Az időjárás okozza a legtöbb kárt

2016. március 05. szombat - 16:10 / piacesprofit.hu
  •    

A legnagyobb összegű lakásbiztosítási kárkifizetéseket vihar okozta károk pótlására, tűz és robbanás, valamint árvízkárokra teljesítették a biztosítók . Az elmúlt hat és fél éves statisztikákból kiderült az is, hogy családi házak esetében a kárkifizetések összege 25 százalékkal haladja meg a lakásoknál kifizetett összegeket.

A lakásbiztosításhoz kapcsolódó összes káresemény 80 százaléka három kártípushoz tartozik: elemi kárhoz (vihar/felhőszakadás, jégverés, földrengés, villám másodlagos hatása, árvíz, vízkár), csőtörés & vezetékes kárhoz, valamint üvegtöréshez – derül ki a Genertel statisztikáiból. Az elemi károk közül leginkább vihar és felhőszakadást, illetve villámcsapás másodlagos hatásából fakadó káreseményt regisztrált a biztosító.

genertel

A káresemények 3 kártípushoz köthetőek

Káresemények előfordulása

A vizsgált 78 hónapban regisztrált káresemény 57 százaléka a májustól szeptemberig tartó időszakban történt. A tavaszi és nyári hónapokban bejelentett káresemények 31 százaléka vihar és felhőszakadáshoz, 18 százaléka csőtöréshez, illetve vezetékes vízkárhoz, 14 százalék villámcsapás másodlagos hatásához, 12 százalék pedig üvegtöréshez kapcsolódik.

Egyre gyakoribbak lesznek Magyarországon a szélsőséges időjárási események!

Az elmúlt 6 éve adatai alapján 2015 júliusában érkezett a Genertelhez a legtöbb kárbejelentés. Ezek közül a három leggyakoribb káresemény viharhoz (közel 50%), villámcsapás másodlagos hatásához (11%), illetve üvegtöréshez (9%) köthető.

Budapest-vidék viszonylatban a fővárosban regisztrálták a biztosítónál a kárbejelentések 28 százalékát és a teljes kifizetésekből is hasonló arányban részesült Budapest (vidék:72%). Ebben az arányban azonban szerepet játszik Budapest vidékhez képest nagyobb állománysűrűsége.

Kép: MTI

Kép: MTI

Kárkifizetések összege

A legnagyobb mértékű kifizetést a vihar okozta károk rendezésére fordították; átlagosan 400.000 forintot. Tűz és robbanásnál 320 ezer, árvíznél 155 ezer, betöréses kár esetén 130 ezer forint, villámcsapás okozta másodlagos kárnál 60ezer, míg felelősségi kárnál 45 ezer volt az átlagos kompenzáció mértéke.

Családi házak esetében a kárkifizetések összege 25 százalékkal haladta meg a lakások esetében kifizetett összegeket. Sőt; a milliós kárfizetések nagyobb része is a házakhoz kapcsolódik, éppen a leggyakoribb kártípusok kapcsán.

Kép:MTI

Kép:MTI

Klímaváltozás: most megesszük, amit főztünk
Az emberi tevékenység által előidézett globális felmelegedés 2014-ban felerősített számos szélsőséges időjárási jelenséget, köztük a trópusi ciklonokat a Csendes-óceán középső térségében, a súlyos esőzéseket Közép-Európában, a szárazságot Kelet-Afrikában, a hőhullámokat Ausztráliában, Ázsiában és Dél-Amerikában.

„Az egyes kártípusok esetében előforduló akár több százezres összegű kifizetések azt jelzik, hogy egy váratlan káresemény gyakran csak nagy nehézségek árán pótolható veszteséget okozhat az ingatlantulajdonosoknak – hívta fel a figyelmet Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója.

Fontosak a kiegészítő szolgáltatások

A Genertel adatai szerint egyre nagyobb azoknak a kifizetéseknek az aránya, amelyek a lakásbiztosítási csomagban szereplő kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Jogvédelem esetén az átlagos kifizetés nagysága 43 ezer forint volt, zárcserék után 12 ezer forint, a fagyasztott élelmiszerek leolvadásakor 10ezer, míg a bankkártya letiltásához kapcsolódó költségek térítésének átlaga 9 ezer forint volt a vizsgált időszakban.