Így írjunk bizalmi vagyonkezelői szerződést

A márciusban hatályba lépett új Ptk. egyik fontos újítása a bizalmi vagyonkezelő (BVK) intézményének bevezetése a hazai jogba. A bizalmi vagyonkezelés nyugaton széles körben ismert és elterjedt. Magyarországon viszont, ahol a piacgazdasági keretek jóval később alakultak ki, mostanában válik aktuális problémává a jelentős értékű cégvagyonok generációk közötti átadása. A BVK többek között ebben az esetben is védelmet jelent a vagyonnak és a kedvezményezetteknek.

A szakértők szerint a bizalmi vagyonkezelés tulajdonképpen az új Ptk. titkos befutója. Hogy mi ez és mire jó pontosan, arról itt olvashat részletesen.

A bizalmi vagyonkezelés (BVK) tipikusan szerződéssel jön létre (bár olykor egyoldalú jognyilatkozat, vagy végrendelet is létrehozhatja). A létrehozó saját nevében és saját tulajdonáról rendelkezik a szerződésben. A klasszikus bizalmi vagyonkezelésben három szereplő van: vagyonrendelő, vagyonkezelő és kedvezményezett. A vagyonrendelő a kezelt vagyont (üzletrész, készpénz, ingatlan), a tulajdon jogát a vagyonkezelőre ruházza. Utóbbi polgárjogi értelemben teljes tulajdoni jogot szerez, tehát bármit tehet vele – birtokolhatja, használhatja, megterhelheti, elidegenítheti. A kezelt vagyon önálló egység lesz a vagyonkezelő vagyonán belül. A vagyonkezelő hitelezőivel szemben teljes mértékben védett. A vagyonkezelő a saját nevében de a kedvezményezett javára kezeli a vagyont. A szerződés legfontosabb elemeiről Dr. B. Szabó Gábor, a Balogh, B. Szabó, Jean és társai ügyvédi iroda senior partnere beszélt a Piac&Profit KKV-Akadémiáján.

Véleménye szerint jó néhány év kell még majd ahhoz, hogy piacképes szabályozás alakuljon ki itthon. De önmagában nagy fegyvertény, hogy bekerült a Ptk.-ba és az ott lévő szabályozási koncepció is jó, liberális szabályokat fogalmaz meg, ami segíti az intézmény terjedését. A probléma a hozzá kapcsolódó végrehajtási törvény, ami a közjogi szabályokat tartalmazza. A BVK vegyes jogintézmény, amiben egymás mellett élnek a tulajdon jogi és kötelmi jogi elemek – egy fajta megkettőződése a tulajdonjognak (jogi tulajdonos (vagyonkezelő), és gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos)

Kép:PP archív

A BVK szerződés tartalma

Felek pontos meghatározása, beazonosítása.  Kedvezményezett beazonosítása: lehet ez egy kör is, akikből a vagyonkezelő választhat kedvezményezettet és dönthet a nekik juttatott vagyon mértékéről.

A vagyonrendelő akár offshore társaság is lehet, a kedvezményezett pedig a valós tulajdonos – ez akár az offshore vagyonok hazahozását is segítheti.

Ajánlott pót vagyonkezelőről rendelkezni, különösen, ha a vagyonkezelő a szerződésben magánszemély – így az ő esetleges halála sem okoz gondot.

Vagyonkezelő díjazásának módja: fix, vagy sikerdíj, és honnan kerül kifizetésre (például a vagyon hozamából)

Protektor: A jogviszony szereplője a felügyelet (protektor), amely jelzi, ha valamilyen anomáliát lát a vagyonkezelésben, ez alapvetően egy, a vagyonrendelő által megbízhatónak ítélt személy vagy szervezet. Erről a szereplőről azonban a magyar Ptk. egy szót sem szól, ez csak a klasszikus szerkezet része. Létére indokolt a vagyonkezelési szerződésben hivatkozni

A rendelt vagyon pontos meghatározása: A várakozás szerint a sláger az üzletrész lesz. Ezt pontosan körbe kell írni névérték vagy szavazatszám alapján. Ha nagy értékű ingóságról van például szó, ott a pontos leltár a megfelelő, ahogy a pontos leírás kell mondjuk egy követelés esetén is. Ingatlan esetében pontos leírás, helyrajzi szám az elvárt azonosítás.

A vagyonkezelés céljának és módjának meghatározása (Letter of wishing): Ez tulajdonképpen egy kívánságlista. Azért nagyon fontos, mert a vagyonkezelő a törvény szerint nem utasítható, a napi működésébe nem lehet beavatkozni. A BVK szerződésben leírtakat viszont köteles betartani, tehát itt van az egyetlen lehetőség iránymutatás és korlátozás meghatározására. Különösen fontos tartalmi elem!

A vagyon kiadása körülményeinek szabályozása: mikor és milyen formában adja át a kezelő a kedvezményezetteknek a vagyont a szerződés lejárta után. Ez elsősorban adózási és illetékfizetési okok miatt fontos, előre kell határozni a kifizetés módjáról. (Ugyanakkor a törvény szerint a kifizetésre az akkor hatályos jogszabályok érvényesek, tehát elképzelhető, hogy ami adóoptimalizálási szempontból jónak tűnt a szerződés megkötésekor, néhány évtizeddel később már más szabályozás alá esik.)

Vagyonkezelés időtartama: a törvény maximum 50 évet határoz meg, de akár csak egy hétre is lehet ilyen szerződést kötni.

A vagyonrendelői felmondási jog szabályozása: A Ptk. nem szól a vagyonrendelői felmondás lehetőségéről – de a magyar gyakorlat szerint valószínűleg nem jelentheti azt, hogy felmondhatatlan a szerződés. Viszont fontos lenne, hogy milyen szabályok mellett gyakorolhatja a vagyonrendelő a felmondás jogát, hisz ez sok esetben sértheti a kedvezményezett jogát! Mivel a Ptk. nem rendelkezik róla, érdemes a szerződésben rögzíteni!

Véleményvezér

Kimaradtak a pedagógus-béremelésből a gyermekvédelmi gyámok

Kimaradtak a pedagógus-béremelésből a gyermekvédelmi gyámok 

Vannak még gondok a gyermekvédelem területén.
Megszületett az első magyar extra szűz olívaolaj, nem tréfa

Megszületett az első magyar extra szűz olívaolaj, nem tréfa 

Egy álom lett kézzelfogható igazság.
Szenved Európa, kivétel litvánok és lengyelek

Szenved Európa, kivétel litvánok és lengyelek 

Nem bízunk a pozitív pénzügyi jövőnkben.
Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút

Magyar Péter felajánlotta az összes jobboldali médiának, hogy szívesen ad nekik interjút 

Köszörüljük ki a csorbát üzeni Magyar Péter azoknak, akik eddig azért bírálták, mert baloldali médiumoknál beszélt.
Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben

Rekordot döntött a lengyel valuta ára a magyarral szemben 

90 forint felett egy zloty ára.
Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba

Orvos híján a polgármester költözött az uniós pénzből felújított szolgálati lakásba 

Nem is tudni melyik a nagyobb baj, hogy nincs orvos, vagy, hogy illetéktelenül lakik a polgármester a szolgálati lakásban.

Info & tech

Cégvezetés & irányítás

Piac & marketing


Magyar Brands, Superbrands, Bisnode, Zero CO2 logo