7 fontos változás a számviteli törvényben

2015. január 06. kedd - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Sok más mellett a számviteli törvény is jelentősen változott idéntől. A legtöbb módosítás 2015. január elsején lépett életbe, de visszamenőleg, a 2014-es üzleti évre is alkalmazhatjuk. Lássunk néhány fontos pontot!

Kép:sxc

A változások részben az új Ptk-hoz kapcsolódó, az összhang megteremtését célzó módosítások, részben pedig technikai jellegű, többnyire szövegpontosítások. A legfontosabb változásokat itt összegyűjtöttük, lássunk további hét dolgot, amit jó tudni!

1. Az elkészített beszámoló, illetve közbenső mérleg hat hónapon belül alkalmas a saját tőke alátámasztására, figyelembe véve az esetlegesen már végrehajtott tőkeváltozást. Legkésőbb a mérlegkészítéskor (a mérlegforduló napra) át kell sorolni azokat az eszközöket, melyeknek a használata vagy rendeltetése megváltozott.

2. A külföldi pénzértékre szóló aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásokat (amelyek felhasználására vonatkozó szabályok is változtak) is az üzleti év mérlegforduló napi devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. Amennyiben a lezárt üzleti év bármely gazdasági eseményének a módosítása a szerződések, megállapodások lezárt üzleti évet érintő módosítása miatt következik be, ennek számviteli elszámolására az ellenőrzés számviteli törvényben rögzített szabályait kell alkalmazni.

A számviteli szabályzat lehet a cég bibliája
Minden valamilyen alapelven működik – így van ez a gazdálkodó szervezetekkel is. Ahhoz, hogy számvitelileg is jól működjön, kell egy jó számviteli szabályzat, nem elég egy internetről letöltött sémára hagyatkozni, mert az adóhatóságnak nem biztos, hogy tetszeni fog.

3. Azok a vállalkozások, amelyek a könyveiket devizában vezetik, a beszámolójukat a létesítő okiratban rögzített devizában kell elkészíteniük. A forintban meghatározott értékhatárokat az MNB által az adott időpontra közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani.

4. Külföldi szállítási és rakodási tevékenység ellenértékénél nem kell külön kezelni a külföldi és belföldi útszakaszra jutó részt. A kapott illetve fizetett sérelem díjat egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként kell elszámolni. Egyéb bevétel elszámolásának feltétele még, hogy az összeg a mérlegkészítésig pénzügyileg teljesítsék azt.

5. Az üzletág átruházás során az átadott eszközök piaci értékénél magasabb többletértéket (az üzletág vevőnél üzleti vagy cégértékként kell kimutatni), az üzletrészt eladónál az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni.

6. A „nem megfelelt” minősítéssel rendelkező könyvvizsgálói ellenőrzések alapján az ismételt könyvvizsgálói ellenőrzésre 90 nap áll rendelkezésre, mely elmaradása esetén a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) köteles visszavonni a kiadott könyvvizsgálói jelentést. Amennyiben a korábbi könyvvizsgáló nem végzi el az ismételt könyvvizsgálatot, úgy a vállalkozónak kell gondoskodnia az új könyvvizsgálatról, mégpedig 90 napon belül.

A fenti változásokat, ahogy a korábbi években, mindenképpen  2015-ben is át kell vezetni majd a számviteli törvény változásait a számviteli szabályzatokon!

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek