Adózás 2019: újravágott filmtámogatások

2019. február 22. péntek - 11:11 / piacesprofit.hu
  •    

Január 1-től a Nemzeti Filmirodánál regisztrált filmprodukciók már a több ponton módosult filmtörvény rendelkezései szerint számolhatják el a filmtámogatás szempontjából elismert költségeket. Ez kapóra jöhet a sokszereplős sorozatok belföldi gyártásakor, de a magas gázsival rendelkező, tipikusan külföldi sztárok alkalmazása esetén csökkenhet a filmkedvezmény alapja.

Az adóvisszatérítés formájában elérhető 30 százalékos normatív állami közvetett filmtámogatás magyar és külföldi filmek gyártásához egyaránt igényelhető. Mind a külföldi megrendelésre gyártott, mind a külföldi koprodukcióban készülő filmek esetében a magyarországi gyártásért felelős magyar produkciós társaság jogosult a Nemzeti Filmirodánál a támogatási igényét regisztrálni, illetve a támogatást lehívni a Filmiroda által kibocsátott támogatási igazolás fejében.

A filmtámogatás szempontjából a legjelentősebb elismert költség, azaz a közvetlen magyar filmgyártási költség („Hungarian spend”) egyrészt a magyar produkciós társaság könyveiben közvetlenül felmerült költség vagy ráfordítás lehet, másrészt pedig azoknak a külföldi színészeknek, stábtagoknak a javadalmazása, mely közvetlenül nem a magyar produkciós társaság könyveiben merül fel, de csak akkor, ha ezek a magánszemélyek Magyarországon kötelesek adót fizetni a magyarországi forgatásból származó jövedelmük után – hívta fel a figyelmet Kiss Helga, az RSM Hungary adóigazgatója legfrissebb blogbejegyzésében.

Külön csoportként érdemes még megemlíteni azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek ugyan nem minősülnek közvetlen magyar filmgyártási költségnek („Foreign spend”),de annak negyedéig a 30 százalékos közvetett filmtámogatás alapjába beszámíthatók. Ilyen például azon külföldiek javadalmazása, akik külföldön fizetnek adót a magyarországi munkavégzés után is.

Kép: Pixabay

Kép: Pixabay

A 2019-es változások mindhárom költségcsoportot érintik.

  • Színészek, stábtagok javadalmazása

A mozgóképtörvény a 2019 előtt regisztrált filmalkotások tekintetében különbséget tett aközött, hogy magyar forgatáson dolgozó külföldi színészek és stábtagok a magyar társasággal szerződtek (azaz a javadalmazásukat a magyar produkciós cég fizette),vagy pedig nem volt magyar kifizető. Ekkor tipikusan a külföldi megrendelő társaság vagy koprodukciós partner volt a színész szerződéses partnere, így a külföldi személyek költségei nem jelentkeztek a magyar könyvekben. Ebben az esetben korábban csak a külföldi filmes gázsijának az 50 százaléka minősült közvetlen magyar filmgyártási költségnek. Ugyanakkor emellett létezett az a kategória is, amely alapján egy külföldi filmes javadalmazása 100 százalékban közvetlen magyar filmgyártási költségnek minősülhetett, pl. abban az esetben, ha a külföldi a magyar produkciós céggel szerződött.

Már most gyűjtögethetjük az iratokat a TAO-bevalláshoz
Jelentős terheket róhat a cégek pénzügyi munkatársaira a társasági adó bevallása, ezért érdemes időben elkezdeni az előkészületeket – hívta fel a figyelmet a MAZARS. A bevallások határideje ugyan csak májusban van, ám számtalan olyan adatra lehet szükség, amelyekhez a pontos adminisztráció és a főkönyvön túlmutató, külön nyilvántartások megléte elengedhetetlen. Bizonyos iratok hiánya pedig még elszalasztott kedvezményeket és adóalap növekedést is jelenthet.

Ettől az évtől ez a különbségtétel megszűnik, mint ahogy a külföldi és belföldi színészek, stábtagok költségének az elszámolhatósága közötti különbségtétel is. A színészek és stábtagok javadalmazása egységesen 100 százalékban a filmtámogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül, de csak hárommillió forintig! Az ezt meghaladó résznek csak az 50 százaléka számolható majd el a közvetett filmtámogatás szempontjából.

Kivétel ez alól, ha a színész vagy a stábtag nem személyi jövedelemadót fizet, vagy ekhózik Magyarországon, hanem a kata-, kiva-, eva- vagy a tao-törvény alanya.

Az eddigi költségelszámolás módosítása mögött az a jogalkotói szándék áll, hogy a változás csak a nagyobb összegű, tipikusan külföldi magánszemélyek javadalmazása esetében jelentsen korlátozást. Nem kérdés, hogy a neves hollywoodi sztárok gázsija esetében az 50 százalékos korlátozás jelentős megszorítást eredményezhet, ha az alábbi USA-beli statisztikára pillantunk, akkor láthatjuk, hogy az amerikai színészgázsik mellett viszonylag rövid időtartamú forgatás során, átlagos gázsival is át lehet lépni a hárommillió forintos teljes elszámolhatósági korlátot. Például egy nagy költségvetésű film esetén egy színész alapfizetése már a 13. forgatási nappal átlépi a hárommilliót.

  • Filmköltségek, színészek díjazása

Gyakorlati oldalról mindez azt is jelenti, hogy a változás jelentősen megbonyolítja az eddigi filmfinanszírozási elszámolást, ugyanis idéntől a hárommillió forintos korlátba mind a magánszemélyként, mind a közvetítő cégeken keresztül kapott javadalmazásokat egybe kell majd számítani. Ezzel kapcsolatban várható, hogy a Nemzeti Filmiroda által rendszeresített korábbi nyomtatványokat, így pl. a nem magyarországi költségek részletezésére szolgáló formanyomtatványt átdolgozzák, mely már „göngyölített” módon tudja kezelni e jövedelmek összeszámítását.

  • A magyar produkciós társaság költségei

A 2019-es módosítás további eleme az elszámolható produceri költségek körének pontosítása, illetve egységes kezelésének bevezetése. A jövőben így a produceri tevékenység változatos megnevezése – ideértve többek között a line-, társ-, executive producert, valamint az egyéb produceri tevékenységeket is – egységes tartalommal bír, és az elszámolás szempontjából 4 százalékos küszöbérték vonatkozik rá.

Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor a külföldi stábtagként a költségellenőrzésbe bevont producerek adót fizetnek Magyarországon, e 4 százalékos korlát figyelembevétele alól mentesülnek, azonban a módosítás értelmében a fent már részletezett hárommillió forint fölötti 50 százalékos korlátozás rájuk is alkalmazandó. A befejezési garancia sem haladhatja majd meg a jövőben a közvetlen filmgyártási költségek 5 százalékát, összegszerűen pedig legfeljebb a százmillió forintot.

Tizenkét fontos változás a társasági adóban
Folytatjuk a 2019-es adóváltozásokat bemutató sorozatunkat. Érdemes ügyelniük a következő cikkre a vállalkozásoknak, mert fontos újdonságok vannak a társasági adózásban és az itt igénybe vehető adókedvezmények területén – emelték ki az Írisz Office adótervezői.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek