Az „alvó” cég is kockázatos?

2017. január 10. kedd - 12:04 / piacesprofit.hu
  •    

Január 1-jétől szigorodott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szabályozása, amely új kötelezetti kör részére is előírja a biztosítékadási kötelezettséget – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk a Saldo.

segíthet is az ekaer

Kép: Pixabay

Az október végén bejelentett új, 2017-es adótörvény módosítások nem hagyták érintetlenül az elektronikus árukövetési rendszer (EKAER) szabályozását sem. A 2016. december 31-éig hatályos szabályozás szerint kockázati biztosítékot bizonyos kockázatos élelmiszerek, illetve egyéb kockázatosnak minősülő termékek belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozása esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést megvalósító adózó volt köteles nyújtani. Biztosítékra kötelezett volt az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó is. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása azonban 2017. január 1-jétől a fenti adóalanyokon kívül új kötelezetti kör részére is előírja a biztosítékadási kötelezettséget – figyelmeztet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

A módosítás biztosítékadási kötelezettséget ír elő a Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén az első bejelentés alkalmával és az első bejelentéstől számított 180. napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított 180 napon belül legalább 10 bejelentést nem tettek.

Új jogintézmény a hatósági felügyelet
Azon áruk vonatkozásában ahol EKAER vagy egyéb helyszíni ellenőrzés során hitelt érdemlő okirat nem áll rendelkezésre, az adó- és vámhatóság hatósági felügyelet keretében a zár alá vételt vagy az áru elszállítását alkalmazhatja. Az állami adó- és vámhatóság a hatósági felügyelet elrendeléséről végzést hoz, a végzést hirdetményi úton közli. 

A törvény ezen előírásának alkalmazásában új kötelezett azon adózó, amely a tárgyévben és az azt megelőző két évben EKAER bejelentést nem tett, és ebben az időszakban általános forgalmi adó bevallást nem nyújtott be – ideértve az alanyi adómentességet választó adóalanyokat is, valamint ha az adózó adóbevallás helyett nyilatkozatot nyújtott/nyújthatott volna be, hogy adókötelezettsége nem keletkezett –, vagy ebben az időszakban adószám felfüggesztés hatálya alatt állt.

A törvény indokolása szerint a módosítás célja a csalárd adózói magatartás visszaszorítása, amely az EKAER kockázati biztosíték megfizetésének kötelezettségét azzal igyekezett kikerülni, hogy olyan alvó, ugyan létező, de gazdaságilag nem működő cégek vásárolnak fel, amelyek megfelelnek a biztosítékfizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak. Nagyon lényeges, hogy ezen új kötelezetti kör bevezetése az eddig kötelezettek EKAER-rel kapcsolatos biztosítékadási kötelezettségét, illetve az az alóli mentességi jogcímeket nem érinti.

A megbízható gazdálkodóknak az EKAER is egyszerűbb
Még inkább megéri a vámszabályok szerint tisztességesnek, ún. engedélyezett gazdálkodónak lenni. Ugyanis az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben (EKÁER) is könnyít a tisztességes, az egész EU területén megbízhatónak minősülő engedélyezett gazdálkodó kötelezettségén. Már ma lényegesen kevesebb adat megadásával kérhet közúti fuvarjaira EKÁER számot.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek