hirdetés

Ki a felelős a munkahelyi balesetekért?

Még az alapvetően nem veszélyesnek tartott munkakörökben is bárkivel történhet baleset. Lehet súlyosabb, lehet enyhébb, mindenképpen érdemes tisztázni, hogy mi a munkáltató kötelessége és lehetőségei, illetve mit tehet a munkavállaló.
hirdetés

A jogszabályban foglalt leírás szerint balesetnek nevezzük azt, ha az emberi szervezetet olyan egyszeri külső hatás éri, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

A munkabaleset meghatározása ettől annyiban tér el, hogy kiemeli, hogy mindez a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri. Ide sorolható a gyakori baleseti helyzetek (leesés, elcsúszás stb.) mellett például a munkahelyi étkezés alatt történő baleset, vagy a közlekedés alatt történő események. De nem minden esetben minősül munkahelyi balesetnek a munkahelyre vagy hazaúton történő eset. Ha a napi utat tesszük meg, például tömegközlekedéssel, és akkor történik baleset, az nem tartozik ebbe a kategóriába. Ha viszont például a cég autójával hazavisz a főnök és eközben történik karambol, az már munkabalesetnek nevezhető.

Itt olvashat arról, mi az 5 legfontosabb teendő, ha baleset történik.

A munkáltató kötelessége:
 • baleset jelentése
 • baleset kivizsgálása
 • baleset nyilvántartása
 • károk megtérítése (vagyoni és nem vagyoni)
 • balesethez vezető okok, veszélyforrások megszüntetése
A balesetről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. Hogy hogyan, arról itt olvashat.

A szakértő hangsúlyozza, a munkáltató működési köre nem korlátozódik a munkáltató telephelyére, a telephelyen kívül végzett munka során keletkezett káreset vagy baleset is munkahelyi balesetnek minősíthető. De amennyiben például a munkavállaló a munkáját tartósan és szokásosan a munkáltató telephelyén kívül végzi, gondoljunk csak a postásokra, úgy számukra ez minősül „rendes” munkakörülménynek, és az ennek során bekövetkező károkért a munkáltató felel.

Egy kis figyelem nem ártana

Szakértőnk, Dr. Lak Edit szerint a leggyakrabban előforduló esetek az eleséssel, szúrással és vágással járó munkahelyi sérülések, esetleg égési baleset. A veszély kialakulásának nagyon gyakran az emberi mulasztás az oka, ezen belül a tapasztalat hiánya, a teljesítménykényszer, az eszközök nem megfelelő használata gyakori kiváltó okok. De a karbantartás elmulasztása és a hiányos információátadás is sokszor játszik szerepet. Gyakori oka a baleseteknek, hogy valaki biztosítás és (adott esetben kötelező) védőfelszerelés nélkül dolgozik – ilyesmiről sokat hallani az építőiparban. A balesetek többsége elkerülhető vagy enyhébb lefolyású lehetne, ha mindezekre kellő hangsúlyt helyeznek.

Kép:Pixabay

A munkáltató kötelessége biztosítani a biztonságos munkavégzés feltételeit, az eszközökön és körülményeken kívül itt fontos kiemelni a munkavédelmi oktatást is. Hiszen ha a munkavállaló felelőtlenségéből vagy sorozatos slendriánságából adódik a baleset, ám kiderül, hogy nem volt része oktatásban, máris a munkáltató a hibás a jogi szabályozás szerint.

Vagyoni károk
 • tönkrement ruházat, ingóságok,
 • kórházi tartózkodáshoz kapcsolódó látogatási és egyéb többletköltségek,
 • otthoni lábadozás alatti ápolási, gondozási, élelemfeljavítási költségek,
 • a sérültnek az otthoni háztartási munkából, kertművelésből, stb. való kiesése miatti többletköltségek
 • közlekedéssel (szállítással), kontrollvizsgálatokra kíséréssel kapcsolatos többletköltségek
 • gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközökkel, gyógytornával, rehabilitációval kapcsolatos többletköltségek
 • elmaradt jövedelem
 • munkába visszatérés után felmerülő többleterő-kifejtés (ha a munkavállaló balesetből eredő jelentős fogyatékossága ellenére rendkívüli munkateljesítmény kifejtésével látja el a munkakörét)
 • halálos balesetnél a temetéssel összefüggő összes költség (a temetés költségei, koszorú, gyászruha, halotti tor költségei, síremlék-állítás költsége, sírgondozás költsége, az eltartottak részére az eltartásukat pótló járadék az elhunyt kiesése miatt)
Mintha meg sem történt volna

A munkahelyi baleset kapcsán a munkavállaló kártérítést követelhet, ez lehet vagyoni vagy nem vagyoni kár alapján elbírást összeg. (Hogy mi minősül vagyoni kárnak, arról ld. keretes írásunkat.)

Kártérítés alatt minden esetben azt értjük, hogy a balesetet szenvedett munkavállalót olyan anyagi helyzetbe kell hozni, mintha a baleset be sem következett volna. A munkáltatónak azonban nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget, emeli ki Dr. Lak Edit. Általában itt kezdődik az alkudozás.

A munkáltatónak, ha nem akar fizetni, a munkáltatónak be kell bizonyítania, hogy minden körülmény rendben volt, részéről minden feltétel biztosítva volt a biztonságos munkavégzéshez, tehát a felelőssége elhárítható. Ha nem születik megállapodás, a munkavállaló bírósághoz fordulhat.

Bizonyos esetekben a bíróság a munkáltatót rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.

Jelenleg nincs Európában teljesen összehangolt munkajogi felelősségi szabályozás, nemzeti szabályozások léteznek, amelyek azonban hasonlóságokat mutatnak. A hazai szabályozás a munkahelyi balesetek tekintetében a régióhoz képest a munkáltatókra nézve kedvezőbb. Az új Munka Törvénykönyve ugyanis a munkáltató felelősség alóli mentesülése körében a korábbi szabályozásban szereplő „működési körén kívüli ok” helyett jelenleg az „ellenőrzési körén kívüli” okot jelöli meg, és ez utóbbi pedig szűkebb terület, mint a teljes működés, egészíti ki a szakértő.

hirdetés

Véleményvezér

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Demarkációs vonal lesz az ukrán háború vége

Az orosz és az ukrán hadsereg láthatóan nem bír egymással.
Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

Az adócsökkentés kormánya élen az adóemelések európai listáján

A választások előtt fedezet nélkül kiszórt költségvetési milliárdok árát most fizetjük meg. A Pénzügyminisztérium gyakorlatilag átalakult adóemelési üzemmé.
Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Az értelmetlen dúlás háborújává fajul az orosz-ukrán konfliktus

Egy víztároló gátja pusztult el Ukrajnában, aminek következményeként 10 Balatonnyi víznek kell pár óra alatt lefolynia a Dnyiprón.
Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Ciki, ekkorát még nem bukott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Közel 300 millió forintos pert vesztett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a Ryanairrel szemben. Az ítélet jogerős.
Elszabadultak a lángosárak

Elszabadultak a lángosárak

A nyaralás kedvenc népi eledelének ára elképesztő magasságokba emelkedett.
Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Elrettentő példaként került Magyarország óriásplakátra Lengyelországban

Rettenetes nagyot fordult a magyar külpolitika az elmúlt években. Az Orbán-kormány egykori csúcsteljesítménye a Visegrádi Négyek együttműködésben ma már kakukktojásnak számítunk.


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo