandóság, úgy az mindig intő jel a befektetők számára is.
  • Vezetői képesség hiánya – befektetői szemszögből a csapatvezető CEO-nak inspirálónak is lennie kell, hiszen hogyan fogja a jövőbeli munkavállalóit vagy a vezetői csapatot is motiválni, akik kevesebb részesedéssel vagy ráhatással rendelkeznek majd a társaságban, mint ő.
  • Ügyvezetői negatív pedigré jogi előzményeinek vizsgálata, amely során a jogi átvilágítás arra fókuszál, hogy az ügyvezetővel szemben van-e függőben lévő vezető tisztségviselői eltiltás, valamint egyéb büntetőeljárásnak (volt) alanya-e.
  • A menedzsment vagy a csapat nincs tisztában a releváns piaccal, annak dinamikájával, a versenyképességgel, továbbá piaci analízissel sem rendelkezik.
Mit tanulhatunk lengyel KKV tőzsdétől?
A NewConnect tőzsdepiac Európa második legnagyobb alternatív kereskedési rendszere a maga 404 jegyzett cégével és 1.977 millió eurós összegű kapitalizációjával. Hogy a magyar gazdaságban is elérhető-e az a kívánt gazdasági hatás, mint a lengyelben, még sok összetevőnek a függvénye, azonban a kezdeményezés mindenképpen kiemelt figyelmet érdemel. Tőkebefektetési jogi szakértőnk, a Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda tanulmánya a NewConnect sikereiről.

Társaság üzleti modellje

Ezen szempont mérlegelése a befektető későbbi megtérülése miatt érdemel kiemelt figyelmet. Így a befektetést megelőzően az alábbi szempontokat érdemes számba venni:

  • Értékteremtés – az új termék mind a vállalkozás, mind a végfogyasztó számára gazdasági értéket teremt-e;
  • Megkülönböztetés – a vállalkozás olyan új terméket állít-e elő, amely még nincs a piacon, vagy lényegesen különbözik az a versenytársaktól (olcsóbb, jobb stb.);
  • Növekedési stratégia – rendelkezik-e a vállalkozás alapos cash-flow analízissel, valamint rendszeres bevétellel számol-e az üzleti terve;
  • Exit stratégia kidolgozottsága – a befektető legfontosabb kérdése és legfőbb érdeke, mivel számára ez a befektetett tőkéjének a megtérülését jelent(het)i. A befektető kilépése megvalósulhat ki-/visszavásárlással, IPO útján, M&A tranzakció keretében, további körös befektetés bevonásával. A menedzsment/csapat legfontosabb és egyben egyik legnehezebb feladata azonban ezen kérdéskör tisztázása, ugyanis ez a vállalkozás későbbi működését is jelentősen meghatározhatja.

Fentieken kívül természetesen számtalan olyan kérdéskör merülhet még fel, amelyek tisztázása az adott piac megítélésétől függ, azonban egy átgondolt stratégia és a piacra lépés feltételeinek alapos kidolgozottsága, a befektető és a céltársaság között egy hosszú távú kapcsolatot is megalapozhat.

Szerző:

Dr. Pintér Attila LL.M.,

ügyvéd, társasági és cégjogi szakjogász

Dr. Pintér Attila Ügyvédi Iroda

 

Bemutatjuk a Piac & Profit Online Akadémia kurzusvezetőit!
Új szolgáltatással jelentkezik a Piac & Profit a hazai kkv-döntéshozók üzleti tudásának gyarapítása érdekében. Piac & Profit Online Akadémiát indítottunk a Piac & Profit Konferenciák legsikeresebb, legjobb előadói kurzusvezetői közreműködésével. Az online képzések egyre népszerűbbek, sokak számára elérhetőbbek. A konferenciákon felhalmozott tudásokat ajánljuk a kkv-döntéshozóknak és az adott szakma jövőjét előre megismerni akaróknak.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek