Ráutaló magatartással is elismerhető a tartozás

Az új Polgári Törvénykönyv közvetve és közvetlenül is érintette a követeléskezelés szabályozását is. A legfontosabb változások az elévülést, a kezességet, a tartozáselismerést, a vezető tisztségviselők felelősségét és a késedelmes fizetés következményeit érintik.

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Sok cég futhat a pénze után - Kép: PP Archív

Az elévülés új szabályai szerint lényeges változás, hogy az elévülési időt a jövőben – a 2014. március 15. napját követően keletkezett jog-viszonyokban - nem szakítja meg a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, hanem az elévülés megszakadásához bírósági igényérvényesítésre van szükség. További változás, hogy az elévülést nem csak a kötelezett írásbeli elismerése szakítja meg, hanem bármilyen formában történő tartozáselismerés. A követelések elévülési ideje nem változik, továbbra is 5 év marad, azonban új előírás, hogy ettől eltérő elévülési időt kizárólag a Ptk. határozhat meg. (A témáról itt olvashat részletesebben!)

Tájékoztatási kötelezettség kezesség esetén

Módosultak a kezesi felelősség szabályai is. Eszerint a kezest a köve-telés jogosultjának késedelem nélkül tájékoztatnia kell a kötelezett teljesítésének elmaradásáról, illetve minden olyan kötelezettet érintő változásról, amely a kezes teljesítését hátrányosan befolyásolhatja. A Ptk. a kezes részére is előír értesítési kötelezettségeket a kötelezett felé, valamint meghatározza a fogyasztó által vállalt kezesség speciális szabályait is, ahol a jogosultnak részletes tájékoztatási kötelezettsége lesz a kezes felé a kezesség tartalma és kockázatai tekintetében, ennek elmulasztása esetén a kezes határidő nélkül elállhat a szerződéstől.

Az új Ptk. sok más, a cégek életét alapjaiban befolyásoló változást hozott!

A tartozás elismerése már nem csak írásban lehetséges

A korábbi szabályozással ellentétben 2014 március 15. után a követeléseket nemcsak írásban, hanem más módon - akár szóban, vagy ráutaló magatartással – is el lehet ismerni. Ennek a változásnak többek között az elévülés tekintetében lehet jelentősége, mivel az elismerés megszakítja a tartozás elévülésének idejét. (A hosszú fizetési határidőkből adódó költségek és kockázatok alternatív finanszírozási megoldások beiktatásával, így faktoring alkalmazásával csökkenthetők.)

Felelőségre vonhatóak a vezető tisztségviselők

Az új Ptk. alapján a jogi személy vezető tisztségviselője harmadik félnek történő károkozásáért személyesen is, a jogi személlyel egyetem-legesen felel. Az új szabály alapján lehetővé válik a vezető tisztségviselők közvetlen perlése.

40 eurós költségátalány fizetési késedelem esetén

Az új Ptk. fenntartja azt a korábbi (2013 július 1-től hatályos) módosítást, amely szerint gazdálkodó szervezetek közötti fizetési késedelem esetén az adósnak késedelmi kamaton felül behajtási költségátalány jogcímén 40 eurónak megfelelő összeget is fizetnie kell a jogosult részére. (Ezt azonban nem kötelező behajtani.)

A pénztartozás idő előtti teljesítése

Az új Ptk. fenntartja azon rendelkezést, amely szerint a jogosult a teljesítési határidő előtt felajánlott teljesítést is köteles elfogadni, azonban elhagyja az ehhez kapcsolódó azon tilalmat, amely szerint az ilyen teljesítés miatt kamatot, vagy kártalanítást nem lehetett érvényesíteni, a jövőben erre tehát mód lesz. Kivételt képeznek az előbbi alól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéseket, ahol a közvetlen költségeken túlmenően továbbra sincs lehetőség terheket róni a fogyasztóra az előtörlesztés miatt.

 

Véleményvezér

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz

Már csak az aluliskolázottaknál dübörög a Fidesz 

Már gyurcsányozni sem érdemes.
Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár

Hatalmas metrót épít a mindössze 300 ezer lakosú Kolozsvár 

Világváros lesz Kolozsvárból.
A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak

A Facebookon Orbán Viktoron mulatnak 

Nem is volt, de azért megszüntetnék.
Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja

Példátlan helyzet, közadakozást kezdeményezett a Bethesda Gyermekkórház, hogy egy műtőjét működtetni tudja 

Miközben az elit gátlástalanul urizál, már az alapszolgáltatások sem működnek.
Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek

Lázár Jánosnak nem megy a Fanta-matek 

A Fanta-botrány és a műbalhé.
Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet

Magyar Péter szerint egy fideszes képviselő titokban megszavazta az Európai Parlament elnökének a néppárti jelöltet 

Újraválasztották Roberta Metsolát az Európai Parlament elnöki tisztségébe.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo