Így élhetik túl a méhek és a méhészek

2018. március 02. péntek - 16:04 / piacesprofit.hu
  •    

Az európai méz minőségének megőrzésével, a hamisítás elleni fellépéssel és a termelők támogatásával kapcsolatos javaslatokról foglaltak állást európai parlamenti képviselők. A tervezet átfogó és hosszú távú stratégiát szorgalmaz az európai méhek megvédése érdekében, növelné a termelőknek nyújtott támogatást, főleg, ami a veszteségek miatti kárenyhítést illeti.

Hogy az import méz megfeleljen a magas európai minőségi elvárásoknak, az áruforgalmat és az áruk eredetét rendszeresen ellenőrizni kell. A Bizottságnak fejlesztenie kell a tesztelést és szigorúbban büntetnie a kihágásokat, a kereskedelmi tárgyalások során pedig különös figyelmet kell fordítani a területre, vagy azt ki is lehet zárni a tárgyalásokból.

A méhek az élelmiszertermelés harmadához járulnak hozzá, nélkülük éheznénk - Kép: Pixabay

A méhek az élelmiszertermelés harmadához járulnak hozzá, nélkülük éheznénk – Kép: Pixabay

A 600 ezer uniós termelő mintegy 200 ezer tonna mézet termel évente, ezzel az EU Kína után a második a világon. A legnagyobb termelő Románia, Spanyolország és Magyarország.

Az EU-nak átfogó és hosszú távú stratégiára van szüksége az európai méhek megvédése érdekében –olvasható az 560 szavazattal 27 ellenében 28 tartózkodás mellett elfogadott szövegben. E szerint a tagállamoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a méhek védelmére, a hamisítás elleni harcra, és a termelők támogatására – olvasható az állásfoglalásban.

A képviselők azt javasolják, hogy a nemzeti méhészeti programokra elkülönített uniós költségvetési sor összegét 50%-kal emeljék és felhívják a Bizottságot, hogy fontolja meg egy új támogatási rendszer bevezetését a 2020 utáni Közös Agrárpolitika keretében.

Véleményük szerint kompenzációs rendszerre is szükség lenne a méhpusztulás kárainak enyhítésére, a méz jótékony egészségügyi hatását pedig minél több fogyasztóval kellene megismertetni, különös tekintettel a gyerekekre.

Az európai méhfajták felét a kipusztulás fenyegeti
A globális élelmiszerellátás múlik rajtuk, hiszen az élelmiszernövények nagy része beporzást igényel. Nemcsak a neonikotinoid-alapú rovarirtószerek miatt pusztulnak. A mézelő méhek elveszik a vad beporzó fajoktól az élelmet.

Annak érdekében, hogy az import méz megfeleljen a magas európai minőségi elvárásoknak, harmonizálni kell a határokon történő és a belső piacon végzett ellenőrzéseket. Minden importált mézet tesztelni kell és szigorítani kell a nyomonkövethetőségi követelményeket.

A mézhamisítások kiszűrése érdekében fejlesszen ki a Bizottság hatékonyabb laboratóriumi módszereket, a tagállamok pedig szabjanak ki szigorúbb szankciókat a jogsértőkre.

A szabadkereskedelmi megállapodások során a méz és egyéb méhészeti termékek minősüljenek „érzékeny terméknek” és ezeket lehetőség szerint zárják ki a tárgyalások köréből.

“Mindent meg kel tennünk méheik és mézünk védelme érdekében, hiszen a méhek az élelmiszerbiztonság szempontjából nélkülözhetetlenek. A Parlament ma egy méhekre és a termelőkre vonatkozó túlélési stratégiát és az átláthatóság növelésére vonatkozó tervet tett le az asztalra. A fogyasztó számára világosan le kell írni, honnan jön a méz, milyen arányban van benne import. Elfogadhatatlanok és ezért le kell cserélni az olyan feliratokat, amelyek csak annyit árulnak el, hogy a termék uniós és azon kívüli méz keveréke” – mondta Erdős Norbert, az EP jelentéstevője.