Miként felel a háziállatot tartó az állat által okozott kárért?

2018. január 12. péntek - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Ha valaki állatot tart, akkor felelősséggel tartozik az állatért. Ebbe a körbe beletartozik az állat által másnak okozott kárért való felelősség is, amely alól csak meghatározott esetben mentesülhet az állattartó. Ki számít állattartónak, és miként felel az állata által okozott kárért?

Az állattartó felelőssége

Egy állat sokféle típusú kárt, sokféle módon okozhat. Állatok által okozott kár bekövetkezhet vagyontárgyakban, más állatokban, növényzetben, de nem ritka az ember testi épségét sértő károkozás sem. Az állat által másnak okozott kárért az állattartó felel. Felmerül a kérdés, hogy ki minősül állattartónak? Az állattartó rendszerint az állat tulajdonosa, azonban ez nem minden esetben van így. Ugyanis állattartás alatt nem az állat tulajdonlását kell érteni, hanem olyan tevékenységet, amely az állat felügyeletét, gondozását, birtoklását jelenti. Eszerint állattartó az is, aki a tulajdonos távollétében szívességből gondozza az állatot, vagy aki az elkóborolt állatot befogadja. Állattartónak minősül az állatot ellopó tolvaj is, aki az állatot birtokában tartja.

Az állat által okozott kárért nem feltétlenül csak az állatot a károkozáskor felügyelő személy felelhet. Ha például a tulajdonos távolléte alatt az állat őrzésével megbíz egy állatgondozással foglalkozó vállalkozást, és az állat ez idő alatt másnak kárt okoz, akkor a vállalkozás és az őt megbízó tulajdonos is felelős a kárért.

Kép Pixabay

Kép: Pixabay

Mentesülés a felelősség alól

Az állat által okozott kár esetén az állattartó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. Ez azt jelenti, hogy az állattartónak bizonyítania kell, hogy az állat gondozása, felügyelete során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Például bizonyíthatja, hogy az állatot olyan módon zárta el, amely alkalmas volt az állat biztonságos elkülönítésére.

A cukiság hatékonnyá tesz
Miért jó, ha kutya van az irodában? Mert cuki. De van más előnye is! A legmenőbb amerikai munkahelyeknek tartott giga cégek, köztük a Google vagy az Amazon már régóta kifejezetten ösztönzik, hogy a munkavállalók bevigyék az irodába házi kedvenceiket. Persze nem egyszerűen „jófejségből”. Az állatok jelenléte kutatások szerint csökkenti a stresszt, és növeli a kreativitást.

Az állattartó felelősségét csökkentő tényező, ha a károsult személy maga is közrehatott az állat károkozásában, például a károsult ingerelte az őt megharapó kutyát, vagy a figyelmeztető tábla ellenére nem tanúsított körültekintést.

Veszélyes állat által okozott kár

Aki veszélyes állatot tart, az állat által okozott károkért szigorúbb felelősséggel tartozik, a fokozott veszéllyel járó tevékenység szabályai szerint.  Így a veszélyes állatot tartó csak akkor mentesülhet az állata által okozott kárért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Az elháríthatatlanság körében azt kell vizsgálni, hogy létezik-e olyan megoldás, amellyel a káreset elkerülhető lett volna, ha ezt az állattartó megtette volna.

Veszélyes állatnak az olyan állatok minősülnek, amelyek kiismerhetetlen viselkedésük, természetükből fakadó vadságuk miatt veszélyt jelenthetnek akkor is, ha valakinek a tartásába kerülnek. Nem számít veszélyes állatnak a természete folytán nem vad, de az adott helyzetben felingerelt háziállat. A veszélyes állatfajok tartásának szabályait külön kormányrendelet határozza meg, amely jogszabály mellékletében felsorolja a veszélyes állatfajokat.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Honnan állatkínzás az állattartás?
Siváran, gubbasztva néz a láncra kötött kutya. Itatótáljában földes sár, enni is csak ritkán kap. Teste reszket, az első időkben a szeretetért, aztán már az idegkárosodás miatt. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint nagyon sok az elhanyagoltan tartott háziállat. A hatályos törvények szerint nemcsak állatot kidobni-elhagyni állatkínzás bűncselekmény, hanem az is, ha fizikai vagy lelki károsodást okozunk állatunknak a tartás során. A jó gazda megfelelően gondoskodik állatáról, a rossz meg nem. De hol a határ?

 

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor